Kako izabrati zaštitne maske

od Admin u 30-04-2020 u Istražujemo

Kako izabrati zaštitne maske

ffp_maska_photo_leszek_glasner

 

U jeku pandemije COVID-19 postali smo svesni da su nam neophodne zaštite maske i socijalno distanciranje. Ali i pre izbijanja ove pandemije, visok stepen zagađenja bio je prvi znak da počnemo da razmišljamo o kupovini zaštitne maske. Nažalost, trenutno ih je skoro nemoguće nabaviti, zbog ogromne potražnje. Ukoliko se i pojave, postavlja se pitanje: Koje maske pružaju adekvatnu zaštitu od koronavirusa? Zbog toga ćemo pokušati da pojasnimo koje zaštitne maske postoje kod nas na tržištu i kako izabrati zaštitne maske?

 

 

 

Vrste zaštitnih maski

Zaštitne maske su deo lične zaštitne opreme, čija je osnovna namena zaštita disajnih organa. Na tržištu postoje različite vrste zaštitnih maski. 

S obzirom na vremensko ograničenje njihovog korišćenja, delimo ih na jednokratne i višekratne zaštitne maske. 

Prema površini lica koje prekrivaju, zaštitne maske se dele na maske, polumaske i četvrtmaske. Zaštitne maske pokrivaju čitavo lice, polumaske pokrivaju samo deo lica, tj. nos, usta i bradu, dok četvrtmaske pokrivaju samo nos i usta. 

Kada je u pitanju zaštita od virusa COVID-19, pored četvrtmaske i polumaske potebno je nositi i zaštitne naočare, kao i vizir za lice, koji vremenski produžava njihovu upotrebu.

 

 

Jednokratne maske

Jednokratne maske su zaštitne maske za jednokratnu upotrebu, a mogu se koristiti najviše 8 sati, nakon čega se moraju baciti, jer su kontaminirane.
 
Zbog trenutne nestašice zaštitnih maski sprovedeni su testovi, kojima se utvrdilo da kofil maske i nano maske mogu upotpunosti da se dekontaminiraju vodonik-peroksidom (hidrogen), pa se mogu nositi više puta. Ukoliko se preko zaštitne maske i zaštitnih naočara nose zašitni viziri, produžava se vek trajanja ovih jednokratnih maski.

U jednokratne maske spadaju: platnene maske, maske za prašinu, hiruške maske i kofil maske.

 

Višekratne maske

Višekratne maske su zaštine maske koje se mogu koristiti više puta. Vremensko ograničenje ovog tipa maski, kao i tip zaštite zavisi od vrste filtera koji se može menjati.

U višekratne maske spadaju: FFP maske sa filterom, nano maske, polumaske sa filterom i gas maske.

 

Hiruške maske

Hiruške maske su zaštitne maske koje su namenjene za jednokratnu upotrebu. Koriste ih lekari, stomatolozi i medicinsko osoblje kao obavezan deo medicinske opreme u sterilnim uslovima.  

U vreme pandemije hiruške maske moraju nositi sve zaražene osobe i osobe koje su bile u kontaktu sa njima, kako bi se sprečilo širenje zaraze.

 

Ako tražite hiruške maske, možete ih poručiti ovde.

 

Hiruške maske su izrađene od netkanog tekstila (polipropilena) i poveza koji čine trakice ili gumice. Ove jednokratne maske za lice su polumaske jer prekrivaju samo predeo oko usta i nosa. U zavisnosti od sloja flisa i sloja filtera mogu biti troslojne i četvoroslojne. Proizvode se u raznim bojama, kao što su: bela, plava, zelena, roza i narandžasta.

Hiruška maska se može nositi do trenutka dok ne postane vlažna, od tri do osam sati, nakon čega se mora pažljivo baciti.

Ukoliko je osoba zaražena, nikako ne dodirivati prednju stranu maske, već masku uhvatiti za trakicu ili gumicu i baciti u posebnu kesu, koja se mora zavezati i baciti.

 

Kada se nose hiruške maske?

U normalnim uslovima hiruške maske koristi isključivo medicinsko osoblje, kako bi zaštitilo pacijente i ostale sterilne površine da ne bi došlo do kontaminacije različitim vrstama mikroorganizama koji se prenose respiratornim putem.  

