NIS GAZPROM NEFT

NIS GAZPROM NEFT
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Milentija Popovića 1
    11070 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 3113 311

 Istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata.NIS ima dve rafinerije – u Pančevu i Novom Sadu, kao i pogon za proizvodnju TNG-a u Elemiru. NIS proizvodi oko 1,7 miliona uslovnih tona nafte i gasa godišnje, radeći na teritoriji Srbije, Angole, Bosne i Hercegovine. Ukupan obim prerade nafte – oko 2,1 miliona tona godišnje. Maloprodajna mreža Kompanije obuhvata preko 350 objekata: benzinskih stanica, auto-punilišta i mrežu skladišta nafte. NIS je vodeći snabdevač naftnim derivatima u Srbiji.

Prateće delatnosti NIS-a obuhvataju proizvodnju pijaće vode „Jazak“ i hotelsko-ugostiteljske poslove koje Kompanija realizuje preko zavisnog preduzeća „O Zone“.

Kompanija ima oko šest hiljada zaposlenih.

Sedište Kompanije i njeni glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji koja, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu.

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.


Većina naftnih i gasnih nalazišta NIS-a nalazi se na teritoriji Vojvodine. NIS poseduje proizvodne kapacitete u Angoli i naftne servise u Turkmenistanu, kao i preduzeće ,,Jadran-Naftagas’’ u Republici Srpskoj, zajednički osnovano sa firmom ,,Njeftegazinkor’’. Zavisna preduzeća NIS-a nalaze se u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji, a predstavništva Kompanije otvorena su u Rusiji, Angoli, Turkmenistanu i Briselu.

Gasprom njeft poseduje 56,15 % akcijskog kapitala NIS-a dok je 29,88 % akcija NIS-a u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima, te kompanija trenutno ima oko tri miliona akcionara (na dan 30.09.2011). Akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.

 

PROIZVODI I USLUGE

Osluškujući zahteve tržišta, NIS nudi potrošačima i klijentima veliki opseg proizvoda i usluga, o čijem kvalitetu naročito brine.

 

PROIZVODI

Rafinerije NIS-a proizvode širok spektar naftnih derivata i drugih vrsta goriva koji su svi u skladu s međunarodnim standardima kvaliteta ISO i prolaze obaveznu sertifikaciju.Kvalitet proizvoda se prati tokom celog ciklusa: od eksploatacije nafte, preko prerade, skladištenja naftnih derivata, transporta, do trenutka isporuke gotovih derivata.

NIS nudi svojim potrošačima sledeće proizvode:

Automobilsko gorivo

Kvalitet motornih goriva direktno utiče na rad i vek motora, kao i na emisiju izduvnih gasova, odnosno na kvalitet vazduha.

Gas u bocama

Za tržište Republike Srbije, NIS nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene: boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg (gas za korišćenje u domaćinstvu) i 35 kg (gas za industrijske potrošače).

Avio gorivo

U svojoj ponudi, NIS ima sledeće vrste avio-goriva : mlazno gorivo Jet A-1 (GM-1) koji proizvodi Rafinerija nafte Pančevo u skladu sa Defence Standard 91-91/issue no. 6. i avio-benzin (Avgas 100LL) iz uvoza kojim snabdeva avione raznih kompanija, u skladu sa Defence standard 91-90/issue no.3.

Ulja i maziva

U Rafineriji Novi Sad, NIS proizvodi široki asortiman ulja i maziva i dopunskih tečnosti pod brendom NISOTEC, koji zadovoljava potrebe putničkih i komercijalnih vozila, kao i poljoprivredne, građevinske i industrijske opreme.

Ulje za loženje

NIS proizvodi sledeće vrste ulja za loženje: Ulje za loženje nisko sumporno gorivo-specijalno NSG-a, Ulje za loženje srednje S, Ulje za loženje ekstra lako EL

Bitumen

Kompanija NIS proizvodi Evro bitumen za puteve 50/70, 70/100 , 160/220 (destilovani ili oksidirani) i polimer modifikovani bitumen za puteve PMB 50/90.

Brodsko gorivo

Na rečnim pravcima u Srbiji NIS na svojim bunker stanicama snabdeva plovne objekte evro dizelom vrhunskog kvaliteta.

Voda Jazak

NIS nudi tržištu izvorsku vodu visokog kvaliteta pod brendom „Jazak“.

 

USLUGE

Benzinske stanice

NIS ima najveću maloprodajnu mrežu u Srbiji koja obuhvata 332 benzinske stanice u celoj zemlji.

Laboratorija

Kao odgovorna kompanija, NIS posvećuje veliku pažnju pitanjima kvaliteta i kontrole kvaliteta svojih proizvoda.

Snabdevanje brodova

NIS je pokrenuo novu delatnost – bunkerisanje brodova, odnosno, snabdevanje brodova dizelom i evro dizelom na posebnim stanicama za plovila – bunker stanicama.

Skladišta nafte

Osnovu logističkog lanca NIS-a predstavljaju skladišta nafte u svim regionima Srbije.

Kartica za gorivo

Sa željom da svojim klijentima omogući brzu, laku i sigurnu uslugu nabavke goriva i dopunskog asortimana, NIS je kreirao svoju karticu za gorivo.

Naftni servisi

Kompanija NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe Kompanije i pružaju usluge trećim licima.

Transport naftnih derivata

Za isporuku naftnih derivata krajnjim potrošačima, NIS raspolaže sopstvenim transportnim sredstvima, kao i avio-servisom za snabdevanje svih tipova aviona na aerodromima u Beogradu i Nišu i brodova na Dunavu.

Izvoz naftnih derivata

NIS-ovi proizvodi se u zavisnosti od kvaliteta, izvoze u zemlje EU, CEFTA zone i na prekomorska tržišta.

 

Kontakt - Poslovni centri i rafinerije

Poslovni centar Beograd

Milentija Popovića 1
11000 Beograd
Tel: +381 11 3113 311

Poslovni centar Novi Sad

Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 4811 111

Rafinerija nafte Pančevo

Spoljnostarčevačka 199
26000 Pančevo
Tel: +381 13 324 324

Rafinerija nafte Novi sad

Put Šajkaškog odreda 4
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 420 011

Mapa