JP PEU RESAVICA

JP PEU RESAVICA
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Eksploatacija uglja

Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica je formirano 1992. godine objedinjavanjem devet rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom u jedinstveno preduzeće za proizvodnju uglja podzemnom eksploatacijom na teritoriji Republike Srbije.

Javno preduzeće za podzemnu eskploataciju uglja Resavica

Od svog nastanka JP PEU svake godine proizvede više od pola miliona tona veoma kvalitetnog uglja i pokušava da zadovolji potrebe potrošača za ovom vrstom uglja u Srbiji.

Postepeno povećanje proizvodnje uglja nije dovoljno da bi se zadovoljile potrebe potrošača u Republici Srbiji te se u JP PEU ubrzano radi na stvaranju uslova i osposobljavanju radnika da značajno poveća proizvodnju i zadovolji potrebe potršača za ovom vrstom uglja.

Rudnici uglja Resavica

Prirodni resursi za povećanje proizvodnje postoje, ali je potrebno uložiti dosta materijalnih sredstava da bi se postojeći rudnici doveli u stanje da ostvaruju znatno veću proizvodnju.

Rudnici uglja

  • RA Vrška Čuka
  • RKU Ibarski rudnici
  • RMU Rembas
  • RMU Bogovina
  • RMU Soko
  • RMU Jasenovac
  • RMU Štavalj
  • RL Lubnica
  • RGP Aleksinac

Rudnici uglja Resavica proizvodnja uglja

Kontakt

V.D. DIREKTORA
Mr Stevan Dželatović, dipl inženjer

Tel: +381 35 627 524
Mob: +381 63 1035 759
Email:
 stevan.dzelatovic@jppeu.rs

Mapa