HEMIJA PATENTING DOO

HEMIJA PATENTING DOO
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Tehničke i bazne hemikalije za industriju i tretman voda

Firma Hemija patenting d.o.o. Lukavac je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini na polju trgovine i distribucije tehničkih (baznih) hemikalija.


Svoju ozbiljnost i uspješnost u poslu kojim se bavimo dokazujemo kao snabdjevači vitalnih privrednih subjekata koji su neophodni i direkto uticu na našu svakodnevnicu (Elektroprivreda, vodovodi, komunalna preduzeća, prehrambena industrija...).

 


Firma d.o.o. "Hemija Patenting" Lukavac osnovana je 1988. g. i bavi se prodajom tehničkih i baznih hemikalija za potrebe industrije te prodajom hemikalija za hemijski tretman kako pitkih tako i procesnih i otpadnih voda.

Iz našeg asortimana proizvoda spremni smo Vam ponuditi slijedeće:

 • Algicidi
 • Aluminijum sulfat
 • Amini
 • Amonijum fosfat
 • Amonijum hidroksid 25%
 • Amonijum hlorid
 • Amonijum sulfat
 • Antipjenuđavci
 • Antiskalanti za kotlove
 • Aqualok – koagulanti i flokulanti
 • Azotna kiselina
 • Bakar sulfat – plavi kamen
 • Bazni hrom sulfat
 • Benzalkonijum hlorid
 • Bioaktivatori
 • Biocidi
 • Biodisperzanti
 • Boraks
 • Borna kiselina
 • Cink hlorid
 • Dekstroza
 • Dietanolamin
 • Disperzanti
 • Ferihlorid
 • Ferisulfat
 • Ferosulfat
 • Filterske ispune
 • Fosforna kiselina - prehrambena i tehnička
 • Glicerin
 • Hlor tečni 99%
 • Hlor u graulama
 • Hlorovodonična kiselina
 • Hvatači kiseonika
 • Inhibitori korozije
 • Inhibitori naslaga
 • Iononoizmjenjivačke smole
 • Izbjeljivači - papir, celuloza, tekstil
 • Izopropil alkohol
 • Kalcijum hipohlorit
 • Kalcijum hlorid
 • Kalcinirana soda
 • Kalijum hidroksid
 • Kalijum permanganat
 • Ksilol
 • Levoxin 15 (hidrazin hidrat)
 • Limunska kiselina
 • Magnezijum sulfat
 • Metilen hlorid
 • Monoamonijum fosfat
 • Monoetilen glikol MEG
 • Mravlja kiselina 85%
 • Natrijev hlorit
 • Natrijum bisulfit
 • Natrijum format
 • Natrijum hidrogen sulfid
 • Natrijum hidroksid – listići
 • Natrijum hidroksid 48-50%
 • Natrijum hipohlorit
 • Natrijum hidroksid 99%
 • Natrijum metabisulfit
 • Natrijum nitrat
 • Natrijum nitrit
 • Natrijum sulfhidrat
 • Natrijum sulid
 • Natrijum sulfit
 • Natrijum tiosulfat
 • Natrijum tripolifosfat
 • N-hexan
 • Perhlorrtilen
 • Polialuminijum hlorid
 • Polietilen glikol PEG
 • Proizvodi za kontrolu prašine
 • Retenciona sredstva za papir
 • So nejodirana
 • So tabletirana
 • Soda bikarbona
 • Sredstva protiv snijega i leda
 • Hemikalije za membranske sisteme RO
 • Sumporna kiselina
 • Toluen
 • Trihloretilen
 • Trinatrijum citrat
 • Trinatrijum fosfat
 • Urea
 • Visokofruktozni sirup
 • Vodonik peroksid

 

KONTAKT

Magistralni put bb
75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 35 553 420
Tel/fax: +387 35 555 308
Tel/fax: +387 35 553 315

Mapa