HK KRUŠIK VALJEVO

HK KRUŠIK VALJEVO
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Vladike Nikolaja 59
  14000 Valjevo
  Srbija
 • Telefon: +381 14 223 121
 • Telefon: +381 14 226 822
 • Telefon: +381 14 221 121
 • Fax: +381 14 220 149
 • Pošalji e-mail

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme

HK Krušik a.d. osnovan je 1939. godine kao privatna fabrika za proizvodnju municije, koja se tada zvala "Vistad".

TRADICIJA U PROJEKTOVANJU I PROIZVODNJI MUNICIJE

Krušik ima 2.642 zaposlenih i veoma kvalifikovan kadar.

Korisnici naših proizoda širom sveta prepoznaju nas po kvalitetu i pouzdanosti. Prodali smo 13 miliona proizvoda u preko 70 zemalja sveta bez reklamacija.

HK Krušik ad Valjevo

 

PROIZVODI U SKLADU SA SVIM SVETSKIM STANDARDIMA

Krušik a.d. je siguran i pouzdan partner u isporuci, zajedničkom razvoju i nastupu na tržištu i transferima tehnologije.

Proizvodni program HK Krušik a.d. čine:

 • Vojni program
 • Civilni program

 

Naoružanje i municija

Krušik ad Vojni program

 • Minobacačke mine 60 mm
 • Minobacačke mine 81/82 mm
 • Minobacačke mine 120 mm
 • Vazduhoplovne rakete 57 mm
 • Programirana raketna meta – 200
 • Brzi imitator vazdušnog cilja
 • Avionske bombe
 • Nevođene rakete za VBR
 • Artiljerijska zrna
 • Protivtenkovska vođena raketa „Maljutka“
 • Municija 82 mm za BST 82 mm i RB 44 mm
 • Municija 40 mm
 • Ručne bombe
 • Protivtenkovske mine
 • Upaljači
 • Inicijalna sredstva

 

Krušikov protivgradni sistem

Krušikov protivgradni sistem - KPGS predstavlja savremeni sistem koji obezbeđuje pouzdanu efikasnost sistema odbrane od grada.

krusikov_protivgradni_sistem_kpgs

Sastoji se od univerzalnog višecevnog lansera KLR-94 i protivgradne rakete KPGR-6.


Električni detonatori

Električni detonatori primenjuju se za miniranje na površinskim i podzemnim kopovima, na suvim i vlažnim terenima. Ne smeju se primenjivati za miniranja u sredinama sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. U ponudi su:

 • Trenutni električni detonatori
 • Milisekundni električni detonatori
 • Polusekundni električni detonatori
 • Seizmički trenutni električni detonator 

 

Kontejneri za eksploziv

Kontejneri za eksploziv su namenjeni za odlaganje i čuvanje eksploziva. Imaju dve komore od čeličnog lima i drvene oplate koja nee upija vlagu.


Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke GS predviđene su da se koriste za nazivne struje od 10 do 630A. Sastoje se od dva glavna dela: mehaničkog birača i električnog bloka. 

gebenaste_sklopke_proizvodjac_krusik_valjevo

Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na: 

 • Sklopke
 • Preklopke sa NUL položajem
 • Preklopke bez NUL položaja
 • Reverzione sklopke
 • Više motorne sklopke
 • Sklopke zvezda - trougao
 • Motorne sklopke za više brzina
 • Grupne sklopke
 • Naponske merne preklopke
 • Strujne merne preklopke
 • Zakretni tasteri


Pištolj i kapisle za omamljivanje stoke

Pištolj za omamljivanje stoke M90 namenjen je za brzu i efikasnu pripremu sitne, srednje i krupne stoke za klanje. Kapisle su namenjene za korišćenje u pištoljima za omamljivanje stoke: Krušik M90 i Schermer.

Holding korporacija Krušik a.d. proizvodi tri tipa kapisli za omamljivanje stoke:

 • SM1-N°13 – bela – za omamljivanje sitne stoke
 • SM2-N°17 – zelena – za omamljivanje srednje stoke
 • SM3-N°21 – crvena – za omamljivanje krupne stoke


Odlivci

Krušik livnica obojenih metala vrši usluge livenja, kao i izrada odlivaka od legura aluminijuma i bakra. 

aluminijumski_i_bakarni_odlivci_krusik_livnica

 • Livenje pod pritiskom
 • Livenje u metalnom kalupu - kokili
 • Livenje u pesku

Prilikom livenja pod pritiskom maksimalna težina aluminijumskih odlivaka je do 2 kg, a bakarnih odlivaka do 5 kg. Maksimalna težina odlivka livenjem u pesku je do 50 kg.

 

Izrada delova od duroplasta

Izrada delova od duroplasta se vrši postupkom direktnog ili transfernog presovanja na mašinama. Krušik proizvodi tehničke delove, kao i artikle široke potrošnje preradom termoreaktivnih smola, kao što su:

 • Fenol-formaldehidne smole
 • Urea-formaldehidne smole
 • Melamin-formaldehidne smole
 • Poliesterske smole
 • Epoksidne smole   

delovi_od_duroplasta_izrada_krusik_alatnica

U postupku prerade smola koriste se punioci kao što su: orijentisana i dezorijentisana staklena vlakna, tekstilne krpe, drvno brašno, celuloza, azbest, grafit itd.

 

Izrada alata

Krušik Alatnica od 1939. godine izrađuje sve vrste alata. Izrada svih vrsta alata, kao i mašinski i rezervni delovi za alate, vrši se po uzorku, uz sopstvenu konstrukciju ili po konstrukciji kupca.

alati_izrada_krusik_alatnica

 • Alat za brizganje plastičnih masa
 • Alat za presovanje plastičnih masa
 • Alat za ekstrudiranje plastičnih masa
 • Alat za obradu lima plastičnom deformacijom (probijanje, prosecanje, izvlačenje)
 • Alat za livenje pod pritiskom
 • Alat za kovanje
 • Kontrolno-merni alati
 • Stezni alati
 • Rezni alati

 

Usluge tehnologija

Krušik je uspostavio integrisane menadžment  sisteme čiji su delovi sertifikovani po: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, SRPS ISO 9001:2008, vojni standard SORS 9000/05 i SRPS ISO 17025:2005.

Krušik ad Usluge tehnologija

 • Obrada obrtnih delova
 • Obrada prizmatičnih delova
 • Termička obrada
 • Obrada plastičnih delova
 • Hemijska i elektrohemijska zaštita
 • Tehnologija prerade u toplom stanju
 • Tehnologija obrade hladnom deformacijom
 • Tehnologije vezane za eksplozivna punjenja
 • Metrološka laboratorija