U vreme pandemija gripa, H1N1, SARS-a, MERS-a i trenutno COVID-19 preporučljivo je nositi hiruške maske iz predostrožnosti, radi sprečavanja daljeg širenja zaraze, jer se ovi virusi šire kapljicama pljuvačke ili drugih sekreta iz gornjih respiratornih organa.

Nošenjem hiruške maske ne možemo se zaštiti od ovih zaraznih virusa, ali možemo sprečiti dalje širenje zaraze, ukoliko smo i sami zaraženi. 

S obzirom da je osoba zaražena koronavirusom izuzetno zarazna dva dana pre izbijanja prvih simptoma, a pored toga postoje i brojne osobe koje su zaražene a nemaju nikakve siptome, u vreme pandemije, je neophodno nositi hiruške maske, kako bi ste bili sigurni da nećete zaraziti ljude oko sebe. Ukoliko uz hirušku masku nosite i hiruške rukavice na taj način nećete kontaminirati ni predmete i površine koje dodirujete. 

 

Stardardizacija i oznake za hiruške maske

Hirurške maske se testiraju u smeru izdaha, što znači iznutra prema spolja, a testovi potvrđuju njihovu efikasnost bakterijske ili virusne filtracije.

Medicinske ili hiruške maske mogu imati sledeće standarde:

 • EN 14683
 • ASTM F2100
 • ASTM F2101

Pored testa koji određuje ovu vrstu efikasnosti, medicinske i hiruške maske, koje se koriste u farmaceutske svrhe, takođe se podvrgavaju testu za izdržljivost na diferencijalni pritisak u jačini od 10 do 15 Pa.

Bakterijska Filtrirajuća Efikasnost (Bacterial Filtration Efficiency - BFE) određuje stepen zaštite hiruških maski od bakterija koje se mogu udahnuti putem aerosolnih kapljica. 

Virsna Filtrirajuća Efikasnost (Viral Filtration Efficiency - VFE) određuje stepen zaštite hiruških maski od virusa čija veličina iznosi 3.0 ± 0.3 µm. 

 

U zavisnosti od izvršenih testova hiruške maske imaju sledeće oznake:

 • BFE101 - Hiruške maske koje imaju oznaku BFE101 pružaju samo zaštitu od bakterija.
 • BFE110 - Hiruške maske koje imaju oznaku BFE110 pružaju zaštitu od bakterija, i dobro podnose diferencijali pritisak.
 • BFE125 - Hiruške maske koje imaju oznaku BFE125 pružaju izuzetnu zaštitu od bakterija.
 • VFE110 - Hiruške maske koje imaju oznaku VFE110 pružaju zaštitu od bakterija i virusa veličine 3.0 ± 0.3 µm.
 • VFE125 - Hiruške maske koje imaju oznaku VFE125 pružaju izuzetnu zaštitu od bakterija i virusa veličine 3.0 ± 0.3 µm.

 

FFP maske

FFP maske ili kofil maske su jednostavne i jeftine zaštitne maske koje pružaju određenu zaštitu od čvrstih čestica i aerosola u zavisnosti od vrste filtera (FFP1, FFP2 i FFP3).

FFP maske su jednokratne zaštitne polumaske za lice, koje u sebi imaju integrisani filter. Ove respiratorne maske pružaju veći stepen zaštite od hiruških maski, kada su u pitanju zagađenost vazduha ili širenje zaraznih bolesti, poput trenutne pandemije COVID-19. U odnosu na višekratne maske, FFP kofil maske su mnogo jeftinije, ali pružaju i manju zaštitu. U sebi sadrže filter koji filtrira čestice tokom disanja. 

U odnosu na gas maske sa jednim ili dva filtera, stepen njihove zaštite je dosta niži. 

Prema obliku kofil maske mogu biti:

 • Loptaste maske sa krutom školjkom
 • Lotaste maske sa ventilom
 • Preklopive maske
 • Preklopive maske sa ventilom i predfilterom

Sve kofil maske imaju oznaku FFP koja označava: FF - Filtering facepiece (filtrirajuća maska za lice), P - Particle (čestica). Broj nakon slova P (1,2,3) označava njihovu zaštitu, tj, propusnost.
Respiratorne FFP maske se testiraju u pravcu udisaja, što znači od spolja ka unutra, a testovi pokazuju kolika je efikasnost filtracije i propuštanja ove vrste zaštitnih maski.

