FERTIL DOO VICTORIA GROUP

FERTIL DOO VICTORIA GROUP
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Mineralna i azotna đubriva

 

Nije svaka zemlja ista, ali svaka zemlja traži “Fertil”

 

O NAMA

Fabrika mineralnih đubriva „Fertil” je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna đubriva po tehnologiji kompaktiranja, što podrazumeva mogućnost dobijanja različitih formulacija NPK, NP, PK i NK đubriva, a zasniva se na najsavremenijoj svetskoj tehnologiji.

 

MINERALNA ĐUBRIVA

Fabrika mineralnih đubriva 'Fertil' u svom procesu proizvodnje koristi različite sirovine koje po svom sastavu mogu da se podele na:

  • Azotna jedinična đubriva - Amonijačni i amidni oblik azota

Urea - karbamid
Amonijum sulfat

  • Fosforna jedinična đubriva 

Sirovi fosfat
Super fosfat

  • Kalijumova jedinična đubriva - kalijum hlorid, kalijum sulfat

Dvojna složena đubriva
MAP - monoamonijum fostat
DAP - diamonijum fosfat

 

KONTAKT

Centrala
Tel: +381 21 7551 801
Fax: +381 21 7551 809

Direktor proizvodno-tehničkog sektora
Tel: +381 21 7551 821

Rukovodilac pogona
Tel: +381 21 7551 822

Šef kontrole kvaliteta
Tel: +381 21 6042 976

Sektor marketinga
Tel: +381 21 4895 468
Tel: +381 21 4895 470

Mapa