LEXICA DOO

LEXICA DOO
5 zvezdica od 11 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Alekse Nenadovića 32
  11000 Beograd Vračar,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 2442 439
 • Mobilni: +381 63 7717 488
 • Mobilni: +381 63 7727 802
 • Fax: +381 11 2442 482
 • Pošalji e-mail

Ovlašćeni sudski tumači i stručni prevodioci 

Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač. Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog tumača za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

Mi prevodimo sa svih evropskih i većine svetskih jezika:

 • Engleski
 • Nemački
 • Italijanski
 • Španski
 • Portugalski
 • Francuski
 • Ruski
 • Poljski
 • Češki
 • Mađarski
 • Bugarski
 • Rumunski
 • Makedonski
 • Slovenački
 • Hrvatski
 • Albanski
 • Grčki
 • Švedski
 • Holandski

Usluge prevođenja

 • Prevođenje teksta
 • Medicinska dokumentacija
 • Prevod sa overom sudskog tumača
 • Lektura i korektura
 • Konsekutivno prevođenje
 • Simultano prevođenje
 • Oprema za simultano prevođenje
 • Turistički vodič za engleski jezik
 • Turistički vodič za ruski jezik
 • Turistički vodič za poljski jezik
 • Turistički vodič za italijanski jezik

Prevod pravnih i sudskih dokumenata

 • Ugovori
 • Tužbe
 • Rešenja
 • Odluke
 • Pravilnici
 • Izvod iz sudskog registra preduzeća
 • Finansijski izveštaj
 • Revizorski izveštaj
 • Kupoprodajni ugovori
 • Stručni tekstovi
 • Tehnička uputstva
 • Sertifikati
 • Međunarodne dozvole
 • Godišnji i revizorski izveštaji
 • Prevođenje web stranica i reklamnih poruka
 • Prevođenje zakonodavstva EU

Prevod ličnih dokumenata

 • Izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih/umrlih
 • Potvrde o državljanstvu
 • Uverenja o prebivalištu
 • Diplome
 • Svedočanstva
 • Prepis ocena i nastavni plan
 • Punomoćja
 • Zahtevi za dobijanje viza
 • Dozvole za boravak
 • Radne dozvole
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Lične karte
 • Vozačke dozvole
 • Pasoši
 • Lekarski nalazi

Obaveza klijenta

Potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji Vam je potreban prevod. Dostava/preuzimanje dokumenata obavlja se u našim poslovnim prostorijama svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

 

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete tokom navedenog perioda ili niste iz Beograda, dokumenta možete da dostavite poštom ili elektronskim putem na e-mail: office@lexica.rs ili lexica.office@gmail.com

Mapa