U Evropi FFP maske moraju ispunjavati evropski standard EN 149: 2001, koji obuhvata tri klase jednokratnih respiratornih maski za lice (FFP1, FFP2 i FFP3).


FFP1 maske

FFP1 maske pružaju najslabiju zaštitu, a koriste se za prašinu koja nije toksična ili fibrogena. Ove zaštitne polumaske filtriraju najmanje 80% aerosolnih čestica, dok je njihova propusnost do 22%. Uspešno štite od prašine i isparenja, u koja spadaju: kalcijum karbonat, glina, kaolin, celuloza, obojeni metali, biljna i mineralna ulja, itd.

Ovaj tip jednokratne zaštitne maske se koristi za građevinske radove i renoviranje stana, ali i u prehrambenoj, metalo-prerađivačkoj i tekstilnoj industriji, u toku jedne smene, najviše 8 sati.

Šta znače oznake:
WEL (Workplace Exposure Limit) Limit izloženosti na radnom mestu
NR (Non Reusable) jednokratna upotreba
R (Reusable) višekratna upotreba

 

FFP1 maske se ne smeju koristiti u slučajevima kada je:

 • koncentracija kiseonika manja od 17%
 • ogromna koncentracija opasnih otrovnih aerosolnih čestica  
 • koncentracija aerosolnih čestica prevazišla nivo važećih zdravstvenih standarda (4 WEL)
 • potrebna zaštita od otrovnih i radio-aktivnih aerosolnih čestica
 • potrebna zaštita od gasova ili pare
 • potrebna zaštita od otrovnih gasova prilikom gašenja požara

Kofil maske sa ventilom i predfilterom se mogu koristiti do trenutka kada osetite smetnje u disanju, što znači da se filter mora zameniti.

Stepen zaštite od čestica

U zavisnosti od stepena zaštite od čestica (P) filteri za zaštitu od čestica se dele na tri vrste:

 • P1 - slaba filtracija 

Filteri sa oznakom P1 pružaju zaštitu samo od čvrtih čestica (grube prašine)

 • P2 - srednja filtracija

Filteri sa oznakom P2 pružaju srednju zaštitu od čvrstih čestica i tečnih aerosola

 • P3 - visoka filtracija

Filteri sa oznakom P3 pružaju visoku zaštitu od čvrstih čestica i tečnih aerosola

 

FFP2 maske

FFP2 maske su jednokratne kofil polumaske koje se koriste za situacije srednje toksičnosti, što znači da se mogu koristiti u atmosferi koja sadrži krute ili tečne aerosole u koncentracijama 12 puta većim od dozvoljene granice. 

Ovaj tip maski za lice pruža veću zaštitu od FFP1 maski, te se mogu koristiti u vreme pandemije korona virusa (COVID19). Najviše se koriste u građevinarstvu, poljoprivredi, bolnicama, tekstilnoj i metaloprerađivačkoj industriji, proizvodnji nameštaja, kao i u rudarstvu. Takođe se mogu koristiti u trenucima velikog zagađenja vazduha, jer štite od dima, smoga i štetnih aerosoli.

FFP2 maske filtriraju najmanje 94% aerosolnih čestica, dok je njihova propusnost od 8% do 11%. 

FFP2 maske se ne smeju koristiti u slučajevima kada je:

 • koncentracija kiseonika manja od 17%
 • ogromna koncentracija opasnih otrovnih aerosolnih čestica  
 • koncentracija aerosolnih čestica prevazišla nivo važećih zdravstvenih standarda (12 WEL)

FFP2 maske ne štite od:

 • otrvnih i radio-aktivnih aerosolnih čestica
 • otrovnih gasova ili pare
 • prilikom gašenja požara

Ove zaštitne maske pružaju maksimalnu zaštitu od zagađenja vazduha, isparenja i štetne prašine, dima i aerosola u kojima se mogu naći čestice kalcijum karbonata, gline, kaolina, celuloze, obojenih metala, biljnih i mineralnih ulja, cementa, natrijum silikata, sumpora, staklenih vlakana, plastike, uglja, kvarca, neobojenih metala, bakra, aluminijuma, barijuma, titanijuma, vanadijuma, hroma, magnezijuma i molibdena.

