V & EP SZR

V & EP SZR
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Odgušenje, ispiranje i snimanje kanalizacionih cevi

V & EP szr Beograd Odgušenje, ispiranje i snimanje kanalizacionih cevi

V&EP szr iz Beograda se bavi odgušenjem, ispiranjem i snimanjem kanalizacionih cevi

Vršimo sve vrste intervencija na kanalizacionim sistemima:

 • Odgušenje kanalizacije
 • Odgušenje sudopere
 • Odgušenje kade
 • Odgušenje wc šolje
 • Odgušenje lavaboa
 • Odgušenje vertikale
 • Odgušenje pisoara
 • Odgušenje slivnika
 • Odgušenje čučavca
 • Odgušenje horizontale

TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE
+381 64 1109 474

MAŠINSKA ODGUŠENJA

Spektar usluga koje pruža SZR V&EP obuhvata sve usluge vezane za vodovodne i kanalizacione sisteme, od jednostavnih kao što su odgušenja sudopera, lavaboa, WC šolja, i ostalih kućnih instalacija do specijalizovanih usluga kao što su rešavanje ekoloških akcedenata, izvoz industrijskog otpada, sanacija svih vrsta hemijskih otpada

ODGUŠENJE VODOM POD VISOKIM PRITISKOM

Primenjuje se kod odgušenja i ispiranja vodova prečnika od Ø 100 do Ø 2000 mm, razbijanja tvrdih naslaga i ispiranja masnoća i taloga, sečenja korenja, čišćenja i ispiranja šahtova i dezinfekcija prostora nakon izlivanja kanalizacije... Pre i nakon intervencije preporučuje se snimanje kamerom radi dijagnostikovanja kvara, odnosno radi provere učinka, pri čemu se snimak isporučuje na CD-u.

 • Čišćenje i ispiranje šahti
 • Razbijanje tvrdih naslaga
 • Ispiranje masnoća i taloga
 • Sečenje korenja
 • Dezinfekcia svih prostora
 • Odgušenja cevi svih prečnika Ø 100 - Ø 2000 mm

ODGUŠENJA KANALIZACIONIH MREŽA

Podrazumeva odgušenja specijalizovanim vozilom, kamionom, koji na sebi objedinjuje pumpu izuzetno visokog pritiska, kao i rezervoar za smeštaj tečnih i praškastih otpada. Ovo specijalizovano vozilo, inače u vlasništvu SZR V&EP, kombinacijom pumpe i rezervoara pruža mogućnost sanacije kvarova bez izlivanja otpadnih tečnosti na spoljašnji prostor. Takođe je vozilo jako pogodno za sve vrste industrijskog čišćenja.

 • Odgušenje sudopere
 • Odgušenje lavaboa
 • Odgušenje wc šolje
 • Čišćenje septičkih jama
 • Odgušenja cevi svih prečnika
 • Odgušenje kanalizacije
 • Odgušenja kanalizacionih mreža svih prečnika, od Ø 100 do Ø 2000 mm
 • Čišćenjе septičkih jama
 • Crpljenje i pranje separatora
 • Crpljenje masnoća

V & EP szr Odgusenje cevi

SNIMANJE KAMEROM

Kompletan sistem za snimanje kanalizacionih sistema je proizvođača ROTHENBERGER, vodećeg u ovoj oblasti. Sistem se sastoji od monitora na kojem se prikazuje snimak i kamere koja vrši snimanje u cevi. Kamere su samohodne odnosno poseduju sopstveni sistem za kretanje unutar cevi.

 • Preventivno snimanje
 • Dijagnostičko snimanje
 • Kontrolno snimanje
 • Snimci cevi na CD
 • Snimci cevi Ø 100 - Ø 2000 mm
 
V & EP szr Snimanje kamerom kanalizacionih cevi

Mapa