ELEKTRO HERCEGOVINA AD TREBINJE

ELEKTRO HERCEGOVINA AD TREBINJE
4 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Distribucija elekrične energije, snabdevanje električnom energijom

 

Elektro-Hercegovina ad Trebinje Distribucija električne energije

 

O NAMA

Preduzeće je osnovano 1949 godine kao Sresko električno preduzeće. U prethodnom periodu Preduzeće je poslovalo pod različitim nazivima, da bi zahvaljujući svome razvoju i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti izraslo u današnje "Elektro-Hercegovinaa.d. Trebinje.

Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje je preduzeće regionalnog tipa i svoju distributivnu djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske.

Pored distribucije električne energije, kao djelatnost preduzeća treba spomenuti i djelatnost snabdijevanja električnom energijom, odnosno fakturisanje i naplatu električne energije, zatim projektovanje, izgradnju, rekonstrukcju i sanaciju elektroenergetskih objekata, nadzor nad izvođenjem radova i izradu priključaka na mrežu.

Sa sjedištem koje se nalazi u Trebinju, preduzeće posluje sa preko pet radnih jedinica:

 

  • RJ Elektro-Trebinje
  • RJ Elektro-Bileća sa poslovnicom Berkovići
  • RJ Elektro-Gacko
  • RJ Elektro-Ljubinje
  • RJ Elektro-Nevesinje


Elektro-Hercegovina ad Trebinje Snabdevanje električnom energijom

KONTAKT

Trg Jovana Raškovića 6
89101 Trebinje, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 059 279-801
Fax: +387 059 260-678

www.elektrohercegovina.com

Direktor
Gdin Vladislav Vladić, Dipl ing hem

Mapa