NLB Razvojna banka

NLB Razvojna banka
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

KONTAKT

Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Tel   +387 51 221 610
Fax +387 51 221 623

www.nlbrazvojnabanka.com
helpdesk@nlbrazvojnabanka.com

 

STANOVNIŠTVO

 

 • Krediti
 • Sefovi
 • Isplata stranih penzija
 • Tekući računi
 • Štednja
 • Elektronsko bankarstvo
 • NLB Platne kartice
 • Trajni nalog     
 • Plaćanje doznakom prema inostranstvu

 

PRIVREDA

 

 • Kratkoročni krediti
 • Poslovi platnog prometa u zemlji
 • Dugoročni krediti
 • Poslovi platnog prometa sa inostranstvom
 • Garancije
 • Lista korespondentnih banaka
 • Elektronsko bankarstvo
 • Elektronsko učitavanje platnih spiskova
 • Depozitni poslovi
 • NLB Platne kartice
 • Mjenjački poslovi     

 

* Dizajn oglasa Vanja Stojaković

Mapa