TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE REKOVAC

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE REKOVAC
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Turistička ponuda Rekovca

Rekovac se prostire u središnjem delu Srbije i u jugoistonom delu Šumadije. Nalazi se na oko 30 km jugozapadno od Jagodine, na maloj reci Dulenki, u brdovitom kraju, poznatom po svom istorijskom nazivu Levač. Ovaj prostor u obliku levka, između Gledićkih planina i Juhora, okružuju reke Dulenka, Gruža, Lepenica, Belica i Temnić. Sa zapada se uzdižu visoki obronci Gledićkih planina, a sa jugoistoka pribrežje planine Juhor. Ceo Levač prošaran je malim, ali vodonosnim rekama.

Turistička organizacija opštine Rekovac Manifestacija Prođoh Levač, prođoh Šumadiju

Rekovac spada među mlađa naselja Levča. Prvi stanovnici ovog naselja došli su iz Crne Gore i bili nastanjeni u gornjem toku reke Dulenke. Naselje je ime dobilo po kućama koje su građene na samoj reci i vodenicama koje su se zvale rekavice.
Opština Rekovac, iako slabo razvijena, imala je određenih rezultata u lovnom i eko-turizmu. Danas je gotovo na početku, a jedan od problema je i slaba zainteresovanost lokalnog stanovništva za turizam. U navedenim oblastima turizma postoje mogućnosti za razvoj pre svega kroz posetu brojnim manastirima.
Veliki broj privrednih i neprivrednih delatnosti učestvuje u procesu zadovoljenja potreba turizma: ugostiteljstvo, saobraćaj, trgovina, komunalne delatnosti, zanatstvo i dr. Razvijenost ovih oblasti je u skladu sa razvijenošću opštine koja je, kako smo već rekli, nedovoljna. Postoji potreba za značajnijim investicionim ulaganjima, posebno u oblasti putne privrede.

Na teritoriji opštine Rekovac postoje brojne turistički atraktivne lokacije, zanimljive kako zbog svojih kulturno-istorijskih vrednosti, tako i zbog prirodnih resursa. Najznačajniji turistički lokaliteti su: Manastir Kalenić, Manastir Preradovac, Stari grad -Županjevac i muzej na otvorenom Kalenić. 

 

ŠTA POSETITI U REKOVCU

Znamenitosti Rekovca

 • Stari grad - Županjevac
 • Muzej na otvorenom Kalenić
 • Zlo drvo

Manastiri u Rekovcu

 • Mananstir Kalenić
 • Manastir Sv. Nikolaj - Manastirak - selo Velika Kruševica (kraj XIV veka)
 • Manastir Preradovac posvećen Sv. Simonu monahu (ženski) - 12. - 13. vek
 • Manastir Raletinac
 • Manastir Sarinac
 • Manastir Denkovac

AKTIVNOSTI U REKOVCU

 • Pešačenje
 • Biciklizam
 • Lov
 • Ribolov
 • Branje lekovtog bilja
 • Kupališta

MANIFESTACIJE U REKOVCU

 • Prođoh Levač, prođoh Šumadiju - prvi vikend u avgustu
 • Zlatne ruke Levača
 • Smotra narodnog stvaralaštva dece Šumadije i Pomoravlja - april
 • Slikarska kolonija "Kalenić"
 • Jankovi dani - septembar

Turistička organizacija opštine Rekovac Manastir Kalenić

MANASTIR KALENIĆ

Manastir Kalenić se nalazi u blizini Rekovca, na obroncima Gledićkih planina, 12 km zapadno od sela Oparića u Levču. Po likovnim vrednostima ubraja se među najznačajnije spomenike kulture u Srbiji.

Od prvobitnog manastirskog kompleksa ostala je samo crkva posvećena Vavedenju Bogorodice. Kalenić je zadužbina protovestijara Bogdana, uglednog velmože despota Stefana Lazarevića. Crkva je sagrađena i oslikana između 1413. i 1420. godine. Manastir su obnovili sredinom 18. veka monasi iz Morače. Moravska crkva bogato je dekorisana spolja, freske spadaju među najbolje očuvana ostvarenja živopisa 15. veka.

Manastir je građen po uzoru na Lazaricu, sa osnovom u obliku sažetog trikonhosa, oltarska apsida i bočne konhe spolja su petostrane, a iznutra polukružne.
Nad prostorom između konhi uzdiže se centralno kube, osmostranog tambura sa stepenasto urezanim prozorima, kolonetama i ukrasima od šahovskih polja. Crkva je spolja veoma slikovita, zbog lepo složenih belih blokova kamena i crvene opeke. Iznad prozora i portala je plitko rezana plastična dekoracija sa predstavama ptica, grifona, lavova. Glavni motiv reljefne dekoracije je preplet od dvočlane trake, stilizovani ljiljan i palmeta, antropomorfne i zoomorfne predstave. Izvanredno slikarstvo prefinjenog kolorita i setnih likova svetitelja ubraja se u vrhunska slikarska ostvarenja u celom vizantijskom svetu prve četvrtine 15. veka. Naročito se ističu kompozicije Svadba u Kani, predstave svetih ratnika i svetitelja u medaljonima. Autori su dva poetski nadahnuta i veoma darovita slikara, od kojih je jedan po imenu Radoslav, autor minijatura u čuvenom srpskom Petrogradskom jevanđelju iz 1429. godine.

