OPŠTINA GADŽIN HAN

OPŠTINA GADŽIN HAN
3 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Gadžin Han

Gadžin Han jedna od jedanaest opština nišavskog okruga. Na Severu se graniči sa opštinom Bela Palanka i gradom Nišem, na jugoistoku sa opštinom Babušnica, na jugu su opštine Vlasotince i Leskovac, a na zapadu opština Doljevac.

Spomenik Dragutinu Matiću ispred zgrade opštine Gadžin Han

Spomenik Dragutinu Matiću ispred zgrade opštine Gadžin Han

Opština Gadžin Han obuhvata 34 naseljena mesta, a njena površina je 325,5 km2. 

Prema popisu iz 2011. godine broj stanovnika "Zaplanja" je 8357 stanovnika.

Opština Gadžin Han zaplanjski zalogaj

Jedan mali deo teritorije opštine pored Južne Morave pripada niziji dok ostali deo pripada visiji od kojih se izdvajaju tri planine: Seličevica, Babička gora i Suva planina, tako da preovladava brdsko-planinski tip reljefa. 

Svojom teritorijom opština Gadžin Han izlazi u Pomoravlje, na reku Južnu Moravu i na auto put Niš-Skoplje, tj. koridor 10, dok preko teritorije opštine prolaze dva regionalna putna pravca.

PRIVREDNI POTENCIJALI OPŠTINE GADŽIN HAN

Na području opštine verifikovane su značajne rezerve mineralnih sirovina različitog stepena istraženosti. 

Najznačajnije su:

 • Ruda kalcit - na lokalitetu Ćelije sa visokim stepenom čistoće (99,7%) i beline (98%) sa utvrđenim rezervama od 1.600,000 t
 • Ruda betonit - na lokalitetima Ličje i Ravna Dubrava, sa utvrđenim rezervama za 30 godina eksploatacije

Šumsko bogatstvo je relativno veliko, 11691 ha (33,4% teritorije), preovladavaju cer i bukva. Individualni sektor raspolaže sa 60% šuma, prosečna drvna masa godišnje iznosi 1.700 m3. 

Opština Gadžin Han Suva planina

Ukupan broj zaposlenih kreće se oko 2600 radnika, od toga je oko 1000 kvalifikovanih. Prema podacima na području opštine Gadžin Han registrovano je 84 privatnih preduzeća i 701 radnja. 

Na području opštine izgrađeni su putevi dužine 162 km, od toga regionalni 54 km i lokalni 88 km, koji se nalaze u izuzetno lošem stanju, jer im je vek upotrebe istekao (rađeni 70-tih godina). 

Prema kvalitetu zemljišta i klimatskih uslova zemljište je pogodno za gajenje jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina, višnja), kukuruza, sitnolisnatog duvana, a postoje i posebni uslovi za razvoj stočarstva, jer 37,2% ukupnog poljoprivrednog zemljišta obuhvata livade i pašnjake. 

Napominjemo da je Suva planina, koja većinskim delom pripada području opštine Gadžin Han imala najveći broj ovaca u Jugoslaviji.

TURISTIČKE ATRAKCIJE U GADŽIN HANU

Opština Gadžin Han Vaznesenjska crkva u Velikom Krčimiru

 • Seoski turizam
 • Lovni turizam
 • Suva planina
 • Vaznesenjska crkva u Velikom Krčimiru
 • Zaplanjski zalogaj

SEOSKI TURIZAM U GADŽIN HANU

Mi se razlikujemo od drugih jer smo originalni, autentični i tradicionalni. Imamo srdačno pruženu ruku dobrodošlice, mir i toplinu ovih domova, vreme i pažnju. Nudimo gostoprimstvo, ljubaznost i posvećenost svakom gostu.

Ponuda smeštaja u seoskim turističkim domaćinstvima opštine Gadžin Han

 

MANIFESTACIJE U GADŽIN HANU

Opština Gadžin Han Vidovdanski sabor na Suvoj planini

Glavni nosilac svih kulturnih događanja na području Opštine Gadžin Han je Narodna biblioteka „Branko Miljković“ .
Nastala je 30.05.2006. godine spajanjem Opštinske biblioteke „Branko Miljković“ i Doma kulture „Branko Miljković“ Gadžin Han.

 • Vidovdanski sabor na Suvoj planini
 • Miljkovićeve poetske svečanosti
 • Jugoslovenska kolonija likovnih amatera – 17 vodenica
 • Zaplanjski dani u Donjem Dušniku
 • Južnomoravski dani crnog luka u Zaplanjskoj Toponici
 • Sabor lovaca - Zaplanje

SPORTSKE AKTIVNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE GADŽIN HAN

 

Opština Gadžin Han Fudbalski Klub Zaplanjac iz Gadžin Hana

FK "Zaplanjac" Gadžin Han

Nastao je 2002 godine i trenutno je jedini fudbalski klub na teritoriji naše opštine.U takmičarskoj sezoni 2012./2013.FK Zaplanjac takmiči se u niškoj zoni.Najveći uspeh ovog kluba je prvo mesto u jesenjem delu prvenstva takmičarske 2009./2010. koju je završio kao trećeplasirani.

 

KONTAKT

Miloša Obilića bb
18240 Gadžin Han

Tel: +381 18 860 112
Fax: +381 18 860 112

Predsednik opštine Gadžin Han
G-din Saša Đorđević, dipl.Ecc

Tel: +381 18 861 272
E-mail: sasa.djordjevic@gadzinhan.rs

Predsednik opštine Gadžin Han gospodin Saša Đorđević

Mapa