FARMAVIT DOO

FARMAVIT DOO
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Stočna hrana i komponente za stočnu hranu

FARMAVIT DOO Stočna hrana, tovni pilići, hrana za koke nosilje

O NAMA

Preduzeće Farmavit doo iz Ljubinja se od početka poslovanja baziralo na proizvodnji i prodaji stočne hrane (najvećim delom hrane za koke nosilje) i trgovini komponentama za stočnu hranu (žitarice, minerali i ostali mikroelementi).

Pored toga 2003. godine kupljena je najnovija oprema za tov brojlera, te su aktvirane četiri hale za uzgov tovnih pilića, što je direktno uticalo na povečanje obima proizvodnje stočne hrane.

Farmavit doo uspešno nastavlja i danas sa proizvodnjom.

Farmavit doo komponente za stočnu hranu kukuruz

Komponente za stočnu hranu

Farmavit doo komponente za stočnu hranu pšenica

Farmavit doo Farma tovnih pilića

Tov brojlera

Farmavit doo tovni pilići

Tovni pilići

Farmavit doo stočna hrana za ishranu krava

Mapa