MANASTIR PRERADOVAC

Manastir Preradovac, jedan od najstarijih kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji Levča, posvećen je Stefanu Prvovenčanom, prepodobnom Simonu monahu, a nalazi se na 12 km udaljenosti od manastira Kalenić. Za vreme komunizma služio je seljacima da u njegovim zidinama zatvaraju, čuvaju ovce, budući da je bio porušen i zapušten. Nalazi se između dva sela Lepojević i Oparić - okrug Levač u Šumadiji.

Turistička organizacija opštine Rekovac Levač

STARI GRAD ŽUPANJEVAC

Stari grad - Županjevac je jedna od najznačajnijih građevina rimskog doba i srednjeg veka. Građevina je od velikog kulturnog i turističkog značaja. Grad je postojao još u doba Rimljana i bio je značajno vojno utvrđenje. Do sada je malo ispitan.

LOVNI TURIZAM

Značajan deo turističke ponude opštine Rekovac predstavlja lovni turizam. Lovni teren je pogodan, gotovo idealan za lov, razvoj i odgoj divljači. Najraspostranjenija divljač je zec koji je zastupljen na svim lovnim terenima. Pored zeca, u ravničarskim predelima, lovi se poljska jarebica, prepelica, grlica, fazan i srneća divljač. U brdsko-planinskom području, ekološkoj bazi, pored srneće divljači prisutne su i divlje svinje.
Lovačko udruženje Levač sa sedištem u Rekovcu, gazduje lovištem Dulenska reka ukupne površine 15.031 ha, od čega lovne površine obuhvataju 13.277 ha.

Udruženje ima 245 aktivnih članova. Stalno gajene vrste divljači u lovištu Dulenska reka su srna, divlja svinja, zec, fazani, poljska jarebica. Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 25 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 41 hranilište za srneću divljač, 180 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 47 solišta i 6 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 0,12 ha i 0,33 ha zemlje.
Stručna služba ima upravnika lovišta - stručno lice i 2 lovočuvara, kojima pomaže 9 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.

Turistička organizacija opštine Rekovac turistička ponuda

LEVAČ

Levač je deo Šumadije, u isto vreme i jedan od najpitomijih delova centralne Srbije. Prirodni potencijal su brežuljkasti predeli između Juhora i Gledićkih planina, čisti izvori, reke, klisure, lekovito bilje, divljač.
Gledićke planine, na čijim obroncima se Levač prostire, pružaju se u pravcu Trstenika na jugu i Kragujevca na severu dužinom od 35-40 km, zatim Rekovca na istoku i Gruže na zapadu. Prosečna širina Gledićkih planina iznosi oko 20 km, pa ove planine zauzimaju oko 800 km². Osim što zauzimaju veliko prostranstvo ove planine su, pored Rudnika, najviše u Šumadiji. Njihv najviši vrh je Samar (922 m).
Inače, od desetak šumadijskih planina Gledićke se smatraju najlepšim, pre svega zbog njhovih prirodnih lepota, retkosti i znamenitosti. Deo Gledićkih planina koji zauzima prostor opštine Rekovac najviše karakterišu brojne živopisne klisure koje usecaju Kalenićka i Županjevačka reka, kao i reka Dulenka.
Levač se prostire u središnjem delu Srbije i u jugoistočnom delu Šumadije. Ovaj prostor, u obliku levka između Gledićkih planina i Juhora okružuju reke Gruža, Lepenica, Belica i Temnić. U srpskoj istoriji pominje se krajem 12. veka. Od Vizantije je oslobođen 1183. godine, za vreme vladavine Stefana Nemanje. Naziv mu je dao, kaže predanje, knez Lazar Hrebeljanović, jer se nalazi s leve strane Velike i Zapadne Morave. Zaklonjen planinama i posmatran sa visine liči na veliki levak, a ceo ovaj kraj od oko 366 km² poznat je po voćarima i vinogradarima koji za pretakanje rakije i vina upotrebljavaju levak.

SEOSKI TURIZAM

Sela brdsko-planinskog tipa u opštini Rekovac imaju izvanredne uslove za pružanje turističkih usluga. Naseljeno mesto Kalenićki Prnjavor kao reprezent ovog dela turističke ponude poseduje sve pogodnosti neophodne za prerastanje u turističko naselje. U tom smislu je urađen regulacioni plan za ovo naseljeno mesto. Težište regulacionog plana je na zaštiti narodnog graditeljstva i tradicionalnih delatnosti, razvoju kulturnog, ekološkog i seoskog turizma.

Turistička organizacija opštine Rekovac turistička ponuda Zlo drvo

EKO TURIZAM

Na desnoj strani puta Belušić - Oparić, više od 150 godina svojim neobičnim izgledom privlači pažnju drvo stare jabuke u narodu ovog kraja poznato kao "zlo drvo". Reč je o endemskoj jabuci, visokoj oko 3.5 m i isto toliko širokoj. Ona predstavlja ostatak stare flore i uspeva samo u određenim klimatskim uslovima. Svake druge godine rađa sitne plodove koje niko ne ubira. Ne zna se koliko je stara.
Meštani susednih sela zaziru od ovog drveta jer ono za sebe vezuje priče i legende tragičnog kraja. Svakome ko je pokušao da ga poseče ili odlomi granu dogodila se nesreća.

Ne pokušavajući da proveri da li su ovo samo legende ili je drvo zaista toliko moćno, direktor firme koja je asfaltirala put Belušić - Oparić odlučio je da se drvo ne poseče, kako je projektom bilo predviđeno, već je na toj deonici ostavljena krivina.
Ovo misteriozno drvo predstavlja znamenitost i turističku atrakciju Levača.

Mapa