LOGO DOO

LOGO DOO
5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

Optički kablovi

LOGO d.o.o. je osnovan 1990. godine kao privatno preduzeće specijalizovano za inženjering, proizvodnju, prodaju i servisiranje u oblasti telekomunikacija i informaciono komunikacionih tehnologija. Da bismo što efikasnije odgovorili na različite zahteve naših klijenata i partnera, naše poslovanje je orijentisano da kupcu pružimo komletnu uslugu – od idejnog rešenja, preko realizacije sa kompletnom opremom i uslugom, do stalne kontrole i održavanja implemenitrane opreme i usluga, jednom rečju - ingerisani sistemi – “ključ u ruke”. Poštujemo sve potrebe i zahteve klijenta, pružajući najkvalitetnije usluge po najekonomičnijoj ceni.

Logo doo FTTH

 
Kvalitet

U poslovanju, za partnere, biramo samo najbolje. Neki od naših partnera su Furukawa Electric Group - Japan, OFS - Nemačka, SFPOC - Kina, Huber + Suhner-Švajcarska, 2N - Češka, BOSCH - Nemačka, Allied Telesis - Japan i mnogi drugi.
  
Kako je kvalitet naš imperativ, logičan je sled da je kompanija LOGO d.o.o. uvela sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO9001:2015, dodeljen od strane institucije TUV SUD Management Service GmbH.

LOGO takođe poseduje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu usaglašen sa zahtevima standard SRPS OHSAS 18001:2008.

Profil kompanije

Naš tim, koji čini preko 80 zaposlenih, od kojih je preko 20 licenciranih inženjera, koristi svoje znanje i iskustvo da unapredi i učini efikasnijim poslovanje korisnika.

Naša prednost danas su usko povezane delatnosti: inženjering, implementacija, proizvodnja i servisiranje, u kojima uvek iznova pomeramo granice i podižemo standarde na domaćem tržištu.

U oblastima za koje smo eksperti, kao što su: Optički kablovi, Data Centri i server sale, Komunikacioni sistemi, Sistemi tehničke zaštite, Strukturno kabliranje, Telekomunikacije i IT infrastuktura, pružićemo vam najbolja rešenja prema vašim sadašnjim, ali I budućim potrebama i zahtevima, koristeći najsavremenija i najekonomičnija rešenja.
 
Naša fabrika, prva u Srbiji, proizvodi opremu prema najvišim standardima i u saradnji sa švajcarskom kompanijom Huber + Suhner. Proizvodna delatnost podrazumeva sopstveni razvoj, OEM i ODM proizvodnju i stalno prilagođavanje novim tehnologijama, uslovima na tržištu i zahtevima klijenata.

Logo doo Konektori zeleni
 
PROIZVODNI PROGRAM

 • Pigtail, Patch cord i Preterminisani multifiber patch cord kablovi 
 • OEM/ODM proizvodnju
 • Nudimo te iste proizvode u nekoliko kvalitativnih klasa asembliranja
 • Izrađujemo proizvode (ili delove za vaš proizvod) po vašim zahtevima/projektima. 
 • Omogućavamo vam bredniranje proizvoda tako da ga možete prodati kao svoj brend.
 • Pakujemo i stavljanje bar kodove, pripremajući proizvoida za isporuku i prodaju
 • Štamapamo u jednoj ili dve boje za funkcionalnu ili dekorativnu primenu
 • Radimo usluge asembliranja/montiranja proizvoda - asembliranje više delova koje mi pravimo, kombinovanje sa delovima drugih dobavljača, asembliranje prema vašeim projektima i specifikacijama.

Logo doo Tehnička podrška 
TEHNIČKA PODRŠKA

27 godina iskustva u radu sa korisnicima i stalna edukacija kadrova, čine našu tehničku podršku pouzdanim partnerom.
Pružamo usluge održavanja svih sistema koje implementiramo i naša tehnička služba vam je na raspolaganju 24 sata / 7 dana u nedelji.
Naša organizacija tehničke podrške Korisnicima je višeznačna i odnosi se na:

 • Instaliranje i održavanje opreme u garantnom i vangarantnom roku
 • Servisiranje neispravne opreme (opravka) u garantnom i vangarantnom roku
 • Edukacija Partnera i Korisnika u oblastima koje su naša ekspertiza

Naš osnovni cilj je da ovim aktivnostima u potpunosti odgovorimo na zahteve svakog našeg Korisnika u delu aktivnog, pravovremenog i efikasnog održavanja sistema u radu ali i da mu omogućimo da poseduje sve potrebne parametre i alate za praćenje i poboljšanje procesa korišćenja svojih poslovnih resursa.

Mapa