TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GADŽIN HAN

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GADŽIN HAN
5 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Promocija turističkih atrakcija u opštini Gadžin Han

Turistička organizacija opštine Gadžin Han je osnovana 2008. godine. Njena osnovna delatnost je promocija turističkih atrakcija opštine Gadžin Han, kao i izrada programa razvoja turizma ove opštine, organizacija sportskih i kulturnih manifestacija.

U opštini Gadžin Han glavni vidovi turizma u razvoju su: zdravstveni, rekreativni, lovni, kulturno manifestacioni, izletnički, omladinski, dečiji, sportski i seoski turizam.

 

Zaplanje

Zaplanje je brdsko-planinski kraj na jugoistoku Srbije, koji se najvećim delom poklapa sa područijem koje pripada opštini Gadžin Han. Zaplanje se deli na Gornje Zaplanje, čiji je centar Donji Dušnik, i Donje Zaplanje čiji je centar Gadžin Han. 

zapis_gadzin_han

Zaplanje je dobilo ime po položaju ove oblasti, koje se nalazi "iza" ili "za" planina. S jedne strane Zaplanjske kotline je Suva planina, a s druge strane su planine Seličevica, Babička Gora i Kruševica. 

Kroz Zaplanje protiče Kutinska reka, koja je duga oko 40 km.

 

 

Opština Gadžin Han

Opština Gadžin Han pripada Niškom regionu i prostoru Jugoistočne Srbije. Opština obuhvata 34 naselja, a centar opštine je Gadžin Han.

Sve do 1944. godine ovo naselje se zvalo Prokopova kutina, a naziv je najverovatnje dobilo po vlasniku hana, Stanku, čiji je nadimak bio Gadža, jer je bio nižeg rasta.
 
Gadžin Han je bio poznat po karakterističnim zanatima. Mesta Mali i Veliki Krčimir, Semča i Sopotnica bila su poznata po najboljim krečarima; selo Gare je bilo poznato po ćumuru, a selo Grkinje po grnčariji. Zaplanjska Topionica je i danas nadaleko poznata po uzgajanju crnog luka, a svakog jula u ovom selu se organizuje manifestacija "Južnomoravski dani crnog luka". 

 

Šta posetiti u opštini Gadžin Han

Ako se pitate šta da posetite u opštini Gadžin Han, Turistička organizacija opštine Gadžin Han vam predlaže da posetite Specijalni rezervat prirode Suva planina, izvorište "Vrelo" u naselju Gornji Dušnik, karstne površi Valožja i planinski greben Trema, stare vodenice u Gornjem Dušniku, mnogobrojne crkve i manastire na Suvoj planini, od kojih je najstarija crkva Svetog Vaznesenja u Velikom Krčimiru, stare hanove u selu Ličje, i još mnogo toga.

 

Seoski turizam u opštini Gadžin Han

Seoski turizam u opštini Gadžin Han je veoma razvijen, tako da smeštaj možete pronaći u seoskim domaćinstvima, gde vas očekuju gostoprimljivi domaćini, posvećeni svakom gostu.

srpski_opanci

Turistička organizacija Gadžin Han će vam pružiti sve informacije o smeštaju (cene i lokacija smeštaja u selima: Donji Dušnik, Grkinja, Gornje Vlase i Gornji Barbeš).

Posetite Gažin Han i otkrijte ovaj kraj Jugoistočne Srbije, koji je tako original, autentičan i tradicionalan.

 

Specijalni rezervat prirode Suva planina

Za sve ljubitelje prirode, planinarenja i pešačenja, Suva planina predstavlja pravo uživanje i izazov. Ova planina jugoistočne Srbije je duga 45km i prostire se u pravcu severozapad, od Niške Banje, na jugoistok, do Babušnice i Lužničke kotline.

suva_planina

Najviši vrh Suve planine je Trem (1810m), koji liči na visoravan na kojoj se nalaze travnate vrtače i uvale.

Zbog izuzetnog broja endemskih biljnih i životinjskih vrsta, Suva planina je Specijalni rezervat prirode, prvog, drugog i trećeg stepena zaštite.

