FABRIKA SITA I LEŽAJA FASIL AD ARILJE

FABRIKA SITA I LEŽAJA FASIL AD ARILJE
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Svetolika Lazarevića 18
  31230 Arilje
  Srbija
 • Telefon: +381 31 891 131
 • Fax: +381 31 891 448

Metalna sita za proizvodnju celuloze i papira

Fabrika sita i ležaja - FASIL A.D. (u daljem tekstu FASIL) osnovana je 1965. godine kao fabrika za izradu metalnih sita za proizvodnju celuloze i papira.

U predhodnih 40 godina FASIL AD se razvijao, usavršavao i danas je to fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i izmenjivača toplote.

Zahvaljujući svojim referencama FASIL A.D. i dalje uspešno posluje i permanentno povećava obim posla na domaćem i inostranom tržištu. Usmerenost ka evropskom tržištu snažan je podsticaj razvoju, usavršavanju i racionalnosti, kao osnovu visokog kvaliteta proizvoda.

Uvedeni sistem menadžmenta kvalitetom, po modelu ISO 9001:2000, jasan je putokaz za opredeljenost ka daljem razvoju fabrike.

PROIZVODNJA SITA

Sita za industriju celuloze i papira

 • Formirajuća sita

VRSTE: jednoslojna, jednoiposlojna, dvoslojna i višeslojna
PRIMENA: proizvodnja svih vrsta papira, kartona, lepenke, proizvodnja celuloze

 • Sušna sita

VRSTE: tkanog i spiralnog tipa
PRIMENA: za sve sušne grupe, propustljivost 50 - 850 CFM
PROIZVODNJA: finih, srednje finih i ambalažnih papira

 • Presvlake bubnjeva i sistemi za prečišćavanje vode

MATERIJAL: nerđajući čelik, fosfor-bronza, sintetika (poliester, KYNAR, PPS), po zahtevu korisnika
SPOJ: utkan, spiralni, šiveni, dijagonalni (tvrdo lemljeni)

 • Metalna sita

MATERIJAL: nerđajući čelik, fosfor-bronza, mesing, nikal i drugi materijali, po zahtevu
VELIČINA OTVORA: 4.00 - 0.04 mm, finoća filtracije kod "slepak" sita do 5 µm
PRIMENA: u svim industrijskim granama

 • Tehnička sintetička sita

MATERIJAL: poliester, poliamid, polipropilen
VELIČINA OTVORA: 4.00 - 0.10 mm
PRIMENA: u mlinsko - pekarskoj industriji, sito štampi, radio industriji, laboratorijama.

 • Sita za drvnu industriju

MATERIJAL: nerđajući čelik, sintetički materijal
PRIMENA: proizvodnja lesonita i iverice, sortiranje i priprema

 • Filtraciona platna

MATERIJAL: poliester, poliadmid i polipropilen
FINOĆA FILTRACIJE: do 15 µm (tkana platna od monofilne žice i iglana)
do 5 µm (tkana platna od multifilne žice i prediva)
PRIMENA: prehrambena, cementna, hemijska, procesna, farmaceutska industrija, rudarstvo, filtracija obojenih metala (Al, Cu, Zn...)

PROIZVODNJA FILTERA

PC "Filteri" je osnovan kao radna jedinica "Sitare" sa ciljem da se vrši dalja finalizacija sita iz proizvodnog programa matične radne jedinice.

Razvojem i usavršavanjem proizvodnje, pored sita, uvedeni su u proces i drugi filtracioni materijali kao što su filtracioni papiri, filc, mineralna vuna, pamučne tkanine, netkana žičana pletiva itd.

Danas je ova bivša radna jedinica prerasla u Profitni centar sa sledećim proizvodnim programom:

 • Prečistači ulja, goriva, vazduha (i drugih gasova) i vode
 • Usisne korpe i cediljke
 • "DN" prečistači za razne namene
 • Disk sita, filter diskovi i zaptivači
 • Ram i vibro sita
 • Laboratorijska sita
 • Demisteri
 • Specijalni prečistači

 

PROIZVODNJA LEŽAJA

RJ "Klizni ležaji" zapošljava oko 130 radnika. Dugogodišnjim razvojem tehnologije, sredstava za proizvodnju, stručnog kadra, ulaganjem u razvoj, RJ "Klizni ležaji" je postala specijalozovana proizvodnja kliznih elemenata, jedinstvena na Balkanu. Svojim proizvodima zahtevanog kvaliteta, Fasil je dostigao nivo renomiranog proizvođača kliznih elemenata.

Proizvodnja je organizovana u okviru tri celine koje ujedno predstavljaju i tri osnovna proizvodna procesa, i to:

 • Livnica obojenih metala (bronza, bakar i njegove legure)
 • Mašinska obrada
 • Razmenjivači toplote


PLASMAN: Nemačka, Italija, Austrija, Engleska, domaće tržište itd.


Proizvodni program RJ Klizni ležaji

1) Klizni ležaji

- klizne čaure
- prstenovi i letve od raznih vrsta bronze, na bazi bakra
- samopodmazujući klizni elementi sa grafi- tom
- klizna ležišta nalivena ležajnom legurom tj. belim metalom ili bronzom
- razmenjivači toplote
- crevne armature
- šaberi (strugači) itd.
    
2) Odlivci

- centrifugalno livene čaure i prstenovi
- konti odlivci
- kokilni odlivci
- odlivci izrađeni po modelu, liveni u pesku