RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudarstvo i energetika predstavljaju osnovu materijalne proizvodnje savremene privrede.
Pročitajte više
Rudarstvo je jedna od najstarijih industrijskih grana, koja se razvijala od početka razvitka ljudske civilizacije. Još u kameno doba ljudi su počeli da traže i koriste rude, radi pronalska što boljeg i izdržljivijeg oružja i oruđa.

Rudarstvo se bavi iskopavanjem ruda tj. mineralnih sirovina, koje mogu biti energetske sirovine (ugalj, nafta, prirodni gas, geotermalne vode, uljni škriljci, uranijum), metalne rude i nemetali tj. nemetalne mineralne sirovine.

Energetika obuhvata oblast privrede koja proizvodi, prenosi i distribuira nuklearnu i električnu energiju i energente koji mogu biti iz neobnovljivih izvora (nuklearna energija), obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, plima i oseka, talasi, geotermalni izvori) i fosilna goriva (nafta i gas, ugalj).

Energetika je počela da se razvija tek u 19. veku, a tome je prethodio pronalazak parne mašine, koji je izazvao industrijsku revoluciju. Prva termoelektrana Edison Electric Light Station puštena je u pogon 1882. godine u Londonu, kada se pojavila i prva električna mreža, čime počinje intenzivan razvoj i izgradnja elektrana i električne mreže, s obzirom da električna energija postaje osnov za dalji razvoj čitave privrede i društva.

Prema energentima koje koriste elektrane se dele na: hidroelektrane (hidrocentrale), termoelektrane (nuklearne elektrane, elektrane na ugalj, elektrane na gas i dizel elektrane), solarne elektrane (sunčane elktrane), vetroelektrane (aero-elektrane) i geotermalne elektrane.


Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

YU PELLET

Novogradska 52a
Zemun, Beograd 11080
Srbija

tel: +381 11 3166 086

YU PREMIUM PELET

Lenjinova 2
Sjenica 36310
Srbija

Tel/fax: +381 21 6623 648

ZAJACA

Jovana Cvijica 11
Loznica 15300
Srbija

+381 15 882 034
+381 15 882 858

ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE

Ljubljanska
Podgorica 81000
Crna Gora

Tel: +382 20 245 453
Fax: +382 20 245 438

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU AD SUBOTICA

Segedinski put 86
Subotica 24000
Srbija

Tel: +381 24 548 255
Fax: +381 24 541 021
Geomehanička ispitivanja

ZENIT OD MEDVEĐA

Nikole Tesle bb
Medveđa 16240
Srbija

Ogrevno drvo u Medveđi.

ZP ELEKTRO DOBOJ AD

Nikole Pašića 77
Doboj 74000
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 53 209 700
Fax: +387 53 241 344
Snabdevanje električnom energijom

ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA

Kralja Petra I Karađorđevića 95
Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 246 300
Fax: +387 51 215 610
Distribucija i snabdijevanje električnom energijom