OPŠTINA BILEĆA

OPŠTINA BILEĆA
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Kralja Aleksandra 28
  89230 Bileća
  Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 59 370 764
 • Fax: +387 59 370 309
 • Pošalji e-mail
 • Radno vreme

  Ponedeljak 08:00 - 15:00
  Utorak 08:00 - 15:00
  Sreda 08:00 - 15:00
  Četvrtak 08:00 - 15:00
  Petak 08:00 - 15:00

Opštinska uprava Bileća, Republika Srpska

Opština Bileća nalazi se u jugo-istočnom dijelu Republike Srpske, i pripada oblasti Istoče Hercegovine. Bileća je grad na 450-480m nadmorske visine, bogate i zanimljive kulturno istorijske prošlosti.

Bileća je smještena u istočnom dijelu ove oblasti. Područje ovog kraja Jovan Cvijić je nazivao Rudinama, odnosno bilećkim rudinama. To je jedan holokarstni predeo nižih nadmorskih visina od 400 do 600 m.

opstina-bileca

Unutar ovog kraja, okruženi brdima i površinama, leže četiri kraška polja: Bilećko, Plansko, Fatničko i Dabarsko.

Prosječna nadmorska visina grada odnosno naselja Bileća je 476 metara, dok je ostalog dijela opšine oko 700 m². Površina opšine Bileća iznosi 633 km² i zauzima 2,5% površine Republike Srpske.

Veći vrhovi koji pripadaju Bileći nalaze se na planinama Baba (1735), Bjelašnici (1867), Viduši (1328) i Sitnici (1419).

Opština Bileća se na istoku graniči sa opštinom Nikšić, na sjeveru sa Gackom i Nevesinjem, na sjeverozapadu sa Berkovićima, i na zapadu i jugozapadu  sa Ljubinjem. 

Klima na području opštine Bileća je mediteransko – kontinentalnog tipa, pa ovdje ljeta znaju biti duga, sušna i topla, a zime relativno blagog karaktera.

Hidroelektrana na Trebišnjici 

Ispod samog grada Bileće izvire rijeka Trebišnjica poznata u literaturi kao najveća ponornica u Evropi, koja je 1966/67. godine na 17-om km južno od Bileće pregrađena betonskom branom visine 105 m i time stvorena ogromna vještačka akumulacija, jedna od najvećih u svijetu, poznata pod nazivom Bilećko jezero koje ima dužinu 18 km a širinu 3-5 km. Tu se nalazi i Hidroelektrana na Trebišnjici.

Kratka istorija opštine Bileća

U prošlosti stanovništvo ovih krajeva bavilo se zemljoradnjom i stočarstvom. Između brda se nalaze mala kraška polja, udoline i kraške zaravni. Krčena je šuma i vađen kamen da bi se stvorila nova obradiva površina.

Praistorijski tumuli, gradine i gomile kojih prema najnovijim istraživanjima ima preko 1400, jasno ukazuju na kontinuitet i gustoću stanovništva u praistoriji. 

Najstariji narod kojije naseljavao ovo područje su Iliri, odnosno ilirsko pleme Deramisti, čije je sjedište bilo u širem arehalu Orahovica, ostale su nam praistorijske grobnice, nešto pokretnog arheološkog materijala i toponimi, zanimljivi za lingvinistička istraživanja. 

Priliko spašavanja spomenika kulture iz doline rijeke Trebišnjice Zavod za zaštitu spomenika u saradnji sa Standford univerzitetom iz Los Angeles-a vršio je sistematsko arheološka iskopavanja i tom prilikom otkriveni su objekti civilne i vojne arhitekture čija je unutrašnjost bila ukrašena sa polihromnim mozaicima koji su predstavljali antropomorfne, zoomorfne, floralne i geometrijske motive.

bileca_pogled_na_jezero_2

Prvi pomen Bileće kao naseljenog mejsta susrećemo u dokumentima Dubrovačkog arhiva iz 1286 godine, kada se pominje pod nazivom Bilechia. Takođe u istim izvorima i pod istima nazivom Bileća se pominje i u XIV vijeku kao važna raskrsnica puteva na srednjevjekovnom karavanskom putu. U periodu od XIII do XVI vijeka na ovim prostorima istorija bilježi i veliki broj srednjoviojekovnih nadgrobnih spomenika – stećaka, koji kao monoliti teže i do 5 tona. 

U neposrednoj blizini grada Bileće nalaze se ostaci srednjevijekovnog utvrđenog grada Toriča, za koga se u lokalitetima navodi da je u XV vijeku pripadao porodici Pavlovića. 

Bileća je potpala pod tursku vlast 1466. godine i u vijekovima Turske vladavine, islamizacija stanovništva zahvatila je i ove prostore. 

Drugi svjetski rat planuo je svom žestinom na ovim prostorima, pa što u borbi sa okupatorom. 

U ovom vijeku Bileću je ponovo, po treći put zakačio još jedan četvorogodišnji rat, ali nije vođen na području opštine Bileća.

Turistički potencijali opštine Bileća

Turizam je jedna od grana privrede koja u našoj opštini ni u predratnom periodu nije bila razvijena oblast privređivanja, tako da ne postoji tradicija bavljenja tom djelatnošću, osim u manjoj mjeri tranzitnog turizma koji počiva na ugostiteljskim uslugama pruženim duž saobraćajnica u kratkim zadržavanjima. 

opstina_bileca_naselje_2

Geografski položaj Bileće (zaleđe Jadranskog mora), blaga submediteranska klima, Bilećko jezero, planine (Baba planina i Viduša), pećine, stećci, manastir i crkve, selo pružaju mogućnost razvoja turizma. Sadašnji trend razvoja turizma ne predstavlja isključivo prodavanje "sunca i mora", već turisti zahtjevaju i kvalitetno osmišljene i organizovane propratne sadržaje poput krstarenja, planinarenja, obilaska istorijskih znamenitost i sl.
Bilećko jezero, kao i planine Baba i Viduša predstavljaju veliki potencijal za razvoj  lovnog, sportskog i rekreativnog turizma.

Razvoj seoskog turizma u opštini Bileća

U svijetu sve više dolazi do izražaja i razvoj seoskog turizma. U ovom trenutku soski turizam se još uvjek nalazi na margini naših razmišljanja a i djelovanja. Seoski turizam pruža mogućnost ponude izvornih hercegovačkih proizvoda od mesa i mlijeka, gastronomskih specijaliteta domaće kuhinje, rijetkih vrsta voća, proizvoda domaće radinosti.

Prirodne lepote opštine Bileća

Opština Bileća je okružena brojnim planinanama. Najlepše prirodne lepote ove opštine su:

Planina Baba

Planina Baba  se nalazi na sjeveru opštine i najviši vrh joj je na 1737m nadmorske visine. U podnožju se nalazi izletište Koritnik sa 11 izvora. Planina je pokrivena bukovom, borovom i jelovom šumom. Divljač koja se može naći na ovom prostoru su:  medvjed, vuk, srna, divokoza.

Tereni Babe predstavljaju odličan potencijal za razvoj lovnog kao i sportsko-rekreativnog turizma.

Planina Viduša

Planina Viduša se nalazi na jugozapadu opštine sa najvišim vrhom V.Tisac na 1320m nadmorske visine. Gornji djelovi planine su pokriveni bukovom šumom, niži djelovi su pokriveni hrastovom šumom i rastinjem. U nižim djelovima planine obitavaju zec, vuk, lisica, kuna, a u višim divlja mačka, srna i mali broj divokoza. 

Kao i Baba planina odličan je resurs za razvoj lovnog i sportsko-rekreativnog turizma.

Pećina Đatlo

Đatlo pećina se nalazi na tromeđi sela Korita, zaseoka Doluše i sela Brestice (sjeverni dio opštine). Smatra se da je kroz nju nekada prolazila rijeka ponornica. Speolozi je svrstavaju među najznačajnije pećine Republike Srpske po svojim geofizičkim osobinama. Dubina joj još nije u potpunosti ispitana. Ima nekoliko kaskada po cca 80 m. Pećinu su detaljnjnije ispitivali Austrijski speolozi za vrijeme Austrougarske monarhije na ovim prostorima, a poznata je i kao sklonište domaćeg stanovništva u bunama i ratovima. Pristupačna je i interesantna za turizam.

Turističke atrakcije opštine Bileća

Glavna turistička atrakcija je Bilećko jezero koje služi kao kupalište, a ima i dobre uslove za bavljenje ribolovom. Pored jezera turistički su primamljivi istorijski spomenici, crkve i manastiri.

opstina-bileca 2

Najznačajniji kulturno istorijski spomenici i vjerski objekti:

 • Nekropola stećaka (srednji vijek), smještena na ulazu u grad u neposrednoj blizini Bilećkog jezera
 • Manastir Dobrićevo iz XIII vijeka smješten u selu Orah na obali Bilećkog jezera
 • Crkva Svetog proroka Ilije na malom ostrvu u Bilećkom jezeru
 • Crkva svetog velikomučenika Lazara smještena u gradu
 • Hram Svetog Save smješten u gradu
 • Crkva Svetog Arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu kod Meke Grude

Bilećko jezero

Bilećko jezero je vještačka akumulacija dužine 18 km. i širine 3-5 km. Kada je puno ima površinu od 27.000.000 m² i zapreminu 1.300.000.000 m³. Bogato je ribom (26 vrsta ribe), od čega su najbrojniji somovi.

bilecko-jezero

Zbog svoje veličine i pogodne klime ovog kraja predstavlja veliki potencijal kako za razvoj turizma rekreativnog, sportskog, razvoj ugostiteljstva tako i za proizvodnju i preradu ribe.

Manastir Dobrićevo 

Manastir  Dobrićevo je jedan od najstarijih manastira u Hercegovini i potiče iz XII vijeka. Nalazi se u selu Orah 12 km južno od Bileće. 

Podignut je na temeljima ranohrišćanske bazilike, prema manastirskom pečatu iz 1232. godine. Prvobitno se nalazio pokraj same rijeke Trebišnjice u Dobrićevskom selu, a 1967. godine prenesen je zajedno sa nekim pomoćnim manastirskim objektima, grobovima sa spomenicima, kao i Crkvom Svetog Nikole sa Nistihalja na sadašnju lokaciju.

manastir-dobricevo

Sondažna iskopavanja ukazuju da je manastir nastao prije XV vijeka, a narodna tradicija, tako prisutna i dominantna, vezuje ga za nemanjićki period, na što ukazuju i skromni ostaci fresaka srpskih vladara Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Stefana Dečanskog u najstarijim slovima centralnog živopisa.

Crkva manastira Dobrićevo slikovito ilustruje preplitanje raškog stila u osnovi crkve i i dubrovačke zakašnjele gotike u nadgradnji.

Crkva Sv.proroka Ilije 

Posebnom ljepotom ističe se crkva Sv.proroka Ilije na malom ostrvu u srcu Bilećkog jezera koja je podignuta 1998. godine.


Kontakt

Tel: +387 59 370 764
Fax: +387 59 370 309
Tel: +387 59 370 006

Načelik opštine
Miljan Aleksić

Tel: +387 59 370 901
Fax: +387 59 370 309, lokal 108

nacelnik@opstinabileca.ba

Mapa