HRANA PRODUKT DOO

HRANA PRODUKT DOO
4.33 zvezdica od 6 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Ustanička 54a, Salaš Noćajski
  22204 Sremska Mitrovica
  Srbija
 • Telefon: +381 22 650 033
 • Telefon: +381 22 650 027
 • Fax: +381 22 650 988

Fabrika stočne hrane

hrana_produkt_salas_nocajski

 

Hrana produkt d.o.o. je fabrika stočne hrane sa sedištem u Salašu Noćajskom koja posluje od 1992. godine. Od osnivanja pa do danas, politika fabrike stočne hrane Hrana produkt doo je usmerena na ulaganja u kvalitet, proizvodne i skladišne kapacitete i znanje. Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane u vlasništvu, Hrana produkt u Salašu Noćajskom i Provamin u Sremskoj Mitrovici.

 

Gotova hrana za životinje

Preduzeće je u privatnoj svojini, registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet.

Osnovna delatnost je proizvodnja gotove hrane za životinje.

hrana_produkt_provamin_sremska_mitrovica
Proizvodni proces u fabrikama je automatizovan. 

 

Stočna hrana

Hrana produkt proizvodi široku paletu stočne hrane, potpune i dopunske smeše, dopunske mineralne smeše, mineralno vitaminske predsmeše, sirovine za stočnu hranu, kao i proizvode od soje.

magacin_gotovih_proizvoda_hrana_produkt

 

Potpune smeše

Potpune smeše proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku. U ponudi imamo potpune smeše za goveda, ovce i koze, mlade i kuniće u porastu, tovu i laktaciji, golubove i mlade golubove, sportske konje, telad, tov junadi, krave muzare, krave i junice, jagnjad, prasad, ovce u laktaciji, tov svinja, priplodne krmače i neraste, tov pilića, ćurke, nosilje jaja, priplodne piliće, rasplodne petlove. 

 • Potpune smeše za živinu
 • Potpune smeše za svinje
 • Potpune smeše za preživare
 • Ostale potpune smeše
 • CIBA potpune smeše

 

Dopunske smeše

Hrana Produkt nudi dopunske smeše za tov pilića, koke nosilje, prasad, tovne i priplodne svinje, telad, junad i krave muzare, kao i Premia dopunske smeše.

potpune_i_dopunske_smese_za pilice_hrana_produkt

 • Premia super
 • Superhrana
 • CIBA dopunske smeše

 

Dopunske mineralne smeše

U svom proizvodnom programu Hrana produkt proizvodi i dopunske mineralne smeše za junad i krave, telad i junad u tovu, krave muzare, suprasne krmače, krmače u laktaciji, priplodne svinje i svinje u tovu, prasad u tovu ili u fazi odlučenja, goveda, ovce i koze, živinu, koke nosilje.

 • Amino
 • Hranino
 • Provit farma
 • Premia farma

dopunske_mineralne_smese_amino_za_prezivare

 

Mineralno vitaminske predsmeše

Fabrika sočne hrane Hrana produkt proizvodi i mineralno vitaminske predsmeše i ostale dodatke za sve vrste domaćih životinja ili za krave muzare, prasad, za povećanje apetita svinja, svinje u tovu, tov brojlera, koke nosilje.

 • Hranimiks 1%
 • Ostali dodaci

​Ketal 40
Foskalvit
Supplement Zn-2%
Zlatni prah
Hranilac-20

dopunske_mineralne_smese_premia_za_tov_svinja

 

Sirovine za stočnu hranu

Sirovine za stočnu hranu se skladište i čuvaju u skladu sa važećim pravilnicima i standardima, tako da su bezbedne za upotrebu u proizvodnji. U laboratoriji se vrše analize sirovina i proverava njihov kvalitet pre uključivanja u proces proizvodnje. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla, optimalizacija i automatizacija za rezultat imaju i visok kvalitet proizvoda.

U Fabrici stočne hrane Hrana Produkt proizvodimo i sve potrebne komponente za stočnu hranu:

 • Sojina sačma 44% proteina

sojin_griz

 • Ekstrudirano zrno soje - sojin griz
 • Pogača od soje, 42% – 44% proteina
 • Suncokretova sačma 33% proteina
 • Kukuruz, veštački sušen
 • Kukuruzna prekrupa
 • Stočno brašno
 • Stočna so
 • Stočna kreda
 • Monokalcijumfosfat
 • Riblje brašno
 • Eko fish - zamena za riblje brašno
 • Stočni kvasac
 • Proteinska smeša biljnog porekla
 • Lucerka - briket
 • Repin rezanac
 • Lizin
 • Vevo-vital - zakiseljivač
 • Minazel
 • Minazel Plus D

 

Dodaci za stočnu hranu

 pogaca_od_soje

Proizvodimo i dodatke za stočnu hranu koji doprinose boljim proizvodnim rezultatima u porastu i tovu, punomasni sojin griz, pogaču od soje i sojino ulje.

 • Sirovo sojino ulje
 • Pogača od soje
 • Sojin griz

 

Skladištenje kukuruza i soje

Takođe, pružamo i usluge sušenja i skladištenja zrna kukuruza i soje.

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu je sa zahtevima međunarodnih standard SRPS 9001:2008 i HACCP sistema implementiranog 2006. godine.
 

fabrika_stocne_hrane_hrana_produkt

Dobitnici smo brojnih medalja sa stručnih sajmova.

 

Farma brojlera Kovačevac

HRANA PRODUKT DOO se bavi i tovljenjem živine.U vlasništvu društva su farme za proizvodnju (uzgoj) brojlera od 08.12.2014 godine. Farme se nalaze na na teritoriji opštine Mladenovac u selu Kovačevac.

farma_brojlera_kovacevac

Na farmi vršimo oglede kako bi smo dobili optimalni odnos smeša i dobar proizvodni rezultat. Ona je svojevrsna test baza za praćenje rezultata u proizvodnji hrane za tov brojlera. 
Maksimalni kapacitet farme je 71000 brojlera po turnusu. Maksimalni broj turnusa godišnje je 6, što ukupno iznosi 426 000 godišnje.

Prilikom naseljavanja farmi naročito se vodi računa o vremenu naseljavanja sve tri farme koje je 15 dana, poštovanju svih veterinarsko- sanitarnih i tehnoloških zahteva.

Mapa