Rudnici uglja Srbija

Rudnici uglja se nalaze na mestima koja su bogata rudom uglja. Ova ležišta uglja predstavljaju ostatke nekadašnjih bujnih močvarnih karbonskih šuma, zbog čega se ugalj ubraja, pored nafte i gasa, u fosilna goriva.
Pročitajte više
Iako se ugalj koristio hiljadama godina, tek nakon pronalaska parne mašine i sa početkom industrijske revolucije, ugalj postaje jedan od najznačajnijih energenata, jer se koristi za pokretanje parnih mašina u industriji i saobraćaju, kao i za grejanje, a sa pronalaskom električne energije i za njenu proizvodnju u termoelektranama.

Ugalj je zapaljiva crna ili smeđe crna stena, koja se uglavnom sastoji od ugljenika i primesa drugih elemenata, kao što su: vodonik, kiseonik, sumpor i azot.

Danas se ugalj najčešće koristi za proizvodnju električne energije, gvožđa i čelika, cementa, kao i za grejanje. S obzirom da sagorevanje uglja stavara ugljen dioksid i metan, što pospešuje stvaranje efekta staklene bašte, mnoge zemlje su prestale ili smanjile upotrebu uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši eksploatacija uglja mogu biti površinski i podzemni ugljenokopovi.

Površinski ugljenokopovi podrazumevaju površinsku eksploataciju uglja, u kojoj se koriste ogromne rudarske mašine, koje u etažama uklanjaju površinski deo zemljišta, tj. jalovinu, sve dok se ne pojavi ruda uglja.

Rudnici uglja u kojima se vrši podzemna ekslopoatacija uglja podrazumeva kopanje dugačkih tunela u zemlji (longval rudarstvo) iz kojih se vade ogromni blokovi uglja dugi i po 3-4 km.

Treset je preteča uglja, dok je antracit najtvrđi kameni ugalj. Najčešće korišćene vrste uglja su mrki ugalj (lignit ili mekani mrki ugalj i tvrdi mrki ugalj) i kameni ugalj (masni kameni ugalj, gasni kameni ugalj, gasnoplameni kameni ugalj, mršavi kameni ugalj, poluantracit i antracit).

Rudnik Gacko