TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD ČAČAK

TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD ČAČAK
3 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Remont borbenih sredstava

Tehnički remontni zavod Čačak je ustanova Vojske  Srbije  čija je osnovna delatnost tehničko održavanje i generalni remont sredstava borbene tehnike, uključujući i odgovarajuće pripadajuće sisteme, agregate i uređaje.

Na osnovu razvijene tehnologije remonta, raspoloživih kapaciteta i višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti tehnike, Zavod je osposobljen za izvođenje uspešnog remonta borbenih sredstava: guseničara i točkaša, artiljerijskog, raketnog i pešadijskog naoružanja, sredstava veze, optičkih i optoelektronskih sredstava, energetikskih sredstava i raketne tehnike. 
Svoje razvijene kapacitete Zavod angažuje i na pružanju usluga za potrebe civilnog sektora.

 

PROIZVODI

Tehnički remontni zavod Čačak proizvodnja rezervnih delova za borbena i neborbena sredstva

Rezervni delovi

Proizvodnja rezervnih delova u Zavodu predstavlja osnovnu podršku pri remontu borbenih i neborbenih sredstava. Osvajanje proizvodnje rezevnih delova i novih proizvoda predstavlja ciklus razvoja u kojem se definišu i proveravaju osnovne karakteristike budućeg proizvoda, pre serijske proizvodnje.

 

Tehnički remontni zavod Čačak Ašovčić

Ašovčić
Ašovčić sklapajući, sa navlakom ASMN M 80 je deo lične opreme vojnika. Namenjen je za samoukopavanje, ukopavanje mina i ostale zemljane radove. Ašovčić se nosi u specijalnoj navlaci na opasaču sa desne strane.

 

Tehnički remontni zavod Čačak Lovački karabin sa optičkim nišanom

Lovački karabin sa optičkim nišanom

 

Tehnički remontni zavod Čačak Lovački karabin sa vojničkim nišanom

Lovački karabin sa vojničkim nišanom

 

Tehnički remontni zavod Čačak Digitalni endoskop DE-07

Digitalni endoskop DE-07

Namenjen je za vizuelni pregled i merenje kalibra  unutrašnje trase neožljebljenih i ožljebljenih cevi.

 

Tehnički remontni zavod Čačak Uređaj za rektifikaciju naoružanja

Uređaj za rektifikaciju naoružanja

Namenjen je za viziranje i podešavanje mehaničkih i optičkih nišana kod streljačkog i artiljerijskog naodužanja.

 

USLUGE

Tehnički remontni zavod Čačak mašinska obrada

 • Mašinska obrada
 • Termička i hemijsko - termička obrada
 • Galvanska zaštita
 • Mašinska obrada delova motora
 • Popravka i verifikacija mernih sredstava
 • Ispitivanje motora SUS i agregata motora
 • Regeneracija delova i sklopova
 • Tehnički pregled radio stanica
 • Revitalizacija i brendiranje vozila Naftne Industrije Srbije

 

REMONT

Tehnički remontni zavod Čačak Borbeno vozilo

 • Borbena vozila
 • Neborbena vozila, motora SUS i agregata motora
 • Artiljerijsko i streljačko naoružanje 
 • Sredstva veze i elektronike
 • Sistemi za upravljanje vatrom i laserski daljinomeri
 • Hidraulični uređaji
 • Raketna sredstva
 • Elektroagregati, sklopovi instalacije
 • Protivpožarni aparati i posude pod pritiskom 

 

INŽENJERING

Tehnički remontni zavod Čačak Izrada i remont borbenih vozila

 • Projektovanje objekata za remont, opremanje remontnom i proizvodnom opremom i puštanje u rad izgrađenih objekata
 • Modifikacije, modernizacije i konverzije

 

REFERENCE

82 godine

Neprekidna i uspešna saradnja sa  našom  vojskom na poslovima  remonta,  modernizacije, modifikacije i održavanja sredstava kopnene vojske,  tehničke pomoći i obuke kadrova

55 godina

Uspešna saradnja sa javnim i ostalim  preduzećima iz naše zemlje i  okruženja na poslovima održavanja i remonta  vozila, motora, agregata  i uređaja  i izradi rezervnih delova i sklopova

25 godina

U saradnji sa Jugoimport – SDPR, Cofis Beograd prisustvo na tržištima Kuvajta, Saudijske Arabije, Libijske Džamahirije, Irana, Iraka, Mijan Mara i Egipta, na poslovima transfera tehnologije, remonta i modernizacije  sredstava kopnene vojske i obuke kadrova

Od 2001.

Saradnja sa OPCW,  NAMSA, Ambasadom SAD, OEBS  i dr. na poslovima onesposobljavanja  opreme za proizvodnju hemijskog oružja i uništavanja  svih vrsta sredstava kopnene vojske

Od početka 2007.

Ugovor za višegodišnju saradnju sa Naftnom industrijom Srbije na revitalizaciji i brendiranju  sredstava za prevoz naftnih  derivata

Od septembra 2007.

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom po standardima SRPS  ISO  9001:2001 (ISO 9001:2000) i SNO 9000/05

 

KONTAKT

CENTRALA
Tel: +381 32 372 666
Fax: +381 32 372 674

TEHNIČKI DIREKTOR
Tel: +381 32 372 666 lokal 413

SEKTOR za logistiku  
Tel: +381 32 372 666 lokal 416

PRODAJA
Tel: +381 32 372 666 lokali 414, 287
Tel/Fax: +381 32 372 677

NABAVKA
Tel: +381 32 372 666 lokal 258
Tel/Fax: +381 32 372 712

ODELJENJE FINANSIJA 
Tel: +381 32 372 666 
lokali 286, 237, 415, 361
Tel/Fax: +381 32 372 714

Tehnički remontni zavod Čačak

Dir. pukovnik g-din Srđan Petković

Tel: +381 32 372 666 lokal 408
Fax: +381 32 372 713
Mob: +381 66 8003 827