RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO

RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO
5 zvezdica od 8 glasova

Kontakt

Eksploatacija uglja i proizvodnja električne energije

 
Rudnik i Termoelektraa Gacko EPS Elektroprivreda Republike Srpske
 MH ERS ZP "RITE GACKO" a.d. Gacko

 
Rudnik i Termoelektraa Gacko ekspolatacija uglja
 

Eksploatacija uglja 

Prvi radovi na eksploataciji uglja na području gatačkog ugljenog basena započeti su 1954.g. na izdancima glavnog ugljenog sloja. Dugogodišnji geološki istražni radovi ukazali su na činjenicu da Gatačko polje predstavlja veliki ugljeni basen, sa rezervama uglja visokog kvaliteta koje je ekonomično eksploatisati.


Rudnik lignita Gračanica 

U skladu sa urađenom investiciono-tehničkom dokumentacijom, 1977. godine započeta je izgradnja energetskog kompleksa RITE Gacko.

Na prostoru Zapadnog eksploatacionog polja 1982. godine, pušten je u rad rudnik lignita "Gračanica" sa godišnjim kapacitetom 1.800.000 t uglja i 3.200.000 m³ otkrivke.

PK "Gračanica" ograničen je regulisanim koritima rijeke Gračanice sa istoka, Mušnice sa juga i Gojkovića potoka sa zapada.
 

Termoelektrana Gacko 

Termoelektrana Gacko je blokovskog tipa instalisane snage 300 MW i kao gorivo koristi lignit iz PK "Gračanica".

Uključena je u elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine preko izgrađene TS Gacko 380/110/35 kV.

Rezervno napajanje električnom energijom obezbjeđeno je preko dalekovoda 110 kV Termoelektrana - TS Bileća.

Tehnički pokazatelji R i TE Gacko:

 
Rudnik i Termoelektraa Gacko Tehnički pokazatelji rudnika i termoelektrane Gacko
 
 

Proizvodnja otkrivke i uglja

Od početka rada na PK "Gračanica" je primjenjena tehnologija rada kojom su postignuti zadovoljavajući rezultati na proizvodnji otkrivke i uglja.

U Rudniku se proizvede godišnje prosječno oko 1.700.000 tona uglja i 3.500.000 m³ čvrste mase otkrivke.

U sklopu izgradnje prvog bloka Termoelektrane Gacko I, izgrađen je i dio infrastrukturnih objekata koji će služiti za drugu fazu izgradnje Termoelektrane "Gacko II".

 

Gatački ugljeni basen 

Rezerve uglja u Gatačkom ugljenom basenu imaju veliki značaj u energetskim bilansima Republike Srpske.

Sa potvrđenim bilansnim rezervama od 338 miliona tona i vanbilansnim rezervama od 66 miliona tona, može se zaključiti da je Gatački ugljeni basen predstavljao, a to će biti i u budućnosti, stabilan izvor energije za duži niz godina, kako u proizvodnji električne energije, tako i za potrebe drugih sektora potrošnje.

Preduslov za ovakav tretman uglja su napori da se selektivnim otkopavanjem, homogenizacijom, pripremom i oplemenjivanjem poboljša kvalitet i proširi područje primjene uglja.

Stalni porast potreba i potrošnje električne energije iziskuje racionalno raspolaganje postojećim energetskim resursom.

S obzirom da sve ostale proizvodne i uslužne djelatnosti u opštini Gacko imaju minoran značaj, ekonomski status stanovništva i lokalne zajednice u direktnoj su zavisnosti od uspješnosti rada i ekonomske pozicije Rudnika i Termoelektrane.

 
Rudnik i Termoelektraa Gacko ekspolatacija uglja, rudnik lignita
 

Razvojni planovi RITE Gacko

Planirane investicije u narednom periodu odnose se na neophodnu modernizaciju postrojenja i opreme Termoelektrane i Rudnika Gacko.

To prije svega podrazumjeva: nabavku nove rudarske mehanizacije, proširenje deponije pepela, rješavanje hidrauličkog transporta pepela i dr.

Na području Gatačkog polja od naseljenih mjesta nalazi se samo grad Gacko sa oko 10 000 stanovnika, a kako nema značajnijih industrijskih objekata osim Rudnika i Termoelektrane Gacko, nameće se logika o neophodnosti novih istraživanja i ulaganja u razvoj ovog rudarskog basena.

Na osnovu potvrđenih rezervi lignita planirana je dalja izgradnja termoenergetskih blokova u Gacku. To se prije svega odnosi na RITE "Gacko II", čime bi energetski potencijal Gatačkog basena bio zaokružen na proizvođača termoenergije snage 2 x 300 MW.

U vezi sa planiranom izgradnjom TE "Gacko II" izvedeni su obimni istražni radovi i urađena je i revidovana opsežna studija izbora lokacije druge faze rudnika Gacko kao i Tehnički projekat TE "Gacko II".

Jedan od najvećih zamajaca ekonomskog i privrednog razvoja regije, RITE Gacko ujedno imaju i najveći uticaj na životnu sredinu ovog dijela regije. Kako se ovaj termoenergetski izvor nalazi na samom vrhu slivnog područja rijeke Trebišnjice, praćenje i sanacija negativnih uticaja na okolinu je trajan proces o čemu će se sasvim sigurno voditi računa i preduzimati potrebne aktivnosti.

 
Rudnik i Termoelektraa Gacko ekspolatacija uglja, rudnik lignita
 
 

Kontakt

Generalni direktor
Gdin Milinko Milidrag, dipl ing mašinstva
Tel +387 59 472 414

Direktor rudnika

Gdin Miodrag Šešlija, dipl ing rudarstva
Tel +387 59 472 860

Izvršni direktor za ekonomsko pravne poslove

Gdin Milivoj Boljanović, dipl ecc
Tel +387 65 581 044

 

Rudnik i Termoelektraa Gacko rudnik lignita

Mapa