DINARA INŽENJERING DOO

DINARA INŽENJERING DOO
5 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Save Maškovića 3
  11010 Beograd Voždovac,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 3971 348
 • Telefon: +381 11 2463 335
 • Mobilni: +381 65 3062 844
 • Mobilni: +381 65 3971 348
 • Fax: +381 11 3971 348
 • Pošalji e-mail

Procesna oprema

Dinara Inženjering d.o.o. je preduzeće za inženjering, proizvodnju i promet procesne opreme.

Preduzeće je osnovano 1990. godine, gde je nastavljena primena dugogodisnjeg iskustva i znanja stečenog u Prvoj Iskri - Procesna oprema Barič i Energoprojekt Industrija.

Dinara Inženjering doo Montaža procesne opreme
 
Dinara Inženjering se bavi projektovanjem, konstrukcijom, izradom i montažom nerđajuće procesne opreme u oblasti:

 • Prehrambene industrije
 • Farmacije
 • Fitofarmacije
 • Hemijske industrije
 • I drugih industrija

Dinara Inženjering doo Izrada procesne opreme

 
Specijalizovana je za preradu nerđajućih čelika - limova i cevi. Poseduje specijalnu opremu za zavarivanje TIG postupkom i orbitalno zavarivanje.

Projektovanje, izrada i motaža procese opreme

Dinara Inženjering doo Projektovaje, izrada i montaža procesne opreme

Projektovanje, konstruisanje i razvoj podrazumevaju izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju postrojenja i opreme i njihovo kompletiranje, montažu i puštanje u rad.
 
U okviru tehničke dokumentacije radimo zbirke isprava proizvoda, atestnu i nostrifikacionu dokumentaciju, dokumentaciju izvedenog stanja i ostalu dokumentacuju prema zahtevu Kupca.

Izrada opreme se radi u našim radionicam na osnovu naše ili dokumentacije Kupca.

Za potrebe kompletiranja proizvoda i postrojenja,vršimo nabavku potrebne dodatne opreme i uređaja. Sarađujemo sa firmama kao što su Alfalaval, GEA, Kiselman, Neč, Niob, itd.

Montažu i povezivanje naše i ostale opreme i instalacija vršimo na licu mesta na osnovu odgovarajuće dokumentacije ili uputstava.

Za montažu nerđajućih cevnih instalacija, posedujemo najsavremeniju opremu za pripremu i argonsko zavarivanje tankozidnih cevi TIG postupkom.

Takođe posedujemo aparat za orbitalno zavarivanje cevi „Orbimatik“ sa kompjuterskim vođenjem. Za svaki zavareni spoj dajemo odgovarajući zapis sa parametrima zavarivanja.

Rezervoari od inoxa

Rezervoari su kompletno nerđajući, vertikalni, cilindrični sa oslanjanjem na betonski temelj ili sa nogama. Osnovni sud je bez ili sa spoljašnjim ili unutrašnjim grejanjem, izolacijom, bočnom mešalicom i ostalom pratećom opremom i priključcima.

Zapremina rezervoara je od 5 do 100m³.
Zapremina silosa je od 1 do 100m³.

Dinara Inženjering doo Rezervoari za skladištenje

U ponudi su:

 • Rezervoari za skladištenje mleka
 • Rezervoari za skladištenje ulja
 • Rezervoari za skladištenje vina
 • Rezervoari za skladištenje ostalih prehrambenih proizvoda
 • Rezervoari za skladištenje drugih tečnih sirovina i materijala
 • Silosi za skladištenje praškastih sirovina

Prihvatni sudovi od inoxa

Dinara Inženering proizvodi prihvatne sudove od inoxa. Posude su uglavnom cilindričnog oblika bez ili sa zagrevnim plaštom, izolacijom, mešalicom i ostalom pripadajućom opremom i priključcima. Bunkeri se rade različitih zapremina od 0,1 do 10m³.

Dinara Inženjering doo Posude za prihvat tečnih medija

 • Posude za prihvat tečnih medija
 • Bunkeri za prihvat praškastih sirovina

Reaktori za mešanje i termičku obradu

Dinara Inženjering doo Reaktori za mešanje i termičku obradu proizvoda

Reaktori za mešanje i termičku obradu proizvode se uglavnom rade kao cilindrični vertikalni sudovi sa grejnim plaštom, izolacijom, odgovarajućom mešalicom i ostalom pratećom opremom i priključcima.

Zapremina im je uglavnom od 0,1 do 10m³.

Mašine i uređaji za procesnu industriju

Dinara Inženjering doo Uređaji za termičku obradu sirovina

 • Uređaji za termičku obradu sirovina

Uređaji za topljene
Uređaji za uparavanje
Uređaji za kuvanje
Uređaji za destilaciju
Uređaji za pečenje

 • Uređaji za specijalne postupke mešanja tečnih ili praškastih materijala
 • Uređaji za hemijsku obradu i ekstrakciju
 • Uređaji za prečišćavanje i separaciju
 • Uređaji za transport i manipulaciju različitim materijalima