Rudnici uglja RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudnici uglja se nalaze na mestima koja su bogata rudom uglja. Ova ležišta uglja predstavljaju ostatke nekadašnjih bujnih močvarnih karbonskih šuma, zbog čega se ugalj ubraja, pored nafte i gasa, u fosilna goriva.
Pročitajte više
Iako se ugalj koristio hiljadama godina, tek nakon pronalaska parne mašine i sa početkom industrijske revolucije, ugalj postaje jedan od najznačajnijih energenata, jer se koristi za pokretanje parnih mašina u industriji i saobraćaju, kao i za grejanje, a sa pronalaskom električne energije i za njenu proizvodnju u termoelektranama.

Ugalj je zapaljiva crna ili smeđe crna stena, koja se uglavnom sastoji od ugljenika i primesa drugih elemenata, kao što su: vodonik, kiseonik, sumpor i azot.

Danas se ugalj najčešće koristi za proizvodnju električne energije, gvožđa i čelika, cementa, kao i za grejanje. S obzirom da sagorevanje uglja stavara ugljen dioksid i metan, što pospešuje stvaranje efekta staklene bašte, mnoge zemlje su prestale ili smanjile upotrebu uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši eksploatacija uglja mogu biti površinski i podzemni ugljenokopovi.

Površinski ugljenokopovi podrazumevaju površinsku eksploataciju uglja, u kojoj se koriste ogromne rudarske mašine, koje u etažama uklanjaju površinski deo zemljišta, tj. jalovinu, sve dok se ne pojavi ruda uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši podzemna ekslopoatacija uglja podrazumeva kopanje dugačkih tunela u zemlji (longval rudarstvo) iz kojih se vade ogromni blokovi uglja dugi i po 3-4 km.

Treset je preteča uglja, dok je antracit najtvrđi kameni ugalj. Najčešće korišćene vrste uglja su mrki ugalj (lignit ili mekani mrki ugalj i tvrdi mrki ugalj) i kameni ugalj (masni kameni ugalj, gasni kameni ugalj, gasnoplameni kameni ugalj, mršavi kameni ugalj, poluantracit i antracit).

Rudnik Gacko

Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

Hot

JP PEU RESAVICA

Petra Žalca 2
Resavica
Despotovac 35237
Srbija

Proizvodnja uglja u rudnicima Vrška Čuka, Ibarski rudnici, Rembas, Bogovina, Soko, Jasenovac, Štavalj, Lubnica, Aleksinac

Hot

RUDARSKI BASEN KOLUBARA

Svetog Save 1
Lazarevac, Beograd 11550
Srbija

Iskopavanje lignita, površinska eksploatacija lignita, prerada lignita, pranje, sušenje i drobljenje lignita, vađenje kamena za građevinarstvo, va...

Hot

RUDARSKI INSTITUT PRIJEDOR

Save Kovačevića bb
Prijedor 79101
Bosna i Hercegovina

Naučno-istraživački rad u oblastima rudarstva i geologije, projektovanje i istraživanja iz oblasti geologije i rudarstva, naučno-istraživački ...

Hot

RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO

Industrijska zona bb
Gacko 89240
Bosna i Hercegovina

Eksploatacija uglja, rudnik lignita, proizvodnja električne energije

Hot

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK

G.naselje
Ugljevik 76330
Bosna i Hercegovina

Proizvodnja termoelektrične energije, eksploatacija i prodaja komercijalnog mrkog uglja, mrki ugalj, prodaja mrkog uglja

Hot

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Velimir Jakić 6
Pljevlja 84210
Crna Gora

Eksploatacija mrkog uglja, rudnik mrkog uglja, eksploatacija visokokaloričnog mrkog uglja, mrki lignit, rudnici uglja

ABM INTERNATIONAL DOO

Krunska 5/1
Vračar, Beograd 11000
Srbija

Eksploatacija i prerada kalcijum karbonata

Hot

METALFER STEEL MILL DOO

Rumski put 27
Sremska Mitrovica 22000
Srbija

Rudnik uglja, kamenolom, rudarstvo, crna metalurgija, betonski čelik, čelične gredice, toplovaljani čelik