Rudnici uglja RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudnici uglja se nalaze na mestima koja su bogata rudom uglja. Ova ležišta uglja predstavljaju ostatke nekadašnjih bujnih močvarnih karbonskih šuma, zbog čega se ugalj ubraja, pored nafte i gasa, u fosilna goriva.
Pročitajte više
Iako se ugalj koristio hiljadama godina, tek nakon pronalaska parne mašine i sa početkom industrijske revolucije, ugalj postaje jedan od najznačajnijih energenata, jer se koristi za pokretanje parnih mašina u industriji i saobraćaju, kao i za grejanje, a sa pronalaskom električne energije i za njenu proizvodnju u termoelektranama.

Ugalj je zapaljiva crna ili smeđe crna stena, koja se uglavnom sastoji od ugljenika i primesa drugih elemenata, kao što su: vodonik, kiseonik, sumpor i azot.

Danas se ugalj najčešće koristi za proizvodnju električne energije, gvožđa i čelika, cementa, kao i za grejanje. S obzirom da sagorevanje uglja stavara ugljen dioksid i metan, što pospešuje stvaranje efekta staklene bašte, mnoge zemlje su prestale ili smanjile upotrebu uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši eksploatacija uglja mogu biti površinski i podzemni ugljenokopovi.

Površinski ugljenokopovi podrazumevaju površinsku eksploataciju uglja, u kojoj se koriste ogromne rudarske mašine, koje u etažama uklanjaju površinski deo zemljišta, tj. jalovinu, sve dok se ne pojavi ruda uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši podzemna ekslopoatacija uglja podrazumeva kopanje dugačkih tunela u zemlji (longval rudarstvo) iz kojih se vade ogromni blokovi uglja dugi i po 3-4 km.

Treset je preteča uglja, dok je antracit najtvrđi kameni ugalj. Najčešće korišćene vrste uglja su mrki ugalj (lignit ili mekani mrki ugalj i tvrdi mrki ugalj) i kameni ugalj (masni kameni ugalj, gasni kameni ugalj, gasnoplameni kameni ugalj, mršavi kameni ugalj, poluantracit i antracit).

Rudnik Gacko

Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

Hot

JP PEU RESAVICA

Petra Žalca 2
Resavica
Despotovac 35237
Srbija

Proizvodnja uglja u rudnicima Vrška Čuka, Ibarski rudnici, Rembas, Bogovina, Soko, Jasenovac, Štavalj, Lubnica, Aleksinac

Hot

RUDARSKI BASEN KOLUBARA

Svetog Save 1
Lazarevac, Beograd 11550
Srbija

Iskopavanje lignita, površinska eksploatacija lignita, prerada lignita, pranje, sušenje i drobljenje lignita, vađenje kamena za građevinarstvo, va...

Hot

RUDARSKI INSTITUT PRIJEDOR

Save Kovačevića bb
Prijedor 79101
Bosna i Hercegovina

Naučno-istraživački rad u oblastima rudarstva i geologije, projektovanje i istraživanja iz oblasti geologije i rudarstva, naučno-istraživački ...

Hot

RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO

Industrijska zona bb
Gacko 89240
Bosna i Hercegovina

Eksploatacija uglja, rudnik lignita, proizvodnja električne energije

Hot

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK

G.naselje
Ugljevik 76330
Bosna i Hercegovina

Proizvodnja termoelektrične energije, eksploatacija i prodaja komercijalnog mrkog uglja, mrki ugalj, prodaja mrkog uglja

Hot

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Velimir Jakić 6
Pljevlja 84210
Crna Gora

Eksploatacija mrkog uglja, rudnik mrkog uglja, eksploatacija visokokaloričnog mrkog uglja, mrki lignit, rudnici uglja

ABM INTERNATIONAL DOO

Krunska 5/1
Vračar, Beograd 11000
Srbija

Eksploatacija i prerada kalcijum karbonata

Hot

METALFER STEEL MILL DOO

Rumski put 27
Sremska Mitrovica 22000
Srbija

Rudnik uglja, kamenolom, rudarstvo, crna metalurgija, betonski čelik, čelične gredice, toplovaljani čelik

RMU BOGOVINA

Bogovina selo bb
Boljevac 19372
Srbija

Rudnik mrkog uglja.

RMU JASENOVAC

Krepoljin bb
Žagubica 12316
Srbija

Rudnik mrkog uglja u mestu Krepoljin u opštini Žagubica.