JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE

JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE
5 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Muzeji i galerije u Budvi

JU Muzeji i galerije Budve, kao samostalnu ustanovu pod nazivom JU Muzeji galerija i biblioteka Budva, osnovala je 1992. godine Opštine Budva. Međutim, njena muzejska i galerijska djelatnost, organizovane u okviru ranijih kulturnih centara, u Budvi imaju višedecenijsku tradiciju. Ova javna ustanova predstavlja savremeni muzej kompleksnog tipa usmjeren na čuvanje i prezentaciju kulturne baštine (arheološke, etnografske, istorijske), kao i afirmaciju kulturno-umjetničkog stvaralaštva, posebno likovnog i književnog. 

JU Muzeji i galerije Budve djeluje u tri naselja na teritoriji budvanske opštine (Stari grad Budva, Reževići i Petrovac) i sastoji se od opštih službi i pet organizacionih jedinica: 

Ponedeljkom organizacione jedinice Ustanove nisu otvorene za građane i druge korisnike.

 

Muzej grada Budve

muzej grada budve     Radno vrijeme Muzeja grada Budve

     Tokom sezone (01.05.2022.  –  31.10.2022.)
     Utorak – petak od 08 do 21 čas 
     Vikendom od 10 do 21 čas
     U vansezoni (31.10. 2022. – 01.06.2023.)
     Utorak –  petak od 08 do 20 časova
     Vikendom od 10 do 18 časova

 
 
 
 
 
 
 
 
Zbog značaja i adekvatno nagradom „Zelena jabuka“ i jedini je muzej u Crnoj Gori sa ovim priznanjem. Muzej sprovedenog postupka prenamjene i ambijentalne adaptacije objekta današnjeg Muzeja grada Budve iz nekadašnje privatne patricijske kuće u muzej, isti je 2005. u Londonu nagrađen prestižnom međunarodnom sadrži arheološke zbirke (antička i srednjovjekovna), kao i novovjekovne (etnološka), sa oko 3.000 muzejskih predmeta, a čuva i više muzejskih predmeta i zbirki sa statusom „kulturno dobro“, koji dodijeljuje država, prepoznavši posebne kulturne vrijednosti predmeta. Od ljeta 2017. u lapidariju Muzeja izložen konzervirani podni antički mozaik iz vile urbane u Budvi.

 

Moderna galerija "Jovo Ivanović"

Radno vrijeme Moderne galerije

Tokom sezone (01. 05.2022.  –  31.10.2022.)
Utorak – petak (dvokratno)  od 08 do 14 časova i od 17 do 21 čas
Vikendom od 17 do 21 čas
U vansezoni (31.10. 2022. – 01.05.2023.)
Utorak –  petak od 08 do 20 časova 
Vikendom od 16 do 20 časova

moderna galerija jovo ivanovic budva

Moderna galerija u Budvi (Stari grad) ima tradiciju dugu 46 godina (1972), prepoznatljiv renome u Crnoj Gori i šire, a ubraja se u red najreprezentativnijih izlagačkih prostora ove vrste u cijeloj zemlji.

slike u modernoj galeriji jovo ivanovic

U svom fundusu čuva više stotina raznovrsnih djela likovne i primjenjenih umjetnosti nastalih od 19. st. do danas. U okviru svog redovnog programa, Galerija organizuje izložbe međunarodnih i domaćih umjetnika, kao i niz drugih programa.

 

Spomen dom "Stefan Mitrov Ljubiša"

Radno vrijeme SD Stefan Mitrov Ljubiša

Tokom sezone (01. 05.2022.  –  31.10.2022.)
Utorak – petak (dvokratno) : od 08 do 14 časova i od 17 do 21 čas
Vikendom od 17 do 21 čas
U vansezoni (31.10. 2022. – 01.05.2023.)
Utorak –  petak od 08 do 20 časova
Vikendom od 16 do 20 časova

Nosi ime čuvenog kulturnog, društvenog i javnog radnika, političkog poslenika iz Budve (1822–1878), koji se istakao svojim djelovanjem u zadarskom Dalmatinskom saboru i Carevinskom vijeću u Beču, a značajan je i za razvoj, modernizaciju i napredak cijele Dalmacije od Zadra do Boke Kotorske i Budve. 

spomen dom stefan mitrov ljubisa

Domen rada ovog Spomen doma odnosi se na očuvanje i naučno-umjetničku afirmaciju ličnosti i djela ovog znamenitog književnika i diplomate, te realizaciju niza drugih programa usmjerenih na kulturno stvaralaštvo i lokalnu kulturnu baštinu. Od posebnog je značaja organizacija međunarodnih naučnih simpozijuma posvećenih Stefanu Mitrovom Ljubiši i njegovom djelu, koji su u ovom Spomen domu organizovani već tri puta.

