INSTITUT ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

INSTITUT ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Proučavanje pesticida i razvoj nove tehnologije zaštite bilja

 Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Zemun

 

Delatnosti Instituta

 • Proučavanje fiziološko-biohemijskih osnova delovanja pesticida i mehanizama rezistentnosti štetnih organizama
 • Proučavanje metabolizma, degradacije i trajnosti delovanja pesticida
 • Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja pesticida i drugih toksikanata
 • Ispitivanje bioloških, hemijskih i toksikoloških svojstava novih pesticida, za dobijanje podataka potrebnih za registraciju u našoj zemlji
 • Proučavanje biologije i ekologije insekata, grinja, korovskih biljaka, fitopatogenih mikroorganizama i drugih štetnih organizama
 • Istraživanje prirodnih proizvoda sa pesticidnom aktivnošću, razradu laboratorijskih postupaka sinteze i formulisanja pesticida i razvoj nove tehnologije zaštite bilja u cilju proizvodnje visokovredne hrane
 • Iznalaženje optimalnih rešenja za suzbijanje štetnih organizama u specifičnim uslovima
 • Analize i superanalize pesticida i srodnih toksikanata u različitim proizvodima i ocene ispravnosti i kvaliteta proizvoda u unutrašnjem i međunarodnom prometu
 • Transfer i primenu naučno-tehnoloških rešenja

 

Laboratorije

Laboratorija za primenjenu fitopatologiju

 

 • Proučavanje karakteristika prouzrokovača bolesti bilјaka i gajenih glјiva
 • Detekcija bilјnih patogena primenom klasičnih i molekularnih metoda
 • Razvoj novih metoda suzbijanja fitopatogenih i mikopatogenih mikroorganizama
 • Proučavanje rezistentnosti fitopatogenih i mikopatogenih glјiva na fungicide
 • Proučavanje mogućnosti primene supstanci prirodnog porekla u zaštiti bilјa
 • Projekti TR31043 i III46008

Laboratorija za primenjenu entomologiju

 • Proučavanje biologije i ekologije fitofagnih vrsta insekata i grinja i njihovih predatora i parazitoida
 • Proučavanje rezistentnosti insekata i grinja na insekticide i akaricide
 • Proučavanje efekata biopesticida i drugih proizvoda prirodnog porekla na insekte i grinje
 • Proučavanje efekata insekticida i akaricida na biološke parametre i populacioni rast insekata i grinja
 • Istraživanje mogućnosti integrisanja hemijskih, bioloških i drugih mera zaštite bilјa i bilјnih proizvoda od štetnih insekata i grinja

Laboratorija za herbologiju

 • Prouavanje biologije i ekologije korovskih bilјaka, posebno invazivnih, karantinskih i ekonomski štetnih korovskih vrsta
 • Pruavanje korovske flore u usevima i ruderalnim staništima
 • Prouavanje spektra delovanja i stepena efikasnosti herbicida i regulatora rasta bilјaka
 • Praenje ponašanja i dinamike degradacije herbicida u zemlјištu
 • Prouavanje delovanja herbicida na gajene bilјke i korisne ogranizme u životnoj sredini

Laboratorija za primenjenu zoologiju 

 • Karakteristike glodara štetnih u polјoprivredi i šumarstvu
 • Metode prognoze pojave i distribucije štetnih glodara, u cilјu sprovođenja preventivne zaštite
 • Mere suzbijanja štetnih glodara i ekonomičnost njihove primene
 • Organizacija sistema suzbijanja štetnih glodara
 • Biološke, ekološke i genetičke karakteristike sitnih glodara kao indikatora zagađenosti životne sredine
 • Ispitivanje biologije i ekologije puževa i biološke efikasnosti i mehanizama delovanja moluskocida
 • Ispitivanje delovanja eteričnih ulјa kao atraktana, repelenata i konzrvanasa u mamcima za suzbijanje glodara
 • Ispitivanje osetlјivosti jedinki domaćeg miša, izlovlјenih na različitim lokalitetima, na bromadiolon
 • Ispitivanje osetlјivosti na bromadiolon potomaka jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon
 • Ispitivanje osetlјivosti na difenakum jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon
 • Ispitivanje osetlјivosti na brodifakum jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon
 • Utvrđivanja prisustva mutacija u Vkorc1 genu kod jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon

Laboratorija za toksikologiju

 • Istraživanje prirodnih proizvoda sa pesticidnom aktivnošću, razrada laboratorijskih postupaka za njihovo formulisanja
 • Razvoj sredstava za zaštitu bilјa kao i pomoćnih sredstava za zaštitu bilјa
 • Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja pesticida i drugih toksikanata
 • Ispitivanja ponašanja (sudbine) pesticida u životnoj sredini i živim organizmima

Laboratorija za hemiju

 • Proučavanje procesa degradacije pesticida u životnoj sredini
 • Razvoj metoda analitike pesticida prirodnog porekla
 • Razvoj metoda za određivanje ostataka pesticida i drugih toksikanata u polјoprivrednim proizvodima i životnoj sredini
 • Proučavanje metabolizma pesticida i razvoj metoda za određivanje enzimske aktivnosti in vitro
 • Proučavanje fotodegradacija pesticida i ostalih zagađivača životne sredine

Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Zemun

Mapa