HIDROELEKTRANE NA VRBASU

HIDROELEKTRANE NA VRBASU
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Proizvodnja električne energije

Hidroelektrane na Vrbasu ad
 

 

O NAMA

Klice današnjeg kolektiva ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, ponikle su još u periodu same izgradnje. Radna organizacija u osnivanju za izgradnju Hidroelektrane “Bočac” počela je sa radom 1975. godine. HidroelektranaBočac” je izgrađena i puštena u rad 05.12.1981. godine, od kada je radila u sastavu Elektrovrbasa sa sjedištem u Mrkonjić  Gradu.

Raspadom elektroenergetskog sistema BiH 1991. godine, HidroelektranaBočac” radila je jedno vrijeme samostalno. U ratnim okolnostima isporučivala je električnu energiju Banjalučkoj regiji, Ličkoj Krajini i Zapadnoj Slavoniji.

Od 1992. godine HidroelektranaBočac” posluje kao zavisno državno preduzeće - ZDP „Hidroelektrane na Vrbasu“ sa sjedištem u Mrkonjić-Gradu, u okviru matičnog preduzeća „Elektroprivreda Republike Srpske“. Od tog momenta, zahvaljujući povezanošću i koordinaciji zajedničkog rada u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske, Federacije BiH i šire, ZDP „Hidroelektrane na Vrbasu“ su prisutne na domaćem i inostranom tržištu.

U skladu sa globalnom politikom tranzicije privrede RS ka tržišnoj ekonomiji privređivanja, ZDP “Hidroelektrane na Vrbasu” izvršilo je svojinsku i vlasničku transformaciju. Počev od februara 2005. godine, preduzeće je transformisano u akcionarsko društvo i od tada posluje kao ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” A.D. koje je u sklopu matičnog preduzeća MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ A.D. Trebinje.

 

Hidroelektrane na Vrbasu ad Proizvodnja električne energije

KONTAKT 

Svetog Save 13
70260 Мrkonjić Grad
Bosna i Hercegovina
hev@henavrbasu.com

Mapa