PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE

PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

KONTAKT

Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16
P.O. Box 374, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel centrala +382 20 633 184
Fax +382 20 623 933


Direktor
Gdin Ondrej Vizi, dipl biolog

Tel +382 20 623 544
Mob tel 069 059 922


www.pmcg.co.me
prmuzej@t-com.me

 

 

O MUZEJU

Početak razvoja Prirodnjačkog muzeja Crne Gore seže u 1961. godinu kada je uredbom Vlade Crne Gore osnovana Prirodnjačka zbirka. Iste te godine osnovan je i Republički zavod za zaštitu prirode kome je priključena i Prirodnjačka zbirka.

U to vrijeme, nastojalo se prije svega stvoriti bazu eksponata za izlaganje, koji bi bili atraktivni za posjetioce. To je uspješno obavljeno i zbirka je sadržala više stotina prepariranih ptica, prije svega sa Skadarskog jezera, ali i dosta drugih eksponata. Posebnu vrijednost je činio herbar balkanskih zemalja. Zbirka je komunicirala sa javnošću preko stalne izložbe u Podgorici, učešća na sajmovima lova i ribolova kao i preko naučne publikacije "Glasnik republičkog zavoda za zaštitu prirode - Prirodnjačkog muzeja" koju je Zavod izdavao.

Osnovna mana zbirke bila je nedovoljna naučna obrada svih eksponata, a naročito je bila zanemarena dokumentacija o samoj zbirci.

Zbirka je funkcionisala sve do zemljotresa 1979. godine kada je zgrada u kojoj je bila smještena teško oštećena. Iako su direktne štete na zbirci bile male, kasnije, zbog neadekvatnog prostora gdje je čuvana i čestog seljenja uništeno je oko 50% organskih preparata, prije svega ptica. U potpunosti je sačuvan herbar i geološko-paleontološke kolekcije.

Zbirka je 1985. godine vraćena u saniranu zgradu Zavoda za zaštitu prirode, pripremljen je prostor za novu izložbu, ali ona nije realizovana. Zbirka je i dalje propadala i tek 1995. godine, njeni očuvani ostaci postali su jezgro Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, izuzev herabra koji je ostao u Zavodu za zaštitu prirode.

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore osnovan je odlukom Skupštine Crne Gore 4. aprila 1995. godine ("Sl. list RCG" broj 12/95) Muzej je registrovan 20. novembra 1995. godine nakon preuzimanja inicijalnog kadra, prostora, opreme i eksponata iz bivše Prirodnjačke zbirke Republičkog zavoda za zaštitu prirode.


DJELATNOST

 

 • sistematsko istraživanje prirodnih vrijednosti;
 • prikupljanje prirodnjačkog materijala;
 • proučavanje prirodnjačkog materijala;
 • čuvanje prirodnjačkog materijala;
 • stručna zaštita prirodnjačkog materijala;
 • stručna i naučna obrada prirodnjačkih muzejskih predmeta;
 • izlaganje prirodnjačkih pokretnih dobara značajnih za kulturu, nauku i obrazovanje;
 • publikovanje rezultata;
 • saradnja sa univerzitetom Crne Gore na edukaciji iz oblasti prirodnih nauka;
 • saradnja sa drugim muzejima i institucijama u oblasti kulture, obrazovanja nauke i javnog informisanja, kao i prodaja roba i usluga na tržištu, u skladu  sa Statutom.

 

ZBIRKE

 

 • Alge
 • Mahovine
 • Gljive
 • Paprati i cvjetnice
 • Beskičmenjaci
 • Insekti
 • Ribe
 • Vodozemci
 • Gmizavci
 • Ptice
 • Sisari
 • Paleogeologija

 

IZLOŽBA "PRIRODA NAS SPAJA"

 
Prva stalna izložba Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod imenom „Priroda nas spaja“ finansira se sredstvima Evropske unije u okviru prekograničnog projekta MuseumCultour - Obogatimo kulturni turizam. 
 
Na dijelu prostora od oko 300 m2 postavljena je izložba biološke raznovrsnosti Crne Gore sa ukupno 13 tematskih cjelina koje prikazuju njenu floru, faunu i fosile. 
Pećinska soba pokazuje kako izgleda kraška pećina, a geološko-paleontološka sa stotinak predmeta svjedoči o tome kako se kroz milenijume razvijao život na prostoru današnje Crne Gore. Svoje sobe dobili su more i Skadarsko jezero. Pažnju privlače predstavnici živog svijeta Jadranskog mora, zatim stanari jezera – kudravi pelikan, patke, kornjača, čaplja, vodena zmija, lokvanj, trska … Soba pod nazivom „visoka planina“ odražava planinski dio Crne Gore, a u njoj dominiraju suri orao, gavran, zec, prepelica, jarebica kamenjarka, poskok…Posebnu cjelinu čini diorama „šuma“ u kojoj su smješteni najkrupniji i najatraktivniji predstavnici faune Crne Gore: medvjed, srna, vuk, lisica, tetrijeb…
 
Na izložbi su postavljeni u muzejima vrlo popularni hologrami, koji kroz igru svjetlosti prikazuju davno nestale prizore praistorijskog života. Za one koji žele da saznaju više i da kroz zabavu testiraju svoje znanje, pripremljeni su i elektronski kvizovi i edukativne igrice na Android platformi, koji se nude mlađoj populaciji.
 
Cilj izložbe „Priroda nas spaja“ je da posjetiocima prenese znanja o prirodi, njenoj vrijednosti i mjestu čovjeka u njoj. Čovjek je neodvojivi dio prirode, i njegova kultura je oblikovana izvornom tradicijom života u prirodnom okruženju. 
 
IZLOŽBENI PAVILJON
Adresa : Ul. Vlada Ćetkovića bb ( Tološi )
Tel : +382 20 220 496
 
RADNO VRIJEME :
Utorak      09:00 - 17:00 
Srijeda     09:00 - 17:00 
Četvrtak   09:00 - 17:00 
Petak        09:00 - 17:00 
Subota     17:00 - 19:00 
Nedelja    17:00 - 19:00 
 
e-mail:
web:
facebook stranica:
 
Ulaz: 1 – 3 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa