OPŠTINA RUDO

OPŠTINA RUDO
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Djenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41
  73260 Rudo
  Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 58 711 164
 • Fax: +387 58 711 242
 • Pošalji e-mail

Opštinska uprava Rudo, Republika Srpska

Opština Rudo se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske, u neposrednoj blizini tromeđe između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Prostire se između planinskih vrhova a najveći vrh je Goleš (1479 m) na planini Vučevici, koja se nastavlja na Viogor, prema opštini Goražde. Na sjevernoj strani je planina Varda sa najvećim vrhom od 1 389 m, a na južnoj strani planina Tmor sa najvišim vrhom od 1 280 m.

Opština ima izdužen oblik sa dužom osom istok-zapad i kraćom osom sjever-jug. Graniči se sa šest opština i to: opštinom Priboj i Čajetinom sa istočne stane, opštinom Višegrad sa sjeverne, opštinom Novo Goražde sa zapadne, te opštinom Čajniče sa južne i opštinom Rogaticom sa sjeverozapadne.

Grad Rudo

Nadmorska visina se kreće od 300-1450 m. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju, donjeg toka rijeke Lim, dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu, na prosječnoj nadmorskoj visini od 400 m.

Opština zahvata površinu od 344 km². Prema nezvaničnim podacima za 2007. godinu, na području opštine Rudo bilo je 89 naseljenih mjesta.

 

ISTORIJA OPŠTINE RUDO

Tragovi života na području Rudog su iz doba neolita, a tragovi prvih naseobina potiču iz ilirskog i rimskog doba, o čemu svjedoče brojni toponimi ilirskog i rimskog porijekla, ali i materijalni ostaci na području Rudog i njegovoj bližoj okolini. U doba rimskih careva iz dinastija Flavijevaca i Svera (I-III vijek) naselje u području Rudog ili njegovoj bližoj okolini imalo je status slobodnog grada.

O naseljenosti područja opštine Rudo još u u ranom srednjem vijeku svjedoči veliki broj toponima, lokaliteta sa ostacima materijalne kulture, zidina utvrđenja i veliki broj nadgrobnih spomenika stećaka: Crkvina u Obrvenoj, Brijeg u Gaočićima, Ravni Gaj iznad Pleme,Bijelo Brdo na crkvenoj glavici, Štrpci na kosi Kondovina, Budimlija u Mramorinama, Crvište iznad Biševića, Omačina-Barice, Grivin, Pazalje, Strgačina i Šahdani.

 

Opština Rudo Kanjon Lima

TURISTIČKI POTENCIJALI OPŠTINE RUDO

Potencijali opštine za razvoj turizma su u bogatom istorijskom nasleđu, kulturno-istorijskim spomenicima i objektima od istorijskog značaja. Na području opštine postoje brojni lokaliteti nekropola i stećaka, koji nisu dovoljno istraženi i ispitani. Cijeli kraj je vezan za ime i djelo Mehmed-paše Sokolovića, koji je rođen u Sokolovićima, u neposrednoj blizini Rudog. 

Opština Rudo vožnja brodom Vodeni Ćiro

Nekoliko spomen obilježja u njegovom rodnom mjestu (džamija, spomen česma, rodna kuća prema predanju) samo su uvod u veliku zaostavštinu ovog velikog državnika, dobrotvora i zadužbinara mosta - Ćuprije na Drini u Višegradu.

Ostali važni objekti iz kulturno-istorijskog nasleđa su: manastiri, crkve, džamije i istorijska obilježja iz Prvog i  Drugog svjetskog rata.

Opština Rudo Rafing na brzacima Valine

Vidovi turizma koje opština Rudo nudi su:

 • Lovni turizam
 • Riječni turizam

Vodeni Ćiro
Rafting

 • Ribolovni turizam
 • Seoski turizam

Opština Rudo crkva u Rudom

MANIFESTACIJE U OPŠTINI RUDO

 • Vidakovićevi dani
 • Petrovdanske svečanosti - povodom Petrovdana, krsne slave opštine Rudo
 • Svetosavske svečanosti
 • Smotra dječijeg folklora opštine Rudo

Opština Rudo Petrovdanske svečanosti

 

KONTAKT

Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41
73260 Rudo, Republika Srpska
Tel +387 58 711 164


www.opstinarudo.com

Načelnik opštine
Gdin Slavko Rajak Rato, dipl. inž. arhitekture

Mob tel +387 65 823 268
Email: 
rudo.nacelnik@teol.net

Mapa