RAVAGO CHEMICALS DOO

RAVAGO CHEMICALS DOO
5 zvezdica od 11 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Cara Dušana 205a
  11080 Beograd Zemun,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 4147 211
 • Mobilni: +381 60 61 67 805
 • Mobilni: +381 60 33 40 520

Distribucija hemikalija, aditiva i industrijskih sirovina

Osnovna delatnost belgijske kompanije Ravago Chemicals se bavi distribucija hemikalija, aditiva i industrijskih sirovina.

Kompanija Ravago Chemicals doo Beograd je ćerka belgijske kompanije Ravago i isporučuje svojim kupcima razne hemikalije, specijalne aditive i industrijske sirovine.

Široki asortiman proizvoda obuhvata: bazne hemikalije, organske hemikalije, neorganske hemikalije, razređivači, sirovine za smole, sirovine za kućnu hemiju, sirovine za kozmetičku industriju, sirovine za farmaceutsku industriju, sirovine za lepkove, sirovine za boje i lakove, aditivi, sirovine za tekstilnu industriju i kožarstvo, sirovine za papir i karton, hemikalije za tretman vode, sirovine za ulja i maziva, aditivi za aslfalt i bitumen, prehrambene sirovine.

Bazne hemikalije

Bazne hemikalije se dele na organske i neorganske hemikalije koje se koriste za proizvodnju: lepkova, asfalta, kože i tekstila, metala u metalopreradi, boja, premaza i lakova, lekova, smola, razređivača, plastike.

Organski razređivači

Organski razređivači se u industriji najčešće koriste za štampanje, lepljenje, odmašćivanje, čišćenje, lamiranje, bojenje i podmazivanje.
U ponudi su:

 • Rastvarači na bazi kiseonika (DAA, HG, izoforon)
 • Alkoholi (IPA, 2EH, butanol, izobutanol) 
 • Ketoni (MEK, MIBK, Aceton)
 • Acetati (ETAC, BUTAC, METAC, ISOBUTAC, ISOPROPAC)
 • Glikolski eteri (BG, BDG, njegovi acetati)
 • Etanolskiamini (MEA, DEA, TEA)
 • Dioli (1,4 BDO, THF, NMP, NEP, GAMMA)
 • Ugljovodonici (osnovni i specijalni)
 • Kiseline (2-Etilheksanoinska kiselina, nonanska kiselina, mravlja kiselina)

Neorganske hemikalije

Neorganske hemikalije se koriste u različitim industrijama, a prodaju se u različitim pakovanjima (rinfuzno, ibc, burad, limenke). U ponudi su neorganske hemikalije:

 • Kiseline: borna kiselina, azotna kiselina, fosforna kiselina, sumporna kiselina, hlorovodonična kiselina
 • Baze: kaustična soda, kalijum hidroksid, amonijak, natrijum hipohlorit
 • Soli: karbonati, bikarbonati, sulfati, fosfati, hlorati, hloridi, borati, metabisulfiti
 • Formiati: soli mravlje kiseline
 • Silikati i urea

Sirovine za kućnu hemiju

Kompanija Ravago Chemicals prateći trendove na tržištu nudi sirovine za kućnu hemiju i industrijsko čišćenje, kao i pomoć u razvoju Vaših prirodnih rešenja i formulacija u proizvodnji kućnih i industrijskih sredstava za čišćenje. Surfikanti ili tenzidi se najčešće koriste kao sredstva za čišćenje, ili u tekstilnoj industriji kao sredstva za kvašenje, omekšavanje i emulgaciju.

sirovine_za_kucnu_hemiju_ravago_chemicals

U ponudi su:

 • Neionski tenzidi (amino oksid, specijalni etoksilati)
 • Anionski tenzidi (fosfatni estri, sulfosukcinati, sarkozinati, SLS, SLES, alfaolefini)
 • Kationski tenzidi (benzalkonijum hlorid, tetrakalijum tirofosfat (TKPP), mononatrijum fosfat (MSP)​)
 • Amfoterni tenzidi (propionati)
 • Natrijum citrati
 • Fosfonati  (HEDP, ATMP)
 • Natrijum tripolifosfat (STPP)
 • Silikati
 • Celulozni eteri
 • Ksantan guma
 • Karbomeri
 • Polikarboksilati
 • Natrijum akrilati
 • Oksidi (amonijum oksidi, magnezijum oksidi)

Sirovine za kozmetičku industriju

U širokom asortimanu industrijskih sirovina, kompanija Ravago Chemicals u svojoj ponudi ima i sirovine za kozmetičku industriju, kao što su:

 • Kozmetički mirisi
 • Kozmetičke mice
 • Kozmetički pigmenti
 • Emulgatori
 • Emolijensi
 • Masne kiseline
 • Esteri

Sirovine za boje i lakove

Ravago Chemicals nudi kompletan asortiman sirovina za boje i lakove za proizvodnju svih vrta građevinskih premaza, kao što su: dekorativni premazi, industrijski premazi, epoksidne smole i praškasti premazi.

U ponudi su specijalni aditivi, reološki modifikatori ili poboljšivači koji imaju višestruku namenu u industriji boja i lakova: aditivi, vezivna sredstva, pigmenti i rastvarači.

