Ljubišini dani 2020 Budva

Detalji

Nema predstojećih dešavanja

Lokacija: Cara Dušana 19, Budva

Mesto dešavanja: Moderna galerija "Jovo Ivanović"

Kontakt

Telefon: +382 33 453 321

Poseti web sajt Pošalji e-mail

 

elektronska pozivnica ljubisini dani 2020

 

JU Muzeji i galerije Budve vas pozivaju na manifestaciju Ljubišini dani 2020, koja će se održati od 24. do 29. februara 2020. godine u Spomen domu "Stefan Mitrov Ljubiša", Modernoj galeriji "Jovo Ivanović" u Budvi i Spomen domu "Crvena komuna" u Petrovcu.

Ova tradicionalna manifestacija se organizuje povodom obilježavanja rođendana našeg velikog književnika, političkog i društvenog radnika Stefana Mitrova Ljubiše (1822–1878).
 
Vođeni svijetlim primjerom njegovog lika i djela i sa željom da ga dodatno afirmišemo sadašnjim generacijama, JU Muzeji i galerije Budve organizovali su bogat kulturni program, a jedan od
programa, realizuje se i u Beogradu, u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Manifestacija "Ljubišini dani" 2020. godine počinje otvaranjem izložbe "Spomen obilježja u Budvi posvećena Stefanu Mitrovu Ljubiši", koje će biti upriličeno u ponedeljak, 24. februara sa početkom u 19 časova u Spomen domu "Stefan Mitrov Ljubiša". 

Autori izložbe su Marijana Martinović i Đorđije Bato Boljević, dok će izložbu zvanično otvoriti Mila Baljević, direktorica JU Narodna biblioteka Budve.
 
Spomen-obilježja dio su korpusa kulturno-istorijskog nasljeđa čiji je osnov čuvanje od zaborava i odavanje počasti znamenitim ličnostima, idejama ili pokretima, ili isticanje značaja određenog istorijskog događaja. 

Imajući u vidu da se kroz ovu materijalizaciju sjećanja šalje snažna poruka zajednici/društvu o vrijednostima koje je važno njegovati, zaštititi i prenijeti budućim generacijama, ova materija regulisana je zakonom. 

Aktuelni Zakon o spomen-obilježjima prepoznaje razne forme spomen-obilježja, od spomen-objekata u koje se ubrajaju: spomen-groblje, spomen-kosturnica, spomenik, spomen-bista, spomen-ploča, spomen-dom, memorijalni muzej, zadužbinski objekat, do naziva javne ustanove, javnog preduzeća, naselja i javnog objekta (ulica, trg, put, park, česma i dr), te reguliše način njihovog podizanja, zaštite i 

Imajući to u vidu, dokumentarna izložba o spomen-obilježjima koja su posvećena Stefanu Mitrovu Ljubiši na teritoriji budvanske opštine, obuhvata sve gorepomenute vidove materijalizacije čuvanja uspomene, donoseći priču o načinu njihovog  nastanka. 

Bazirana je na arhivskoj građi koja obuhvata dokumentarnu građu, novinske priloge i fotografije. Korišćena arhivska građa dio je fondova Državnog arhiva Crne Gore – Arhivskog odsjeka Budva, dok su novinski napisi prikupljeni iz digitalnih zbirci dostupnih na inernetu, s izuzetkom "Primorskih novina", koje je organizatoru ustupila JU Narodna biblioteka Budve. 

Priroda samih obilježja i način na koji se uspostavljaju, odnosno činjenicu da se jedan broj njih podiže ili postavlja (spomen-objekti), dok drugi podrazumijevaju davanje naziva, te istorijski kontekst njihovog nastanka, uslovili su i način prezentacije. Prema karakteru izložba je informativno-edukativna jer na jednom mjestu pruža informacije o svim obilježjima, ističe ulogu zajednice i pojedinaca u ovim procesima, i poziva na preispitivanje djelovanja naše zajednice danas, u smislu čuvanja i zaštite neprolaznih vrijednosti.

 

Stjepan_Mitrov_Ljubiša_2  Stjepan_Mitrov_Ljubiša

 

U petak, 28. februara, u 18.30 časova, u Modernoj galeriji "Jovo Ivanović" počeće predstava "Skočiđevojka", u produkciji NVO Dramski studio Budva, za koju je dramatizaciju i režiju uradila gospođa Radmila Knežević. Učesnici predstave su djeca, a cilj je da se Ljubišino stvaralaštvo približi djeci i mladima, na kreativan način.
 
Nakon toga, u 19 časova, biće upriličeno predavanje akademika Radomira V. Ivanovića na temu „Stefan Mitrov Ljubiša i Marko Miljanov Popović“. Akademik Radomir V. Ivanović rođen je 28. avgusta 1936. godine u selu Smonica (kod Đakovice). Doktorirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Radio je kao asistent, docent i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Prištini, a potom kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i nauku Srbije. Od početka 1976. godine radio je kao vanredni i redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sve do penzionisanja (2003). Član je Makedonske akademije nauka i umjetnosti, inostrani član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Udruženja književnika Srbije, počasni član Društva pisaca Makedonije i član-saradnik Matice srpske u Novom Sadu. Počasni je doktor nauka (doctor honoris causae) Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju. Njegov najznačajniji doprinos je u oblasti književne istorije, teorije i kritike, kao i u oblasti pozorišne istorije i kritike. Radomir V. Ivanović je dobitnik brojnih naučnih, kulturnih i književnih nagrada, među kojima su i Trinaestojulska nagrada Crne Gore, Balkanska nagrade Kosta Racin i Nagrada za životno djelo u Sremskim Karlovcima. Do danas je objavio 30 estetičkih i poentoloških monografija, kao i 38 knjiga studija i ogleda.


Program:

Ponedjeljak, 24.02.2020.

Spomen dom "Stefan Mitrov Ljubiša", Budva
19h 
Otvaranje izložbe "Spomen-obilježja u Budvi posvećena Stefanu Mitrovom Ljubiši"

Utorak, 25.02.2020.

Spomen dom "Crvena komuna", Petrovac
19h 
Otvaranje izložbe "Paštrovići i ruski dvor"

Srijeda, 26.02.2020.

Moderna galerija "Jovo Ivanović", Budva
19h
Otvaranje izložbe "Stihom i kistom do vječnosti" autorke Rajne Krulj

Četvrtak, 27.02.2020. 

Moderna galerija "Jovo Ivanović", Budva
19h
Predstavljanje zbornika "Stefan Mitrov Ljubiša u svom vremenu i danas
(1878–2018)" (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2019)
Učestvuju: akademik Radomir V. Ivanović (urednik)
akademik Nenad Vuković
akademik Siniša Jelušić
Itana Lalović (moderatorka)

Petak, 28.02.2020. 

Moderna galerija "Jovo Ivanović", Budva
18:30h 
Predstava NVO Dramski studio Budva
Stefan Mitrov Ljubiša: "Skočiđevojka"
Dramatizacija i režija: Radmila Knežević
19h 
Predavanje akademika Radomir V. Ivanovića
"Stefan Mitrov Ljubiša i Marko Miljanov Popović"

Subota, 29.02.2020.

Moderna galerija "Jovo Ivanović", Budva
19h
Predstavljanje zbornika radova "Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost" (Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, Etnografski institut SANU i JU Muzeji i galerije Budve, 2019)
Učestvuju: mr Božena Jelušić, mr Svetlana Ivanović, predstavnik Ministarstva kulture Crne Gore, Dušan Medin (urednik) i Itana Lalović (moderatorka)

Ponedjeljak, 02.03.2020. 

Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd
18h
Predstavljanje zbornika radova "Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija" (JU Muzeji i galerije Budve, 2019)
Učestvuju: prof. Vida Ognjenović, mr Lucija Đurašković (urednica) i
Jovana Todorović (moderatorka)

Dobro došli!