Komercijalna Banka Budva

Komercijalna Banka Budva
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Poslovni centar Podkošljun bb
    85310 Budva
    Crna Gora
  • Telefon: +382 33 426 300
  • Fax: +382 33 426 302

Sa ponosom se predstavljamo kao jedna od članica Grupe KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, koja je osnivač Komercijalne banke ad Budva i ujedno jedini akcionar Banke sa 100 % akcijskog kapitala.

Komercijalna banka ad Budva prisutna je na tržištu Republike Crne Gore od 1992 godine  kao ekspozitura, a od 1996.godine kao  filijala Komercijalne banke ad Beograd. Početkom 2003.godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva.

Za nama su 19 godina sigurnog i uspješnog poslovanja. Pređeni put je obilježen stalnim rastom i napretkom. Naše ambicije  su da u godini u kojoj smo sada, ali i u godinama koje su pred nama, postanemo još jači i veći.
Spadamo u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom,  poslovnom politikom Banke i osnivača.

Djelatnost Banke obuhvata sve poslove koji su definisani postojećim zakonskim prropisima i to: primanje novčanih depozita, odobravanje kredita za sopstveni račun, izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza, kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja, izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, finansijski lizing, poslove sa hartijama od vrijednosti, trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta, depo poslove i poslove koji su dio bankarskih poslova u skladu sa statutom banke.

Banka svoje poslovanje obavlja preko Centrale u Budvi,filijala u Podgorici,Nikšiću,Kotoru,Herceg Novom,Bijelom Polju i Baru,kao i ekspoziturama u Budvi,Podgorici, Tivtu,Ulcinju,Baru,Nikšiću,Bijelom Polju,Kotoru,Herceg Novom i Petrovcu.

INFO PULT

+382 33 426 300

Mapa