VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI DOO

VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI DOO
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Održavanje gradskog vodovoda i kanalizacije

 

 

 

VIK Herceg Novi

Voda nije samo dar prirode, ona je i čovjekovo djelo, rezultat složenih procesa prerade i konzervacije. Jednostavno je odvrnuti slavinu, pustiti vodu da teče i koristiti je za piće, kuvanje ili kupanje, ali prije nego što će biti puštena u vodovod i distribuirana potrošačima, voda se mora učiniti pijaćom.

Javno preduzeće Vodovod i kanalizacije Herceg Novi, već više od pet decenija, sa velikim uspjehom, uz brojne organizacione i strukturalne transformacije, opskrbljuje vodom visokog kvaliteta priobalje Herceg Novog, od 0 do 360 metara nadmorske visine. Njegov kadrovski potencijal, 150 zaposlenih, visoko stučnih lica, grupisanih u sedam danonoćno aktivnih službi, njegova su glavna pokretačka snaga.

Hercegnovska opština se vodom snabdjeva iz hidrosistema"Plat" u Republici Hrvatskoj i iz podzemne akumulacije "Opačica" u Zelenici. Od 35000 stanovnika ovog primorskog grada, njih 90 % kao glavni izvor snabdjevanja vodom za piće, koristi vodu iz gradskog vodovoda.

Vodovod i kanalizacija doo Herceg Novi Proizvodnja i distribucija pitke vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i održavanje gradskog vodovoda i kanalizacije

 

Vodovodna i kanalizaciona mreža Herceg Novog

Primarna vodovodna mreža iznosi 118 km, a sekundarna 135 km.
U sistemu vodovoda se nalazi 19 hidro stanica, koje služe za vodosnabdjevanje visočijih zona grada. Najznačajnijim investicijonim zahvatom, izgradnjom regionalnog cijevovoda Plat - Herceg Novi, dužine 32 km, 1980. godine, Novljanima je omogućeno korišćenje vode iz sliva Trebišnjice.

Dužina mreže gradske kanalizacije koju održava “JP Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi iznosi 70 km, sa pet pumpnih stanica i 34 podmorska ispusta. Od ukupnog broja potrošača koji su priključeni na vodovodnu mrežu, 75% ima priključak na kanalizaciju, a veći dio gradske mreže pokriven je GIS-om.

 

Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda

Opština Herceg Novi i JP “Vodovod i kanlizacija” Herceg Novi implementiraju Projekat “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju”. Cilj projekta je unapređenje zaštite životne sredine, čistije more i poboljšanje usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Vašem gradu. Uprkos ekonomskoj krizi Projektom je osigurano ulaganje milionskih svota novca (obezbjeđenog od strane Opštine, Vlade Crne Gore i kredita i donacija Njemačke razvojne banke) u unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture Herceg Novog.

 

Kontakt

Centrala
Tel: +382 31 323 166    

Tel: +382 31 322 174   
Tel: +382 31 321 127   
Tel: +382 31 323 191   
Tel: +382 31 323 895

ZORAN ŠABANOVIĆ