KOSMOS AD

KOSMOS AD
5 zvezdica od 8 glasova

Kontakt

 

 

 

 

Remont radarskih i raketnih sistema

KOSMOS” je osnovan 1958. godine kao preduzeće za remont radarskih, raketnih i računarskih sistema. 

Danas se preduzeće bavi uz remont radarskih i raketnih sistema, kao i remontom sistema automatizacije, profesionalne elektronike različitih namjena, borbenih i neborbenih vozila, kao i širokog spektra elektroenergetskih uređaja i sistema.

Preduzeće ima mogućnosti projektovanja, proizvodnje, remonta i ispitivanja elektronskih i elektroenergetskih uređaja i sistema. U okviru novih poslova preduzeće se bavi remontom i popravkama protiveksploziono zaštićenih električnih uređaja i opreme kao i kompletnim remontom malih i srednjih vjetrogegenatora.

Mašinski pogon preduzeća nudi širok spektar usluga i izrade mašinskih proizvoda i dijelova od nacrta, preko mašinske obrade metala do farbanja u termo komori i galvanizacije.

REMONT RADARSKIH I RAKETNIH SISTEMA

Remontni zavod "Kosmos" a.d. Banja Luka vrši najsloženiji remont, održavanje i modernizaciju radarskih i raketnih sistema, raketa i ostale tehnike za civilne i vojne potrebe. 

Preko 60 godina iskustva u ovoj oblasti.

 • Radarski i raketni sistemi
 • Rakete
 • Borbena i neborbena vozila

Kosmos ad Banja Luka Remont radarskih i raketnih sistema


PROIZVODNJA I USLUGE U MAŠINSTVU

Mašinski pogon firme "Kosmos" a.d. Banja Luka vrši izradu metalnih paleta za autoindustriju i druge namjene od nacrta preko grube i detaljne mašinske obrade do završne zaštite metala pjeskarenjem i farbanjem u termo-komori.

 • Sječenje CNC plazmom
 • Sječenje hidrauličnom presom
 • Struganje, glodanje, brušenje, bušenje
 • Savijanje na presi
 • Varenje konstrukcija
 • Pečenje bakelitnih pozicija

Vršimo kvalitetnu izradu metalnih konstrukcija:

 • Rešetkaste konstrukcije
 • Palete za autoindustriju
 • Razne metalne konstrukcije na zahtjev klijenata

ELEKTROENERGETSKI SISTEMI I OPREMA

Elektroenergetski pogon firme "Kosmos" a.d. Banja Luka sa zavidnim referencama i visokim kvalitetom pruža usluge projektovanja, servisiranja i održavanja različitih sistema, opreme i uređaja iz oblasti elektro-energetike.

 • Energetski disributivni transformatori
 • Distributivne trafo stanice
 • Rotacione električne mašine
 • Električne instalacije industrijskih pogona
 • Projektovanje i izrada razvodnih ormara
 • Kompenzacija reaktivne energije
 • Vjetroturbine (vjetrogeneratori)
 • Pregledi i remont Ex električnih uređaja i instalacija
 • Galvanizacija

Kosmos ad Banja Luka Remont, elektroenergetika, mašinstvo

KONTAKT

Centrala
Tel: +387 51 211 477
Tel: +387 51 211 563
Tel: +387 51 215 657
Tel: +387 51 213 486
Tel: +387 51 213 487
Tel: +387 51 213 488

Nabavka
Tel: +387 51 211 639

Prodaja
Tel: +387 51 211 450
Fax: +387 51 213 485
Fax: +387 51 211 709

Direktor
Tel: +387 51 211 538