OPŠTINA NOVO GORAŽDE

OPŠTINA NOVO GORAŽDE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opština Novo Goražde, Republika Srpska 

Opština Novo Goražde, ranije Srpsko Goražde, nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. godine, a verifikovana nakon Dejtonskog Mirovnog Sporazuma 1995. godine. Novo Goražde predstavlja malu tačku na geografskoj karti svijeta u kojoj se ukrštaju značajni i važni putevi i rijeke, sudaraju civilizacije, mješaju nacije, vjere i običaji.

Istorija Novog Goražda

Goražde istorijski, kao naseljeno mjesto egzistira još od 13. vjeka. Naselje na ovom prostoru po imenu “Vasa” pominje se u nekim spisima još 1220. god.

Kao trgovačko središte i gradsko naselje, najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu, Goražde se pominje 1379. godine, a kao otvoreni grad 1444. godine. Za postanak, opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjevjekovno utvrđenje Samobor, kula Hercega Stefana Vukčića Kosače. Dvije godine kasnije, 1446. godine Herceg Stefan desetak klilometara uzvodno, u Donjoj Sopotnici, gradi crkvu "Svetog Georgija". U periodu od 1519. do 1521. godine u njoj je radila ćirilična štamparije, druga po starini na Balkanu, a prva na prostorima današnje BiH. 

Crkva Sv. Georgija u Sopotnici 

Herceg Stefan sredinom 15. vjeka (1446.-1448. godine) podiže kraj Goražda, crkvu u slavu Svetog Georgija (Sv.Đorđa). Ovo je jedinstven spomenik kulturnog naslijeđa, kako u istorijskom tako i u pogledu svoje arhitekture. Prošlost ove crkve seže do 15.vijeka i jedna je od rijetkih sačuvanih neposrednih svjedočanstava o aktivnosti i organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Od 1519. godine u Hercegovoj crkvi počela je sa radom štamparija Božidara Goraždanina, najstarija na ovim prostorima (druga na Balkanu - poslije Makarijeve u Crnoj Gori).

Industrijska zona Novo Goražde

U okviru svoje industrijske zone nalazi se Fabrika Žice, Fabrika Mašina, Hladnjača i Distributivni Centar, brojne privatne firme i mala privatna preduzeća. Razvojni planovi su usmjereni na alternativne programe zapošljavanja ljudi.

Mapa