OPŠTINA BERANE

OPŠTINA BERANE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Berane, Crna Gora

Opština Berane je opština u Crnoj Gori. Nalazi se u u gornjem slivu Lima tj. Gornjem Polimlju. Sedište opštine je gradsko naselje Berane.

Berane se nalazi na sjevero-istoku Crne Gore čija je kotlina formirana u vrijeme tektonskih geoloških procesa koji su djelovali u periodu Tercijera.

rijeka-lim-opstina-berane

Rijeka Lim deli opštinu Berane od juga prema sjeveru na dva približno jednaka dijela. Oko nje su andrijevačka i bjelopoljska kotlina. Okružena je planinama Bjelasicom na zapadu, a na jugoistoku i istoku su Mokra planina, Smiljevica i Turjak. Najviši vrh je vrh Crna glava koja doseže nadmorsku visinu od 2.139 metara.

Osim limske kotline Opština Berane zahvata i područje Bihora sa Petnjicom na rijeci Popči, kao središnjem naseljem. Planinski masivi Turjak, Vlahovi, Lađevac, Ciglen i Polička visoravan sa vrhovima iznad 1.700m čine prirodnu granicu na njenom severoistočnom delu sa opštinama Bijelo Polje i Rožaje i Srbijom.

planinski-vrhovi-opstina-berane

U samoj kotlini temperaturni odnosi i vjetrovi odgovaraju tipu umjereno-kontinentalne klime, a u rasporedu padavina vide se i uticaji mediteranske klime. Ljeto je prijatno, sa svježim noćima. Temperatura, tokom ljeta, može dostići 37°C, a zimi pasti i do -20°C.

Prirodni resursi opštine Berane

Šume su najznačajniji prirodni resurs opštine Berane. U okviru "Uprave za šume" Crne Gore, sa sjedištem u Pljevljima, "Područna jedinica Berane" gazduje šumama na teritoriji opštine Berane.

sume-opstina-berane
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta na području šumske uprave iz Berana iznosi 27 856,58 ha.

Stanovništvo opštine Berane

1991. godine, prema zvaničnim podacima, broj stanovnika pada i u Beranama je 38.953 stanovnika, a trend opadanja se nastavlja i u narednih 12 godina, kada prema zvaničnom Popisu u Beranama živi 35.068 stanovnika. Migracije stanovništva na teritoriji beranske opštine su naglašene, kako migracije stanovnika sa seoskog područja prema gradskom.

Potvrda za to je upoređivanje statističkih podataka sa Popisa stanovništva od 1991. i 2003. godine, kada je iz Berana odselilo više od 10.000 građana. Kao posledica migracionih procesa u Beranama i stalnog iseljavanja, prije svega mladih ljudi, u posldnjih 15-tak godina došlo je i do pada prirodnog priraštaja.

Turistički potencijali opštine Berane

U opštini Berane preovlađuje brdsko-planinsko zemljište. Planinski masivi zbog prirodnih ljepota, bogatstva šuma, pašnjaka i voda uz raznovrsne oblike klime predstavljaju izuzetan turistički potencijal. Brojne rečne doline su ispresijacale planinski reljef učinile ga raznolikim i u pejzažno-estetskom obliku interesantnim.

zimska-idila-berane

Dolina Lima i njegovih pritoka obezbeđuju dostupnost i saobraćajnu povezanost sa bližom i daljom okolinom, što je od velikog značaja za razvoj Berana i okolinih mjesta. Nekontrolisana i prekomjerna eksploatacija šljunka i pijeska iz korita Lima često uslovljava promjene toka rijeke i plavljenja okolnog obradivog zemljišta jer ne postoji regulacija korita rijeke Lim.

Kulturno-istorijski spomenici u opštini Berane

U beranskoj opštini postoji veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, koji datiraju još iz perioda srednjeg vijeka, pa sve do zadnjeg perioda, odnosno spomenika podignutih palim borcima. 

manastir-celije-berane

Kulturno istorijsko nasljeđe čine arheološki lokaliteti koji svedoče da je ovo područje bilo naseljeno još u praistorijsko vrijeme, sakralni spomenici: manastir Đurđevi stupovi, manastir Ćelije, manastir Šudikova, džamija u Petnjici svaki na svoj jedinstven način očarava posjetioce i otkriva duhovna bogatstva.

Manastir Đuđevi stupovi u Beranama

Najznačajniji i najstariji spomenik kluture koji je očuvan, jeste Manastir Đurđevi stupovi, koji je 1212. godine podigao župan Prvoslav. Zbog značaja koji je imao u pravoslavnom stanovništvu, turske vlasti su ga pet puta spaljivale i rušile, a isto toliko puta je obnavljan.

manastir-djurdjevi-stupovi-berane

Sa crkvom Svetog Đorđa u doba Nemanjića, i u njihovo doba kasnije ovo je bilo središte duhovnog i kulturnog života.

Kontakt

Tel: +382 51 231 973
Fax: +382 51 233 357

Predsjednik Opštine
Dragoslav Šćekić

Mapa