HIDROELEKTRANE ĐERDAP

HIDROELEKTRANE ĐERDAP
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Proizvodnja hidroelektrične energije, prevođenje brodova brodskim prevodnicima

 

 

Osnovna delatnost

Proizvodnja hidroelektrične energije.

Ostale delatnosti

Usluge u rečnom i jezerskom saobraćaju (prevođenje brodova brodskim prevodnicima)

Lokacije

Sedište Privrednog društva "Hidroelektrane Đerdap", d.o.o. Kladovo

Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo

Direktor

Direkcija za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove

Direkcija za pravne i opšte poslove

Objekat HE ’’Đerdap 1’’

Đerdapski put bb (poštanska adresa: Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo)
Ogranak HE "Đerdap 1"
Direkcija za korporativnu podršku

Administrativno-poslovna zgrada HE "Đerdap 2"

Kraljevića Marka  2, 19300 Negotin

Objekat HE "Đerdap 2"

Samarinovački put bb (poštanska adresa: Kraljevića Marka 2, 19300 Negotin)
Ogranak HE "Đerdap 2"
Kej Rade Cvetković 15, 17530 Surdulica
Ogranak "Vlasinske HE"

Objekat HE "Pirot"

Berilovački put bb, 18300 Pirot
Ogranak HE "Pirot"

Administratino-poslovna zgrada Beograd

Pop Stojanova 2a, 11000 Beograd
Direkcija za proizvodnju
Direkcija za modernizaciju i revitalizaciju
Stanoja Glavaša 28, 12000 Požarevac
Sektor za održavanje priobalja
 
 
Poslovodstvo
 

"HIDROELEKTRANE ĐERDAP" d.o.o. Kladovo
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo
 
Direktor, Goran Knežević
tel.: +381 19 801 651, +381 11 3810 167
fax: +381 19 801 659, +381 11 3809 802
e-mail: goran.knezevic@djerdap.rs

Šef kabineta, Biljana Dželatović
tel.: +381 11 3810 167
fax: +381 11 3809 802
e-mail: kabinet@djerdap.rs
e-mail: biljana.dzelatovic@djerdap.rs

Pomoćnik direktora za održavanje i revitalizaciju, Petar Manzalović
tel.: +381 19 803 214
fax: +381 19 801 646
e-mail: petar.manzalovic@djerdap.rs

Pomoćnik direktora za eksploataciju, Radmilo Nikolić
tel.: +381 17 815 128
fax: +381 17 812 128
e-mail: radmilo.nikolic@djerdap.rs

Pomoćnik direktora za opšte poslove, Nedeljko Marković
tel.: +381 11 3810 167
fax: +381 11 3809 802
e-mail: nedeljko.markovic@djerdap.rs

Direkcija za proizvodnju
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo

Директор, Слободан Стаменов
tel.: +381 19 811 117
fax: +381 19 801 646
e-mail: slobodan.stamenov@djerdap.rs

Hidroelektrana "Đerdap 1"
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo
Tel. centrala: +381 19 810 000, 801 131

Direktor, Ljubiša Jokić
tel.: +381 19 801 661
fax: +381 19 801 661
e-mail: ljubisa.jokic@djerdap.rs

Zamenik direktora, Aleksandar Čelebić
tel.: +381 19 801 661
fax: +381 19 801 661
e-mail: aleksandar.celebic@djerdap.rs

Pomoćnik direktora, Milorad Gerginić
tel.: +381 19 801 661
fax: +381 19 801 661
e-mail: milorad.gerginic@djerdap.rs

Rukovodilac službe za revitalizaciju, Radomir Mitrović
tel.: +381 19 801 131
fax: +381 19 801 650
e-mail: radomir.mitrovic@djerdap.rs

Hidroelektrana "Đerdap 2"
Kraljevića Marka 2, 19300 Negotin
Tel. centrala: +381 19 573 100

Direktor, Zoran Kršenković
tel.: +381 19 542 886, 549 702
fax: +381 19 544 142
e-mail: zoran.krsenkovic@djerdap.rs

Zamenik direktora, Jasna Marković-Petrović
tel.: +381 19 542 886
fax: +381 19 544 142
e-mail: jasna.markovic@djerdap.rs

"Vlasinske HE"
Kej Rade Cvetković 15, 17530 Surdulica
Tel. centrala: +381 17 815 203, 815 128

Direktor, Zlatko Đukanović
tel.: +381 17 815 128
fax: +381 17 812 128
e-mail: zlatko.djukanovic@djerdap.rs

Zamenik direktora, Zoran Cvetković
tel.: +381 17 815 128
fax: +381 17 812 128
e-mail: zoran.cvetkovic@djerdap.rs

Rukovodilac službe za eksploataciju, Mitko Stankov
tel.: +381 17 815 128
fax: +381 17 812 128
e-mail: mitko.stankov@djerdap.rs

HE "Pirot"
Berilovački put bb 18300 Pirot
Tel. centrala: tel. +381 10 305 600, 314 410

Direktor, Zoran Ilić
tel.: +381 10 314 419
fax: +381 10 314 471
e-mail: zoran.ilic@djerdap.rs

Zamenik direktora, Maksim Marković
tel.: +381 10 314 419
fax: +381 10 314 471
e-mail: maksim.markovic@djerdap.rs

Sektor za održavanje priobalja
Stanoja Glavaša 28, 12000 Požarevac
Tel. centrala: tel. +381 12 222 733, 210 139

Direktor, Boriša Milojković
tel.: +381 12 531 763
fax: +381 12 227 879
e-mail: borisa.milojkovic@djerdap.rs

Zamenik direktora, Predrag Radosavljević
tel.: +381 11 3809 780
fax: +381 11 3809 689
e-mail: predrag.radosavljevic@djerdap.rs

Direkcija za korporativnu podršku
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo
Tel. centrala. +381 19 803 900

Direktor, Stevan Radaković
tel.: +381 19 801 664
fax: +381 19 801 646
e-mail: stevan.radakovic@djerdap.rs

Rukovodilac centra za informatiku, Jovica Virjanović
tel.: +381 19 803 208
fax: +381 19 801 650
e-mail: jovica.virjanovic@djerdap.rs

Direkcija za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo
Tel. centrala: +381 19 803 900

Direktor, Svetomir Tekelerović
tel.: +381 19 801 662
fax: +381 19 800 171
e-mail: tekelerovic@djerdap.rs

Direkcija za pravne i opšte poslove
Trg kralja Petra 1, 19320 Kladovo
Tel. centrala: +381 19 803 900

Direktor, Ivan Perković
tel.: +381 19 803 900
fax: +381 19 801 668
e-mail: ivan.perkovic@djerdap.rs

Direkcija za modernizaciju i revitalizaciju
Pop Stojanova 2a, 11000 Beograd

Direktor, Dragan Maksimović
tel.: +381 11 3810 155
fax: +381 11 3809 689
e-mail: dragan.maksimovic@djerdap.rs
 

Mapa