RUDARSKI INSTITUT PRIJEDOR

RUDARSKI INSTITUT PRIJEDOR
4.43 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Projektovanje i istraživanja iz oblasti geologije i rudarstva

 

 

 

DJELATNOSTI RUDARSKOG INSTITUTA


Naučno-istraživački rad u oblastima rudarstva i geologije, u čijem sklopu su primjenjena istraživanja, projektovanje i fundamentalna istraživanja iz ovih oblasti.

 

RUDARSKI INSTITUT IMA SLIJEDEĆE ORGANIZACIONE JEDINICE:  

Rudarski sektor sa službama za: 

 • Eksploataciju
 • Pripremu mineralnih sirovina
 • Geologiju

Sektor za ekologiju u sa službama za: 

 • Neorgansku tehnologiju
 • Rekultivaciju
 • Zaštitu na radu

Laboratorija u u čijem sklopu su: 

 • Minerološka laboratorija
 • Laboratorija pms
 • Laboratorija za geomehaniku
 • Hemijska laboratorija

Sektor opštih poslova

 

FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANJA UKLJUČUJU: 

 • Metalogenetska i mineragenetska istraživanja ljubijske metalogenetske oblasti i Republike Srpske
 • Istraživanja novih netradicionalnih nemetaličnih sirovina 
 • Istraživanja u oblasti geomenadžmenta i vrednovanja mineralnih resursa 
 • Istraživanja novih tehnologija obogaćivanja Fe ruda, obogaćivanja i pripreme novih nemetaličnih sirovina i njihova široka primjena u industriji 
 • Istraživanja u oblasti hemije 
 • Istraživanja u oblasti recikliranja otpada, prečišćavanja otpadnih voda, odlaganja industrijskog otpada, razvoja bezotpadnih tehnologija u rudarstvu
 • Zaštita čovjekove okoline 
 • Istraživanja u oblasti rekultivacije degradiranih prostora
 • Razvoj novih tehnologija na bazi agromineralnih sirovina i tehnogenih mineralnih sirovina 
 • Istraživanja u oblasti primjene računarske tehnike u rudarstvu i geologiji
 • Razvojna istraživanja se vrše u vidu: 

Izrade tehničko-ekonomskih osnova i projekata za pojedine vrste mineralnih sirovina
Studija po tematskim oblastima i po potrebi i zahtijevima različitih institucija i privrednih subjekata

 • Istraživanja iz oblasti: 

Ekonomske geologije
Geomenadžmenta
Zaštite čovijekove okoline

 

PRIMJENJENA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI GEOLOGIJE I RUDARSTVA: 

 • Istraživanja ležišta novih netradicionalnih nemetaličnih sirovina 
 • Istraživanja sirovina za proizvodnju novih materijala u oblasti:

Pigmenata
Keramičkih materijala
Adsorbenata
Agromineralnih materijala
Materijala za dekontaminaciju zagađenih terena
Materijala za poboljšanje ambijentalnih uslova i sl.
 

 • Istraživanja u oblasti poboljšanja i unapređenja tehnologije u rudarstvu: 

Miniranje
Utovar
Transport
Priprema i obogaćivanje i to za rude metala, ugalj i dr.

 • Razvoj novih proizvoda u oblastima pigmenata: 

Pigmenata
Materijala za livarstvo
Materijala za keramiku
Materijala za vatrostalnu industriju
Materijala za agronomiju
Materijala za građevinarstvo
Materijala za vodosnabdijevanje
Materijala za ekologiju

 • Izrada i uvođenje informacionih sistema u oblasti rudarskog i geološkog projektovanja 
 • Izrada tehničko-ekonomskih osnova iz oblasti rudarstva i dr.

 

Kontakt

Tel: +387 52 231 845
Tel: +387 52 231 214

Direktorica
Tel: +387 66 701 902   
Tel: +387 52 231 845