OPŠTINA BAČKA PALANKA

OPŠTINA BAČKA PALANKA
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Bačka Palanka, Južnobački okrug

Opština Bačka Palanka nalazi se u Vojvodini u Južnobačkom okrugu. U opštini Bačka Palanka živi 60966 stanovnika (po popisu iz 2002 godine), a u samom gradu gotovo trideset hiljada. No, računa se da je u regionu opštine trajno životno utočište našlo i oko petnaest hiljada ljudi koji su izbegli iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije.

Panorama Bačke Palanke

Geografski podaci

U geografskom pogledu reka Dunav spaja opštinu sa Evropom i Crnim morem, a mreža puteva sa Novim Sadom, Somborom, Suboticom, Šidom i Hrvatskom (odnosno sa Ilokom i Vukovarom), što je svrstava u opštine koje imaju povoljan geografski položaj.

Mrežom magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u dužini od 300 kilometara povezana su sva naselja u Opštini. Zbog svog položaja, povoljnih klimatskih uslova (panonska ravnica, reka Dunav i obronci planine Fruške Gore) Bačka Palanka ima uslove za značajan razvoj turizma.

Istorijski podaci

Bačka Palanka

Na osnovu arheoloških nalaza i pisanih dokumenata dokazano je da su na ovim prostorima ljudi živeli neprekidno od praistorije do danas. 

Prva naselja se podižu u 11. veku, a naziv Palanka se pominje 1593. godine. Od 11 veka na ovim prostorima živeli su Ugari i Srbi što potvrđuju slovenski toponimi: Veliki i Mali Gajić, Golubnjak, Rajkovo, Ristićev put, Uroška bara itd.

Krajem 16 veka ove prostore zauzimaju Turci, a Karlovačkim mirom 1699. godine ih definitivno napuštaju. Posle toga ovde se naseljava novo srpsko stanovništvo, te nemačko, slovačko i mađarsko. Do 1916. godine ovde postoje tri naselja: Stara, Nova i Nemačka Palanka. 

Arheološka nalazišta

Na teritoriji opštine Bačka Palanka do sada su zabeležena 33 arheološka nalazišta.Najbrojniji su nalazi bronzanog doba i kasnog srednjovekovnog perioda.

  • Praistorijsko nalazište "Golokut" kod Vizića
  • Ranosrednjovekovno naselje sa nekropolom na granici bačkopalanačkog i čelarevskog atara lokalitet "Ciglana"
  • Lokalitet "Bagremar" iz perioda mezolita
  • Lokalitet na potezu Poloj "Obala Dunava" iz perioda proto-neolita
  • Lokalitet "Suljkovača" u ataru Tovariševa
  • Lokalitet "Šerov salaš"
  • Lokalitet " Kuluštra" - Crkvine - bakarno doba
  • Lokalitet "Turski breg" - bronzano doba

 

KONTAKT

Tel: +381 21 210 1192
Fax: +381 21 604 5587

Predsednik Opštine 
Branislav Šušnica, diplomirani ekonomista

Tel: +381 21 210 1192