Na Suvoj planini rastu Srpska ramonda, Natalijina ramonda i Pančićeva kandilika, kao i brojne ugrožene vrste flore i faune.

Svake godine, poslednje nedelje februara, organizuje se manifestacija "Zimski uspon na Trem", u okviru koje stotine planinara prelazi preko 20km, kako bi se popelo na najviši vrh Suve planine, Trem.

 

Crkva Svetog Vaznesenja u selu Veliki Krčimir

Crkva Svetog Vaznesenja u selu Veliki Krčimir je najstarija crkva u Zaplanju. Pretpostavlja se da je sagrađena u 12. veku, na ostacima vizantijske crkve. Prema zapisu, koji se nalazi unutar crkve, utvrđeno je da je oslikana 1629. godine.

ikonostas_u_vaznesenjskoj_crkvi_u_velikom_krcimiru

U letopisima postoji zapis da je ova pravoslavna crkva prvi put bila oslikana 1169. godine, što znači da je sagrađena u 12 veku, u vreme kada je Stefan Nemanja preselio sedište srpske države i izgradio županski dvor u Toplici.

 

Crkve i manastiri u opštini Gadžin Han

Ljubitelji verskog turizma na teritoriji opštine Gadžin Han mogu posetiti brojne pravoslavne hramove, kao što su:

crkva_svetog_vaznesenja_u_selu_veliki_krcimir

 • Crkva Svetog Vaznesenja u Velikom Krčimiru 
 • Crkva Svetog Ilije u Jagličju
 • Crkva Uspenja Sv. Bogorodice u selu Grkinja
 • Crkva Svetog Nikolaja u Donjoj Studeni
 • Crkva Svete Trojice u Gornjoj Studeni
 • Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Mokri
 • Crkva Svetog Nikole u Donjem Dragovlju
 • Crkva Svete Trojice u Ćelijama
 • Crkva Svetog Velikomučenika Georgija u Gornjem Barbešu

 

Arheološki lokaliteti u opštini Gadžin Han

Brojni su arheološki lokaliteti u opštini Gadžin Han. Najstariji arheološki nalazi u Zaplanju ukazuju na postojanje naseobina u periodu praistorije. U okolini manastira Sveti Nikola u selu Miljkovac pronađena je praistorijska bronzana sekira, koja se danas čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. U selu Donji Dušnik pronađene su dve bronzane drške ukrašene ljudskim figurama, koje potiču iz 2. ili 3 veka.

Ostaci rimske tvrđave se nalaze iznad sela Ćelije, za koju se pretpostavlja da je bila povezana podzemnim tunelima sve do sela Miljkovac. Ostaci rimskih građevina se mogu pronaći i na Babičkoj Gori i Seličevici. Selo Krastavče se nekada zvalo Železnik, po čemu se predpostavlja da se ovde nalazila rimska topionica gvožđa; današnji naziv selo je dobilo u vreme Turaka po ogromnom krastavcu, koji je bio težak 12 oka (oko 15kg).

 

Zaplanjske vodenice potočare

Ukoliko se nađete na opštini Gadžin Han, jedna od turističkih atrakcija su svakako i stare zaplanjske vodenice potočare, koje se nalaze između sela Donji i Gornji Dušnik. Na dva do tri kilometra uz zaplanjsku rečicu Gornjodušničko vrelo, nalazi se 17 starih vodenica potočara. Većina vodenica je stara i preko 300 godina. Nažalost prilično su oronule i zarasle u korov, a samo tri povremeno pokreću točak i melju kukuruz i pšenicu, kao nekad davno.

 

Manifestacije u Gadžinom Hanu

manifestacija_zapljanjski_dani

Tokom godine u opštini Gadžin Han se organizuju brojne manifestacije, a najznačajnije kulturne manifestacije su:

 • Miljkovićeve poetske svečanosti
 • Jugoslovenska kolonija likovnih amatera – 17 vodenica
 • Dani Zaplanja u Donjem i Grrnjem Dušniku
 • Južnomoravski dani crnog luka u Zaplanjskoj Toponici