RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
5 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Rudnik mrkog uglja

Akcionarsko preduzeće Rudnik uglja Pljevlja svoje prve ozbiljne korake u proizvodnoj djelatnosti počinje 1952. godine kao "Preduzeće za istraživanje i proizvodnju uglja – Pljevlja". Iste godine, sa 37 zaposlenih, proizvedeno je "rekordnih" 16.200 t uglja.

geolosko_istrazivanje_rudnik_uglja_pljevlja

Najveći dostignuti godišnji nivo proizvodnje zabilježen je 1985. godine kada je proizvedeno blizu 2.700.000 t kvalitetnog lignita.

Svoju organizacionu formu Rudnik uglja je mijenjao u skladu sa odredbama zakonskih propisa i ustavnih određenja. Od 1972. godine Rudnik uglja radi i posluje kao radna organizacija sa pet, a nakon formiranja "Borovice", sa šest osnovnih organizacija udruženog rada i dvije radne zajednice. 

Proizvodnja uglja u Pljevljima

Prvi koraci ozbiljnije proizvodnje uglja u Pljevljima i stvaranje neophodnih uslova za dalju masovnu i na industrijskim postavkama zasnovanu proizvodnju, počeli su 1952. godine kada se Odlukom Narodnog odbora sreza pljevaljskog osniva ''Preduzeće za istraživanje i proizvodnju uglja - Pljevlja'' - današnji Rudnik uglja.

klasiranje_i_isporuka_uglja_rudnik_uglja_pljevlja

Na osnovu Zakona o preduzećima od 1990. godine Rudnik uglja posluje kao Društveno preduzeće da bi ubrzo, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i Zakona o javnim preduzećima, a na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore o promjenama u organizovanju, prerastao u Društveno preduzeće Rudnik uglja - Pljevlja, a zatim se Rudnik uglja organizuje i posluje kao Javno preduzeće sa potpunom odgovornošću i sa sjedištem u Pljevljima. 

Od 18. oktobra 1999.godine Rudnik uglja posluje kao Akcionarsko Društvo.

Primjena standarda ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom) u Rudniku uglja AD Pljevlja počela je 2002. godine. Primjenom ovog standarda Akcionarsko društvo uređuje svoj poslovni sistem.

Energetski sistem Crne Gore

Rudnik uglja ad Pljevlja, kao najveći i najznačajniji privredni subjekat u opštini Pljevlja i kao jedan od najznačajnijih privrednih kolektiva u Crnoj Gori, zajedno sa Elektroprivredom Crne Gore čini glavni energetski sistem Crne Gore, a samim tim i njenu industrijsko-privrednu osnovu.

Ekspoatacija uglja

Rudnik uglja ad Pljevlja primjenjuje sve zakonske regulative propisane za ovu oblast, kao i standarde prilikom eksploatacije uglja, a sve u svrhu dobijanja što kvalitetnijeg uglja koji se dalje koristi za potrebe industrijske i široke potrošnje. 

Proces rudarenja

Proces rudarenja predstavlja i obuhvata niz radnji da bi se došlo do kvalitetne mineralne sirovine iz Zemljine kore.

izvodjenje_radova_na_eksploataciji_uglja_rudnik_uglja_pljevlja

Cjelokupan proces rudarenja sastoji se od:

 • Dobijanje koncesije geološko istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine 
 • Projekat geološkog istraživanja
 • Elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine
 • Studija opravdanosti eksploatacije mineralne sirovine
 • Glavni projekat eksploatacije
 • Odobrenje izvođenja radova
 • Otvaranje radova
 • Izvođenje rudarskih radova
 • Otkopavanje, utovar i transport otkrivke i uglja
 • Klasiranje i isporuka uglja
 • Rekultivacija i sanacije površina degradiranih rudarskim radovima

Zaštita životne sredine

Rudnik uglja AD Pljevlja, postaće savremeni energetski izvor, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite životne sredine.

rekultivacija_povrsina_i_zastita_zivotne_sredine_rudnik_uglja_pljevlja

U cilju ostvarivanja poslovnih i ekoloških rezultata, prioriteti su usmjerenje ka:

 • izboru najboljih raspoloživih tehnika i tehnologija, i za okolinu podobnih materijala,
 • modernizaciji rudnika,
 • sigurnoj i kontrolisanoj eksploataciji kvalitetnog uglja,
 • rekultivaciji napuštenih površinskih kopova i slično.

Mrko-lignitski ugalj

Rudnik uglja Pljevlja proizvodi mrko-lignitski ugalj visokog kvaliteta, što potvrđuje atest dobijen od Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor. Opseg ukupne vlage je od 30-36 % , a donja toplotna vrijednost bez vlage i pepela 20-28 MJ/kg. Na Separaciji rudnik raspolaže slijedećom granulacijom: sitan (0-40mm), kocka (40-80mm) i komad (80-350mm).

otkrivka_i_ugalj_rudnik_uglja_pljevlja

Prednosti mrko-lignitskog uglja su:

 • lako se pali, dugo drži žar i toplotu, može da se priguši,
 • idealan je za individualna ložišta,
 • izuzetno mali sadržaj sumpora, ispod 1%,
 • mali sadržaj pepela i vlage,
 • bez prisustva šljake.

Od sad je u Rudniku uglja Pljevlja moguća i online poručivanje i prodaja uglja.

Iznajmljivanje mašina i opreme

Rudnik uglja AD Pljevlja vrši uslugu iznajmljivanja mašina i opreme. U ponudi je:

 • Transportna mehanizacija

Actros 25t
Fapovi do 14t
Niskonoseća prikolica sa vučnim vozilom

 • Utovarna mehanizacija

Utovarivač
Bager

 • Ostala mehanizacija

Buldožer do 55t
Kombinovana mašina
Dizalice

utovarna_mehanizacija_bager_rudnik_uglja_pljevlja

Izrada projektno tehničke dokumentacije

Rudnik uglja AD Pljevlja, pored eksploatacije uglja i otkrivke, kroz Sektor za razvoj i investicije realizuje aktivnosti iz oblasti projektno tehničke dokumentacije za sopstvene potrebe i treća lica.

Što se tiče cijene projekata, za treća lica, ona je različita i nije fiksna vec zavisi od mnogih elemenata kao sto su: fizička veličina kopa, tražene godišnje proizvodnje proizvodne jedinice, složenosti zalijeganja ležista, vrste i karaktera projekta itd. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.

Kontakt

Tel: +382 52 321 781   direktor
Tel: +382 52 311 102   predsednik
Tel: +382 52 300 132   fin.direktor
Tel: +382 52 322 016    
Fax: +382 52 311 245