HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA DOO

HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA DOO
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Pesticidi i sulfati

Hemijska industrijaŽupa“ je osnovana 1934. godine od strane nekoliko lokalnih industrijalaca. Prvobitni proizvodni program sastajao se isključivo od bakarnog sulfata i sumporne kiseline, uz manju proizvodnju sulfata gvožđa.

Proizvodi po kojima je HIŽupa“ bila prepoznatljiva u zemlji a i šire su: pesticidi, folijarna i mineralna đubriva, veterinarski proizvodi, sredstva za flotaciju, proizvodi bazne hemije, sredstva za tretman voda, građevinski program.

hemijska_industrija_zupa_krusevac

U osnovnu delatnost preduzeća spadaju sledeće proizvodne aktivnosti:

 • Proizvodnja sulfata

Neorganske soli
Premiksi za stočnu hranu

 • Proizvodnja pesticida

Preparati na bazi bakar-sulfata

 • Flotacija

Reagensi za rude obojenih metala

 • Proizvodnja kalijumove hemije

Elektrolitički proizvodi na bazi kalijum hlorida

Prethodnih godina ključni proizvodi HIŽupa“ bili su: pesticidi, folijarna i mineralna đubriva, veterinarski proizvodi, sredstva za flotaciju, proizvodi bazne hemije, sredstva za tretman voda.

Robne marke po kojima je HIŽupa“ prepoznatljiva: „Sistemin“, „Blauvit“, „Plavi kamen“, „Župamiks“, „Kangurit“.

 

Preparati za premikse Ani

Preparati za premikse Ani se koriste za proizvodnju stočne hrane. U obliku su praška, podesni su za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovani indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje. 

Preparati za premikse su rastvorljivi u vodi i pošto su resorptivni u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste bakar, gvožđe, magnezijum, cink, mangan i kobalt iz Ani preparata.

 • Ani bakar
 • Ani gvožđe
 • Ani cink
 • Ani magnezijum
 • Ani mangan
 • Ani kobalt

 

Plavi kamen

Plavi kamen ili Bakar sulfat je krupan plavi kristal. U poljoprivredi se primenjuje kao fungicid za prskanje voća, povrća i vinove loze. U rudarstvu bakar sulfat se primenjuje za flotiranje rude. U drvnoj industriji plavi kamen se primenjuje za impregnaciju drveta.

plavi_kamen

U tekstilnoj industriji se koristi za bojenje tekstila. Plavi kamen se takođe koristi za prečišćavanje vode od algi u bazenima, jezerima itd.

 

Proizvodnja i formulacija pesticida

Hemijska industrija Župa doo proizvodi široku paletu pesticida i pruža usluge formulacije tečnih i praškastih pesticida, kao i pakovanje pesticida:

 • Koncentrat za emulziju EC
 • Koncentrovana suspenzija SC
 • Koncentrovani rastvor SL
 • Vodorastvorljivo prašivo SP
 • Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena FS
 • Kvašljivi prašak WP
 • Prašivo za zaprašivanje DP

 

Proizvodnja fungicida

Hemijska industrija Župa proizvodi fungicide. Blauvit je nesistematični fungicid i baktericid sa preventivnim dejstvom na bazi bakar hidroksida. Bordovska čorba je kontaktni i preventivni fungicid na bazi bakra iz Bordovske čorbe. Župavent je nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi kaptana.

 • Blauvit
 • Bordovska čorba S-20
 • Župavent SC

 

Proizvodnja insekticida

Hemijska industrija Župa proizvodi insekticide.

Lambda je nesistematični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem na bazi lambd-cihalotrina. Sistemin je sistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem na bazi dimetoata. Župadeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem na bazi deltametrina.

 • Lambda 2,5 EC
 • Sistemin 40 EC
 • Župadeci

 

Proizvodnja herbicida

Hemijska industrija Župa proizvodi herbicid Liron Župa, selektivni, sistemični herbicid i akaricid, sa kontaktnim i rezidualnim delovanjem na bazi linurona.

 • Liron Župa SC