OPŠTINA BOLJEVAC

0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Kralja Aleksandra 24
    19370 Boljevac
    Srbija
  • Telefon: +381 30 463 412
  • Fax: +381 30 463 620
Opština Boljevac se nalazi Istočnoj Srbiji u Zaječarskom okrugu. Obuhvata 25 naselja: Bačevica, Bogovina Selo, Bogovina Naselje, Boljevac Grad, Boljevac Selo, Valakonje, Valakonje Bukovo, Vrbovac, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Jablanica, Krivi Vir, Lukovo, Mali Izvor, Mirovo, Osnić, Osnić Timok, Osnić Bukovo, Podgorac, Podgorac Timok, Rtanj, Rujište, Savinac, Sumrakovac.

Najvažnije prirodne lepote opštine Boljevac su: Specijalni rezervat prirode Rtanj, Specijalni rezervat prirode Mala Jasenova glava, planine Malinik, Tumba, Samanjac, Slemen, Tupižnica, Kučaj, Kučajske planine, reka Crni Timok, vrelo Krivi Vir, Radovanska reka (klisura i kanjon), Mirovštica, Arnauta, Grabovačka i Zlotska reka, Ilinsko vrelo, Fudonj vodopad, polja lavande kod mesta Podgorac, Bogovinska pećina, park na Rtnju "Rozarijum", vrelo Svetilište, izvor Crnog Timoka Pećura.

Najvažniji kulturno-istorijski spomenici opštine Boljevac su: Muzej Timočke bune, Zavičajna kuća Grasi, Manastir Krepičevac, Manastir Lapušnja, Manastir Lozica, Crkva Sv. Ilije u Boljevcu, Stara apsana u Boljevcu (Muzej Timočke bune), Osmanbegova česma u Podgorcu, Zapis u Sumrakovcu, Kompleks objekata iz 19. veka u Lukovu, Arheološki lokalitet Veliko gradište kod Jablanice.

Mapa