JASTREBAC AD

JASTREBAC AD
4.6 zvezdica od 5 glasova

Kontakt


Fabrika pumpi "Jastrebac" nastavlja tradiciju fabrike mašina i livnice "Pejić, Stefanović i kompanija" koja je osnovana 1910. u Pirotu, a u Nišu je kao mašinska radionica počela sa radom 1918. godine. Od 1945. godine fabrika radi pod nazivom Livnica i fabrika mašina "Jastrebac".

Danas, posluje pod firmom Društveno preduzeće fabrika pumpi "Jastrebac" Niš, sa PO. Sedište preduzeća je u Nišu, Bulevar 12. februar 82.

Osnovni program fabrike čine centrifugalne pumpe, zapreminske pumpe i armatura. Dopunski program sadrži program malih vodnih turbina i program za primarnu preradu grožđa (vinarska oprema).

 

POSLOVANJE FABRIKE
 
Fabrika raspolaže proizvodnim kapacitetima za livenje, mehaničku obradu, montažu, spoljnu montažu i servisiranje. Poseduje ispitnu stanicu za ispitivanje svih potrebnih radnih parametara proizvoda.

Raspolaže velikim brojem vidokostručnih kadrova, sopstvenom razvojnom službom i službom za pumpni inženjering.Program centrifugalnih pumpi čini gamu od blizu 90 tipova radijalnih, poluaksijalnih i aksijalnih, jednostepenih i višestepenih, samousisnih i nesamousisnih, jednostrujnih i dvostrujnih pumpi itd. Svaki tip pumpe sadrži po desetak veličina i po nekoliko konstruktivnih i materijalnih varijantišto u ukupnom zbiru daje više od 1000 različitih proizvoda. Svi proizvodi su veoma pažljivo projektovani s obzirom na zahtevane hidraulične parametre i prevashodnu oblast primene. Osnovne oblasti primene uslovno su podeljene na: Vodosnadevanje, Energetiku, Zaštitu okoline, Industriju i Procesni inženjering i Poljoprivredu.Program zapreminskih pumpi sadrži više od 10 tipova sa blizu 50 proizvoda. U okviru tog programa su klipne rotacione, membranske i vijačne pumpe. Dat je pregled uređaja i postrojenja koji su opremljeni centrifugalnim ili zapreminskim pumpama.Sem pojedinačne pumpne opreme, "Jastrebac" nudi kompletan inženjering za pumpne stanice i postrojenja, od projektovanja i izrade opreme, do isporuke, montaže, puštanja u rad, nadzora, održavanja i servisiranja.

Za sve stručne savete i tehničku pomoć stoje Vam na raspolaganju stručne službe fabrike.

 

PROIZVODNI PROGRAM

PUMPE

Centrifugalne pumpe

 • Normirane centrifugalne pumpe
 • Jednostepene centrifugalne NORM pumpe
 • Blok centrifugalne pumpe
 • Višestepene centrifugalne pumpe

Pumpe visokog pritiska
Samousisne pumpe
Stubne pumpe

 • Cirkulacione višestepene pumpe
 • Samousisne pumpe
 • Kanalne pumpe

Bočna pumpa
Horizontalna pumpa
Vertikalna pumpa

 • Spiralne zavojne pumpe
 • Hemijske vertikalne pumpe
 • Hemijske pumpe obložene gumom
 • Hermetičke pumpe sa magnetnom spojnicom
 • Hemijske NORM pumpe
 • Pumpe za termička ulja
 • Procesne centrifuglane pumpe
 • Pumpe za celuloznu i papirnu suspenziju
 • Vertikalne pumpe

Lonac pumpe
Brodske samousisne pumpe
In-Line pumpe
Kondenzatne pumpe
Bunarske pumpe
Bunarske visokog pritiska pumpe
Zavojne pumpe

 • Uronjene pumpe

Kanalizacione pumpe
Kanalne pumpe
Muljne pumpe
Propelerne pumpe
Vertikalne zavojne

 • Podvodne pumpe
 • Dvostrujne pumpe
 • Horizontalne propelerne pumpe
 • Drenažne pumpe
 • Pumpe za suspenziju
 • Bager pumpe
 • Repna pumpa

Zapreminske pumpe

 • Zapreminske pumpe za guste tečnosti
 • Zupčaste pumpe
 • Pumpa sa zavojnim vretenom
 • Jednostepene i dvostepene vakuum pumpe
 • Kompresori
 • Krilne vakuum pumpe
 • Vertikalne tandem pumpe
 • Klipne trocilindrične plunžer pumpe
 • Parne klipne pumpe
 • Klipne jednocilindrične pumpe
 • Rotacione klipne pumpe
 • Dozirne pumpe
 • Pumpe visokog pritiska
 • Klipne pumpe za vino
 • Pumpe za kljuk i voćne pulpe
 • Membranske pumpe
 • Ručne klipne pumpe

ARMATURA

 • Pljosnati zasuni
 • Ovalni zasuni
 • Okrugli zasuni
 • Pločasti zasuni
 • Leptirasti zatvarači
 • Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom
 • Loptaste slavine
 • Leptiraste povratne klapne
 • Povratne klapne
 • Žablji poklopci
 • Usisne korpe
 • Dilatacioni kompenzatori
 • Gumeni kompenzatori
 • Montažno demontažne prirubnice
 • Ugaoni izlivni ventil
 • Odzračno usisni ventili sa dve kugle
 • Hvatači nečistoće
 • Armatura za navodnjavanje
 • Povratne klapne - zatvarači PKZH - KSZ
 • Usisne korpe PUKN AP

UREĐAJI

 • Automatski uređaj za navodnjavanje i vodosnabdevanje - VRELO
 • Automatski uređaj za navodnjavanje i vodosnabdevanje - VIHOR
 • Automatski uređaj za navodnjavanje i vodosnabdevanje - VIDRA 2
 • Blok centrifugalna pumpa - VADA
 • Hidropresna postrojenja - HP
 • Automatsko postrojenje za crpljenje otpadnih voda - FEKAPRES
 • Vakumat uređaji - VU
 • Uređaj za čišćenje mlazom vode visokog pritiska - MUNJA
 • Uređaji za čišćenje mlazom visokog pritiska - PRESIMAT

DIZEL AGREGATI I PUMPE

 • Traktorske pumpe za navodnjavanje - MORAVA
 • Dizel pumpni agregati za navodnjavanje - NIŠAVA
 • Elektro-pumpni agregati za navodnjavanje - DRINA
 • Bunarske traktorske pumpe i dizel agregati za navodnjavanje - SAVA
 • Vertikalne zavojne traktorske pumpe i dizel agregati za navodnjavanje - TISA
 • Motokultivatorske pumpe za navodnjavanje - TIMOK
 • Dizel pumpni agregat - AGRO

VINARSKA OPREMA

 • Aspirator za peteljku 
 • Centrifugalna muljača-ruljača - CENTRIFOR
 • Filter za talog 
 • Filter - STERILEX
 • Horizontalna muljača
 • Pumpa za kljuk i vočne pulpe
 • Kontinuirana presa za grožđe
 • Klipne pumpe za vino i sokove
 • Oceđivač kljuka
 • Ručna muljača-ruljača
 • Horizontalna muljača

 

KONTAKT

Bulevar 12. februar 82
18000 Niš, Srbija

Tel: +381 18 580 653
Tel: +381 18 580 646
Fax: +381 18 580 646

Generalni direktor
Gdin Bratislav Živadinović
Tel: +381 63 404 036

Mapa