DRŽAVNI ORGANI I INSTITUCIJE, UDRUŽENJA Crna Gora Berane

Planinarsko društvo Trem 1810 Donji DušnikOpština Herceg Novi


Rezultati

OPŠTINA BERANE

IV crnogorske brigade 1
Berane 84300
Crna Gora

Opština Berane nalazi se na sjevero-istoku Crne Gore, u gornjem slivu Lima. Tu se nalaze manastiri Đurđevi stupovi, Ćelije, Šudikova i džamija u...