Sirovine za prehrambenu industriju

Prateći trend i razvoj tržišta Ravago Chemicals nudi sirovine za prehrambenu industriju koje koriste: pekarska industrija, industrija pića, pivare, vinarije, konditori, mlečna industrija, uljare, prerađivači voća i povrća, mesa, živine i ribe, proizvođači alkoholnih pića, dečije hrane, šećera i skroba, dodataka ishrani, premiksa.

razni_hlebovi_od_gotove_smese_za_pekarstvo_ravago_chemicals

U ponudi su:

 • Poboljšivači i gotove smeše za pekarstvo
 • Mlečni derivati
 • Emulgatori
 • Prehrambene arome
 • Hidrokoloidi (stabilizatori)
 • Ulja i masti
 • Proteini
 • Derivati skroba i skrob
 • Zaslađivači

Sirovine za farmaceutsku industriju

Kompanija Ravago Chemicals nudi sirovine za farmaceutsku industriju od najpoznatijih proizvođača, kao i visoko kvalifikovan stručan tim, koji će vam ponuditi nova rešenja za izradu Vaših farmaceutskih proizvoda. 

farmaceutske_sirovine_ravago_chemicals

U ponudi su: aktivne supstance, pomoćne supstance ili ekscipijensi za tečne ili polu tečne farmaceutske preparate, kao i ekscipijensi za oralne farmaceutske preparate, farmaceutski intermedijeri.

Aditivi za aslfalt i bitumen

Kompanija Ravago Chemicals nudi niz inovativnih rešenja vezanih za asfalt i bitumen, kako za asfaltiranje tako i za hidroizolaciju.

kolovoz_od_asfaltne_mesavine_ravago_chemicalsasfalt_od_asfaltne_mesavine_ravago_chemicals

U ponudi su:

 • Asfaltne mešavine
 • Bitumenske emulzije
 • Aditivi za modifikaciju hemijskih i fizičkih performansi bitumena

Polimeri
Mrvljena guma
PMB stabilizatori (stabilizatori polimer modifikovanih bitumena)
Poboljšivači performansi bitumena
Bitumenski modifikatori

 • Aditivi za poboljšanje mehaničkih performansi asfaltne mešavine

Celulozna vlakna
Rheološki polimerni poboljšivači
Mineralni fileri
Poboljšivači protiv uticaja kerozina

 • Fizičko-hemijski aditivi i emulgatori za bitumenske emulzije
 • Aditivi za ukrasne trotoare i zaštitni tretman
 • Aditivi za ekološki prihvatljive asfaltne mešavine

Hemikalije za tretman vode

U svom širokom asortimanu proizvoda kompanija Ravago Chemicals nudi hemikalije za tretman vode, kao i individualne savete i najbolju uslugu za sve vrste postrojenja za preradu vode.

hemikalije_za_tretman_otpadne_vode_ravago_chemicals

U ponudi su hemikalije za prečišćavanje vode za piće, procesne vode, otpadne vode, hemikalije za bazene, kao i sredstva za zaštitu životne sredine.

Hemikalije za prečišćavanje vode za piće

Kompanija Ravago Chemicals nudi hemikalije za prečišćavanje vode za piće:

 • Jonoizmenjivačke smole (jonoizmenjivači)
 • Membrane za reverznu osmozu (reverzna osmoza)
 • Ultrafiltracija (membranska filtracija)
 • Elektrodejonizacija
 • Rezervoari za vodu pod pritiskom
 • Posude pod pritiskom
 • Membranske hemikalije: RO antiskalant
 • Centralni kontrolni ventili
 • Filtracija visokih performansi
 • Filter patrone i kućišta
 • Materijali za filtraciju: antracit, granat, granulirani gvožđe(III) oksid-hidroksid, mangan dioksid, pesak i šljunak, filter staklo
 • Aluminijum sulfat
 • Kalcijum hipohlorit
 • Kalcijum karbonat
 • Gvožđe(III) hlorid
 • Aktivni ugljeni granulat
 • Aluminijum hlorohidrat
 • Aktivni ugljen u prahu
 • Natrijum metabisulfit

Hemikalije za tretman otpadne vode

Kompanija Ravago Chemicals nudi hemikalije za tretman otpadne vode:

 • Aktivni ugalj
 • Antracit
 • Biološka rešenja (prirodni mikroorganizmi za uklanjanje zagađivača, mirisa, ugljovodonika, masti, amonijaka u industrijskim postrojenjima)
 • Antipenušavci (na bazi silicijuma i silikona)
 • Demulgatori
 • Prečišćivači teških metala (ditiokarbamati, triitiokarbamati)
 • Neorganski koagulanti (aluminijum sulfat, gvožđe(III) hlorid, PAC)
 • Prirodni koagulanti (biljni ekstrakti: tanini)
 • Flokulanti

Hemikalije za prečišćavanje procesne vode

Kompanija Ravago Chemicals nudi hemikalije za prečišćavanje procesne vode:

 • Amini (masni amini, neutralisanje i snimanje)
 • Biocidi (BKC, DDAC, PK, kalcijum hipoklorit)
 • Helanti - helacioni agensi (NTA, GLDA, EDTA)
 • Inhibitori korozije (natrijum silikat, fosfonati, polifosfati)
 • Jonoizmenjivači
 • Kontrola legionele (THPS)
 • RO membrane
 • Fosfonati i derivati (ATMP, HEDP, PBTC)
 • Polimerni antikalansi (poliakrilati, akril/maleinski i sulfonirani polimeri)
 • Posude pod pritiskom
 • RO antikalansi
 • Surfaktanti i antipenušavci

Hemikalije za bazene i sredstva za zaštitu životne sredine

Kompanija Ravago Chemicals doo nudi hemikalije za bazene i sredstva za zaštitu životne sredine.​