TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT OBELEŽILA SVETSKI DAN TURIZMA

Nema predstojećih dešavanja

Kontakt

Turistička organizacija Tivat u saradnji sa Komunalnim preduzećem D.O.O Tivat je danas (10.oktobra 2018.) realizovala aktivnost povodom obilježavanja svjetskog dana turizma, u vidu pošumljavanja požarom zahvaćenih područja Opštine Tivat iz 2017.godine.

Posađeno je ukupno 6 sadnica, kao što su stabla maslina, ali i ostalog sitnog rastinja i bilja na području ornitološkog rezervata Solila i poluostrva Luštica.

Prilikom posjete predstavnika zaposlenih TO Tivat i Komunalnog preduzeća, obišle  su se i lokacije sa prošlogodišnjim zasadima, te je iskazano opšte zadovoljstvo njihovim napretkom.

Na ovaj način se pružila simbolična ali korisna donacija, sa ciljem podizanja svijesti o značaju i vrijednosti šumskog pokrivača i životne sredine.

Lokacija: Tivatska solila, Crna Gora