ESCO Energy Saving Company doo

ESCO Energy Saving Company doo
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Ljubljanska 32
  11000 Beograd Zvezdara,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 3822 951
 • Fax: +381 11 3822 955

Obnovljivi izvori energije

Energetska efikasnost
Strategija održivog razvoja
Combined heat and power
Obnovljivi izvori energije

ESCO - Energy Saving Company doo Beograd je inženjering i konsalting preduzeće, specijalizovano za primenu savremenih tehnoloških rešenja u oblasti elektroenergetike i termoenergetike.

BIOGAS

Biogas je vrsta gasovitog biogoriva koje se dobija anaerobnom razgradnjom organskih materija, uključujući đubrivo, kanalizacioni mulj, komunalni otpad ili bilo koji drugi biorazgradivi otpad. Sastoji se uglavnom od metana i ugljendioksida.

Koristi se za proizvodnju:

 • Toplotne energije
 • Toplotne i električne energije (kogeneracija)
 • Toplotne, rashladne i električne energije (trigeneracija)

BIOMASA

Biomasa (eng. biomass, nem. Biomasse) se odnosi na materiju, uglavnom biljnog porekla, koja se može koristiti kao gorivo. Najčešće se koristi direktno u konačnoj potrošnji energije za grejanje, kuvanje ili zagrejavanje tople vode, ali se može koristiti i za proizvodnju električne energije i toplote, te se odnedavno sve više koristi za proizvodnju biogoriva.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

FOTONAPONSKE ĆELIJE služe za direktno pretvaranje solarne energije u električnu sa veoma malim stepenom korisnog dejstva, oko 15%. One rade na pricipu fotoelektričnog efekta. SOLARNI KOLEKTORI pretvaraju solarnu energiju u toplotnu. To su materijali koji imaju osobine crnog tela (potpuno apsorbuju sunčevu energiju). Oni se mogu postavljati na krov (kao krovni pokrivač), fasadu ili noseću konstrukciju.

Energija vetra je obnovljiva i čista, ne zagađuje vazduh, ne emituje CO2 i ne prouzrokuje kisele kiše. Uz to ne zrači i ne razara ozonski omotač. U korišćenju energije vetra nema nepoželjnih otpadaka. Koristi se za dobijanje električne energije - kinetička energija vetra se pretvara u mehaničku energiju, pa u sledećoj transformaciji u električnu.

TOPLOTNE PUMPE

Toplotne pumpe su uređaji koji rade na termodinamičkom principu podizanja toplote, odnosno dovode energiju s niže temperature na višu, uz dodatnu energiju (rad) pomoću kružnog procesa prikladnog medija.

Esco doo Toplotne pumpe

Izgleda da, posle mnogo godina eksperimentalnog rada u mnogim zemljama, male hidroelektrane postaju sve atraktivnije i ekološki prihvatljive u mnogim delovima sveta, dok je njihova cena konkurentna novim termo i nuklearnim elektranama, a uticaj novih brana na okolinu je minimalan u poređenju sa velikim hidroelektričnim projektima.

Anaerobni procesi se široko upotrebljavaju za tretman industrijskog otpada i otpadnih voda, više od jednog veka, a anaerobna digestija je danas uobičajena tehnologija za tretman različitih tipova industrijskog otpada iz drvoprerađivačke, prehrambene i farmaceutske industrije.

Mapa