 

FFP3 maske

FFP3 maske su jednokratne kofil polumaske koje se koriste za situacije visoke toksičnosti, što znači da se mogu koristiti u atmosferi koja sadrži krute ili tečne aerosole u koncentracijama 50 puta većim od dozvoljene granice. 

Ovaj tip maski za lice pruža veću zaštitu od FFP2 maski, i najtraženije su u vreme pandemije korona virusa (COVID19). Najviše se koriste u građevinarstvu, poljoprivredi, bolnicama, tekstilnoj, prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj  i metaloprerađivačkoj industriji, kao i u rudarstvu, nukleranim elektranama, radu sa toksičnim otpadom, ili prilikom biološke opasnoti i velikog zagađenja vazduha.

FFP3 maske filtriraju najmanje 99% aerosolnih čestica veličine od 0,6 µm, dok je njihova propusnost od 2% do 5%. 

FFP3 maske se ne smeju koristiti u slučajevima kada je:

 • koncentracija kiseonika manja od 17%
 • ogromna koncentracija opasnih otrovnih aerosolnih čestica  
 • koncentracija aerosolnih čestica prevazišla nivo važećih zdravstvenih standarda (50 WEL)

FFP3 maske ne štite od:

 • otrovnih i radio-aktivnih aerosolnih čestica
 • otrovnih gasova ili pare
 • prilikom gašenja požara

Ove zaštitne maske pružaju maksimalnu zaštitu od zagađenja vazduha, virusa, bakterija i gljivičnih spora, radioaktivnih i kancerogenih supstanci, kao i otrovne i štetne prašine, dima i aerosola u kojima se mogu naći umereno radioaktivne čestice, kao i čestice kalcijum karbonata, gline, kaolina, celuloze, obojenih metala, biljnih i mineralnih ulja, cementa, natrijum silikata, sumpora, staklenih vlakana, plastike, uglja, kvarca, neobojenih metala, bakra, aluminijuma, barijuma, titanijuma, vanadijuma, hroma, magnezijuma, molibdena, antimona, nikla, strihina i uranijuma.

 

Nano maske

Nano maske su zaštitne polumaske proizvedene od specijalnog nanomaterijala, koji pruža potpunu zaštitu od bakterija, virusa i ostalih nano čestica.

Ono što posebno izdvaja ovaj tip zaštitne maske, je činjenica da su ove maske namenjene za višekratnu upotrebu, i mogu se prati. Izuzetno su udobne za nošenje, a takođe su i nepromočive.

Nano maske se proizvode od specijalnih nano materijala dobijenih novom tehnologijom, u kojoj se vrši jonska implantacija nano čestica srebra. Za jone srebra je dokazano antimikrobno dejstvo, jer probijaju spoljne površine ćelija i oštećuju njihovu DNK ili RNK, kao i njihovu strukturu proteina, i na taj način zaustavljaju metabolizam i razmnožavanje bakterija i virusa.

Ako se udahnu, nanočestice (veličine od 1 i 100 nanometara) mogu da prodru kroz ćelijske membrane do unutrašnjih organa i uzrokuju ozbiljne posledice. Pravilnim korišćenjem nano maski zahvaljući njihovoj nanofiltraciji sprečava se udisanje ovih opasnih nano čestica.

Na svetskom tržištu postoji nekoliko proizvođača nano maski, a u toku epidemije koronavirusa Južnokorejski Institut za nauku i tehnologiju (KAIST) razvio je novu tehnologiju nano filtera, namenjenih za proizvodnju višekratnih nano maski. Ove nove nano maske se mogu prati i do 20 puta, jer su vodootporne i ne gube elektrostatičnost nakon kvašenja.