 

Spomen dom "Reževići"

Radno vrijeme SD „Reževići“ 

Tokom sezone (01. 05.2022.  –  31.10.2022.)
Utorak – petak od 08 do 20 časova
Vikendom od 10 do 14 časova
U vansezoni (31.10. 2022. – 01.05.2023.)
Utorak –  petak (dvokratno): od 08 do 14 časova i od 16 do 19 časova
Vikendom od 10 do 14 časova

spomen dom rezevici

Nalazi se u obližnjem istoimenom paštrovskom selu, u objektu nekadašnje škole-zadužbine iz 1856, u blizini manastira Reževići. Spomen dom je 2016. obilježio dvije decenije postojanja i rada.

tradicionalne nosnje u spomen domu rezevici

U njegovoj primarnoj djelatnosti su očuvanje i prezentovanje lokalne kulturne baštine etnografskog karaktera Paštrovića, te realizacija kulturno-umjetničkih programa.

 

Spomen dom "Crvena komuna" (1987)

Radno vrijeme u SD Crvena komuna

Tokom sezone (01. 05.2022.  –  31.10.2022.)
Utorak – petak (dvokratno): od 08 do 14 časova i od 18 do 22 časa
Vikendom od 18 do 22 časa
U vansezoni (31.10. 2022. – 01.05.2023.)
Utorak –  petak od 08 do 20 časova
Vikendom od 16 do 20 časova

spomen dom crvena komuna

Smješten je u objektu stare opštine-komune u Petrovcu, prve komunističke opštine na Jadranu iz 1920. U pitanju je multifunkcionalni objekat (galerije, muzej, biblioteka, kino sala, vanjski amfiteatar), sa raznorodnim programima koji se tokom cijele godine realizuju, a posebno ljetnjih mjeseci kada je vidljivost povećana usljed velikog broja turista. Galerija nosi ime čuvenog slikara Marka Krstovog Gregovića (1867–1941), rođenog upravo u Petrovcu – inače jednom od prvih akademski školovanih slikara u Beču sa prostora današnje Crne Gore, autora prve samostalne izložbe slika u zemlji.

galerija marko krstov gregovic

Galerija Marko Krstov Gregović

 

Bedemi Starog grada Budve

kula gradenigo bedemi stari grad budva    Radno vrijeme bedema 

    Svakog dana od 10h do 20h u periodu od maja do oktobra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JU Muzeji i galerije Budve, osim navedenog, upravljaju turističkim obilascima bedema budvanskog Starog grada, kao i drugim programima u domenu kulturnog turizma.

Pretpostavlja se da su u nešto drugačijem obliku bedemi Starog grada nastali u ranovizantijskom periodu između VI i IX vijeka. Međutim njihov današnji izgled je u velikoj mjeri rezultat graditeljskih intervencija tadašnje Mletačke republike u periodu od XV do XVIII vijeka što potvrđuje više reljefa sa grbom te države. Takođe, za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije, vršene su prepravke na zidinama Starog grada. Poseban značaj imala je Citadela koja se intezivno koristila i imala je skladišta za municiju, bunare kao i stambene dijelove. Citadela, kao poseban objekat, bila je opremljena svim što je, u slučaju opsade grada, bilo potrebno za preživljavanje.

pogled sa kule repeno puskarnice i masikule bedemi stari grad budva

Na bedemima se u svrhu odbrane grada nalaze tri kule sa puškarnicama i mašikulama - otvorima na bedemima koji su služili da se kroz njih na osvajače sipa vrelo ulje ili voda. Kula Repeno pruža se prema istoku a kula Gradenigo prema sjeveru. Treća kula je Murava ili u narodu nazvana Brijeg od Budve.