CONSACT DOO

CONSACT DOO
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Konsultantske usluge implementacije i održavanja menadžment sistema

 


Pozdravljamo Vas u CONSACTOVOM svetu!

 


O NAMA

CONSACT International Consulting Group, jedna je od najvećih savetodavnih firmi Srednje i Istočne Evrope. Našu firmu krasi uska poslovna saradnja između članica grupe, koja omogućava da zadovoljimo i najkompleksnije zahteve naših partnera, primenjujući vodeće metode i tehnike, uz potpuno uvažavanje i najstrožijih međunarodnih zahteva.

Multinacionalno prisustvo u više zemalja donosi još jednu prednost, naime u stanju smo na najbolji način da se približimo našim partnerima, bolje razumemo njihovo okruženje i nacionalne specifičnosti, i na taj način zadovoljimo zahteve i najrazličitijih klijenata. 

Saradnja između članica grupacije omogućava prenos internacionalnih iskustava i međusobnu distribuciju rezultata razvoja.

Naša pažnja nije usmerena samo na prenošenje iskustvenih i stručnih saveta, već i na implementaciju istih, sa ciljem ostavrenja dugoročnih pozitivnih poslovnih rezulatata kod naših partnera. 

Naš je cilj da zahvaljujući poznavanju globalnih trendova pružimo takvu pomoć našim partnerima, koja će im omogućiti postizanje dugoročnog poslovnog uspeha.

Naš je moto da težimo izgradnji racionalnih i funkcionalnih sistema u cilju povećanja poslovnog uspeha naših partnera!

 

Ako ste zainteresovani, nabolje je da pitate naše partnere da li su zadovoljni sa saradnjom sa nama!

 

NAŠE USLUGE

  • Konsalting u vezi primene savremenih metoda rada
  • Edukacija

Osposobljavanje za rukovodioca HACCP tima
HACCP project menadžer konsultant-akreditovani kurs
Registrovani kurs za osposobljavanje proveravača (auditora) HACCP sistema
Specijalizovano stručno osposobljavanje odgovornih lica u ugostiteljskim objektima, organizacijama k
Osposobljavanje za proveravača (auditora) sistema menadžmenta bezbednošću proizvoda po zahtevima sta
Registrovano i akreditovano stručno tehničko osposobljavanje stručnjaka za postupak dokazivanja usag

  • Informatička podrška upravljačkim sistemima
  • Konsultantske usluge implementacije i održavanja standardizovanih menadžment sistema
  • Konkursna dokumentacija, vođenje projekata
  • Konsalting za organe lokalne samouprave

Implementacija sistema EU - Common Assessment Framework (CAF)
Izrada Karte Državljana pri lokalnim samoupravama, u skladu sa zahtevima EU

  • Konsalting usluge na području proizvodnje hrane

Sistemi HACCP
Sistemi sledljivosti
GFSI priznati standardi i druge nezavisne sertifikacione šeme
Ostali sistemi zahteva za zdravstvenu bezbednost namirnica i za bezbednost proizvodnje ambalaže
Ostali sistemi zahteva koji se odnose na sigurnost namirnica i vezani su za poljoprivrednu proizvodn
Sistem međunarodnih zahteva dobre proizvodne prakse za valovitu ambalažu i kartone

  • Konsalting na polju zdravstva

Implementacija upravljačkih sistema na bazi indikatora
Implementacija bolničkih sistema na bazi KES/JC standarda

 

KONTAKT

Direktor Zdravko Knežević         
Mob: +381 63 581 251

Izvršni direktor Janoš Varga     
Mob: +381 63 680 863

Fax: +381 24 874 817

Mapa