Komercijalna Banka Banja Luka

Komercijalna Banka Banja Luka
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Veselina Masleše 6
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • Telefon: +387 51 244 701
  • Fax: +387 51 244 710

Komercijalana banka a.d. Banja Luka je osnovana kao univerzalna banka, radi obavljanja svih poslova u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka počela je sa radom 26. septembra 2006 godine. U akcionarskom kapitalu banke od 60 miliona KM većinski akcionar sa učešćem od 99,9 % je Komercijalna banka a.d. Beograd, jedna od vodećih banaka u Srbiji. Komercijalna banka a.d. Banja Luka svoje poslovanje bazira na pružanju kvalitetne i efikasne bankarske usluge usmjerene podjednako na poslovno bankarstvo i poslovanje sa stanovništvom. Banka klijentima pruža usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa, mjenjačke poslove, primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, izdavanje garancija, akreditiva i drugih oblika jemstava, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja, kreditiranje pravnih i fizičkih lica.

Banka je uključena u SWIFT (najveća svjetska mreža za finansijske transakcije), shodno tome u mogućnosti je da izvrši sve instrumente platnog prometa sa inostranstvom.

Potencijalni klijenti mogu očekivati da Komercijalna banka a.d. Banja Luka, čiji je slogan  " Meni najbliža", pruži najkvalitetniji bankarski servis i lakšu realizaciju bilo kog od njegovih poslovnih ili individualnih ciljeva.

INFO PULT

+387 51 244 700

Mapa