U toku pandemije koronavirusa COVID19 mladi naučnik iz Beograda, Nikola Krstić, osmislio je novu višekratnu zaštitnu masku sa HEPA filterom. Ova višekratna polumaska moćiće da se koristi pored zaštite od virusa i bakterija i za razne vrste zagađenja, a HEPA filteri će se menjati, dok će sama maska za lice moći da se dezinfikuje iskuvavanjem ili etanolom.

 

Polumaske sa filterima

Polumaske sa filterima su deo lične zaštitne opreme namenjene za zaštitu disajnih organa. Ove zaštitne maske pokrivaju deo lica koji obuhvata nos, usta i bradu. Polumaske sa filterima se izrađuju od elastomera ili silikona, a mogu sadržati jedan ili dva filtera, koji se menjaju.

Ove respiratorne maske za lice u zavisnosti od vrste filtera pružaju visoku zaštitu od aerosola, toksičnih gasova i isparenja.

Oznaka za evropski standard za polumaske sa filterima je EN140.

Polumaske sa filterima se lako postavljaju i zahvaljujući izduvnim ventilima, omogućavaju lako disaje. Uz korišćenje zaštitnih naočara pružaju visoku žaštitu, a najčešće se koriste u građevinarstvu, poljoprivredi, rudarstvu, komunalnim delatnostima, prehrambenoj, naftnoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Polumaske sa filterima su višekratne zaštitne maske, koje se mogu nositi dok korisnik ne oseti miris dima, nakon čega mora napustiti kontaminirano mesto ili radno mesto, kako bi zamenio filter.

 

Gas maske

Gas maske su zaštitne maske koje pokrivaju čitavo lice. U zavisnosti od vrste filtera pružaju potpunu zaštitu od toksičnih gasova, isparenja i aerosola. Najčešće se koriste u uslovima kada polumaske sa filterima ne mogu da pruže adekvatnu zaštitu od visoke koncentracije kontaminiranih aerosola, toksičnih gasova i isparenja.

Gas maske se izrađuju od elastomera ili silikona, a mogu sadržati jedan ili dva filtera.

S obzirom da pokrivaju čitavo lice, pružaju široko vidno polje, a takođe su izuzetno otporne i nepropusne.

Gas maske najčešće se koriste pri komunalnim delatnostima, u građevinarstvu, poljoprivredi, rudarstvu, prehrambenoj, naftnoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Oznaka za evropski standard za gas maske je EN136:1998

 

Šta označavaju boje na filterima i FFP maskama?

Na spoljašnjem obodu filtera, kao i na gorjem delu respiratorne maske, na obodu pri delu koji pokriva nos, uočićete različite boje, koje označavaju koju vrstu zaštite pružaju filteri i zaštine polumaske.

BojaSupstancaTip filtera
BelačesticeP
Braonorganska isparenja (BP>65C)A i AX na maskama za jedokratnu upotrebu
Sivaneorganska isparenja, ali ne i ugljen monoksid (CO)B
Žutasumpor dioksid i ostali kiseli gasovi i isparenjaE
Zelenaamonijak i njegovi derivatiK
Crveno-belaživaHg uključujići i P3 filter za jednokratnu upotrebu
Belo-plavaazotni oksidiNO uključujići i P3 filter za jednokratnu upotrebu
Ljubičastaspecifične supstance koje označi proizvođačSX uz hemijsku oznaku specifične suptance
Ljubičasto-belaspecifične supstance i čestice koje označi proizvođačSX uz hemijsku oznaku specifične suptance

 

Maske za prašinu

Maske za prašinu su jednokratne četvrt maske od papira, kojima se pokrivaju nos i usta. Ove vrste maski ne pružaju zaštitu od otrovnih prašina i isparenja, bakterija i virusa. 

Maske za prašinu se najčešće koriste na gradilištu ili prilikom čišćenja jer štite od grube prašine šuta, peska, cigle, drveta, a mogu se koristitii i kao zaštita od alergena kao što je polen.

 

Pamučne maske za lice

Pamučne maske za lice su višekratne zaštitne četvrt ili polumaske, koje pokrivaju nos, usta i bradu. Proizvode se od razliitih vrsta materijala, a najčešće od pamučnih tkanina.

Ove višekratne maske su počele da se koriste krajem XIX veka sve do polovine XX veka, kada su ih zamenile hiruške maske.