PLASTIKA AD NOVA VAROŠ

PLASTIKA AD NOVA VAROŠ
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 

Plastikaa.d. Fabrika za preradu plastičnih masa Nova Varoš, osnovana je 1959. godine. Firma je u privatnom vlasništvu od 2004. godine.

Delatnost fabrike je proizvodnja duvane, brizgane i ekstrudirane ambalaže od polimernih materijala- PE (polietilena).

Plastika ad Nova Varoš polietilenske kese

Fabrika poseduje opremu za konfekcioniranje, flexo štampu folije, regeneraciju, sopstvenu mašinsku radionicu za izradu alata, uređaja i održavanje opreme.

Plastika a.d. je 2009. godine implementirala sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008. 

Dugi niz godina fabrika uspešno sarađuje sa firmama u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i članicama EU Bugarskom i Češkom.

 

PROIZVODI

EKSTRUDIRANA AMBALAŽA

Ambalaža za industrijske i prehrambene proizvode

 • Polietilenske kese za pakovanje trikotaže, odevnih predmeta, reklamne kese u trgovini
 • Kese za pakovanje smrznutih namirnica
 • Industrijske i ventil vreće
 • Mono i dvoslojne folije za mleko
 • Termoskupljajuća TS folija

Ambalaža za građevinarstvo 

 • Folije za pokrivanje i zaštitu objekata i građevinskog materijala
 • Folije za hidroizolaciju
 • PE creva

Ambalaža za poljoprivredu 

Plastika ad Nova Varoš plastenici

 • Mono folija za plastenike UV stabilisana, sa antifog aditivom do 8000mm
 • Plastenici za proizvodnju ranog povrća
 • Folija za pokrivanje i zaštitu biljnih kultura
 • Crni polietilenski film za sprečavanje rasta korova
 • Mulch folija

 

DUVANA AMBALAŽA

Plastika ad Nova Varoš plastična burad

 • Plastično bure sa slavinom
 • Pulpaško bure
 • Plastično bure
 • Plastično bure sa metalnim obručem
 • Plastično bure sa dva otvora
 • Plastični baloni
 • Plastične kante
 • Plastične flaše za prehrambenu, farmaceutsku, kozmetičku i hemijsku industriju
 • Plastične sanke

 

BRIZGANA AMBALAŽA

 • Tehnički proizvodi opšte namene

Proizvodi za široku potrošnju

Plastika ad Nova Varoš Nosiljka za voće i povrće

 • Nosiljka za voće i povrće
 • Nosiljka za mleko
 • Nosiljka za kiselo mleko
 • Nosiljka za pivo
 • Hranilica za pčele
 • Plastični lavor

Tehnički proizvodi za automobilsku industriju

Plastika ad Nova Varoš Tehnički proizvodi za automobilsku industriju

Pozicije za YUGO automobile "Zastava"

 • Posude zanapajanje hladnjaka
 • Posude za pranje stakla i farova
 • Posude za kočionu tečnost
 • Posude za grejno ventilacioni sistem
 • Brizgani delovi za automobile

Pozicje za kamione "FAP"

 • Kanali za grejno ventilacioni sistem
 • Ekspanzione posude
 • Rezervoari za gorivo

 

KONTAKT

Centrala: +381 33 61 320
Tehnički direktor: +381 33 61 320
Komercijalni direktor: +381 33 61 314
Finansijski direktor: +381 33 61 320
Prodajna služba: +381 33 61 310 
Nabavka: +381 33 61 320
Nabavna služba: +381 33 63 368
Opšti sektor: +381 33 62 465
Fax: +381 33 63 397

Mapa