VODOVOD AD BANJA LUKA

VODOVOD AD BANJA LUKA
4.2 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje vodovodne mreže

 

O NAMA

Osnovna djelatnost  ”Vodovod”-a je snabdijevanje potrošača pitkom i higijenski ispravnom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje, opravka, rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja priključaka, vodomjera, hidranata, izrada tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta vode, dezinfekcija vodovodne mreže…o čemu se brine 318 zaposlenih radnika.

Od polovine 2005.godine "Vodovod" posluje kao akcionarsko društvo sa 65% državnog kapitala.

Od 1.1.2011. godine u toku je promjena Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu RS u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave.

 

ISTORIJAT

Početak organizovanog snabdjevanja vodom za piće Banjaluke datira od 1908. godine, kada je aktivirano izvorište Subotica, iz kojeg se i danas crpi 15-20 l/s vode.
        
Međutim, osnovna sirovina za obezbjeđenje pitke vode je rijeka Vrbas.Vodozahvatno područje nalazi se u Novoseliji, 6 km uzvodno od grada.

Voda se crpi na dva načina:

  • Od 1942. godine koristi se bunarski sistem (kasnije renoviran i dograđivan), iz kojeg se i danas crpi do 400 l/s
  • Od 1977. godine u funkciji je fabrika vode. Voda se zahvata iz rijeke Vrbas, kondicionira i ovim putem se obezbjeđuje oko 600 l/s.

 

PROIZVODNJA VODE

Vodovodni sistem  ”Vodovod”-a  proizvede i distribuira danas oko 1020  l/s vode tokom 24 časa, ili oko 30 miliona m3  vode godišnje.U periodu od 1997. do 2000. godine, donatorskim i vlastitim sredstvima, izvršena je rekonstrukcija sistema u svim segmentima, čime je značajno poboljšano vodosnabdjevanje i smanjeni gubici sa 49 % na 35,27 %.

Za fabriku vode obezbjeđeno je  trostrano napajanje električnom energijom.
        
Vodovodna mreža je regionalnog karaktera, jer vodom snabdjeva grad Banja Luku, opštinu Čelinac i dio opštine Laktaši (naselje Trn i Slatina). Procjena je da ”Vodovod” Banja Luka vodom za piće snabdjeva oko 185 000  stanovnika.
        
Obaveza da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće nameće potrebu svakodnevnih uzimanja uzoraka, pregleda i analiza sirove i prerađene vode u vlastitoj laboratoriji, ali i ovlaštenim institucijama u Republici Srpskoj, Srbiji i Hrvatskoj.  Rezultati  iz oko 12.000  obavljenih pregleda u 2010. godini pokazuju da je  voda zadovoljavala sve normative propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

 

DISTRIBUTIVNA MREŽA

Osnovna primarna mreža urbanog područja grada Banja Luke dužine je oko 151 km. Uključujući vodovod za Čelinac i Laktaše i izvorište Suboticu dužina je oko 181 km. Zajedno sa sekundarnom i priključnom mrežom ukupna dužina mreže je izmedju 650 i 700 km. Ukupan rezervoarski prostor vodovodnog sistema Banjaluke iznosi 16050 m3, sa 5 prepumpnih stanica.

U sistemu je ugradjeno 27.276 vodomjera i to 21.548 za individualne potrošače, 1.636 za stambene blokove, 4.092 za privredu, zanatstvo i ustanove.

Kanalizaciona mreža u gradu datira od 1912. godine. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa ukupne dužine oko 320 km.

 

ODRŽAVANJE

Sektor održavanja je tehnički i kadrovski osposobljen za izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, za čime gotovo svakodnevno ima potrebe, najčešće na osnovu poziva građana.

Kvarovi na mreži prijavljuju se na telefone: 258 678, 258 689

Kvarovi su česti usljed dotrajale mreže, građene od različitih materijala, ali i radi neodgovornog ponašanja, naročito korisnika kanalizacione mreže.

Postoji mogućnost i pružanja usluga trećim licima specijalnom opremom i mehanizacijom, kao i opravka i baždarenja vodomjera  i drugih uređaja.

 

Vodovod ad Banja Luka


   

KONTAKT

Gen. dir. dipl. građ.ing Branka Trninić

Uprava

22. aprila 2

Tel: +387 51 212 316  
Tel: +387 51 212 428
Tel: +387 51 212 480
Fax: +387 51 212 380

Proizvodnja, distribucija i kontrola kvaliteta vode - Novoselija

Sime i Ilije Partala 17

Tel/fax: +387 51 413 190
Tel: +387 51  413 194

Održavanje

Bulevar Vojvode Živojina Mišića 24 (Filipovića polje)

Tel: +387 51 258 678
Tel: +387 51 258 689
Fax: +387 51 258 680